ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
    Διαχείριση Συνοδών
    Διαχείριση Μαθητών

Copyright © 2017 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Β' Αθήνας.
Ανάπτυξη εφαρμογής: Ρούσσος Ι. (Υπεύθυνος ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) - Διαχείριση: Ο.Φ.Α. Δ.Δ.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ