ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
    Διαχείριση Μαθητών Φ.Α.
    Διαχείριση Επιλεγόμενων Μαθημάτων
    Διαχείριση Βαθμολογητών Σχολικής Μονάδας
    Διαχείριση Βαθμολογητών Μαθημάτων

Copyright © 2016 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Β' Αθήνας.
Ανάπτυξη εφαρμογής: Ρούσσος Ι. (Υπεύθυνος ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) - Διαχείριση: Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε Β΄Αθήνας