Σχολική Μονάδα Διεύθυνση E-mail Τηλέφωνο Περιγραφή Προκήρυξης Τεύχος Προκήρυξης Ημερομηνία Ανάρτησης
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 3 καθηγητές.  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2198_1.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2207_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2216_1.doc2018-01-10 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Ανακοινοποίηση προκήρυξης 3ήμερης εκδρομής στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018.up/pr_2219_1.doc2018-01-11 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2678_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2679_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2680_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2683_1.doc2018-03-14 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στη Λακωνική Μάνη από 10 έως 11 Μαΐου 2018, για 50 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2684_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στη Λακωνική Μάνη από 10 έως 11 Μαΐου 2018, για 50 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2689_1.docx2018-03-14 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499704ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑup/pr_3432_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499704ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑup/pr_3433_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 18-21ΜΑΡΤΙΟΥ 2019up/pr_3444_1.docx2019-01-25 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη τριήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στο Βόλο, από 6 έως 8 Απριλίου 2019, για 45 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές up/pr_3456_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής (3 διανυκτερεύσεις) στην Καλαμάτα, από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου, για 55 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές up/pr_3457_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη τριήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στο Βόλο, από 6 έως 8 Απριλίου 2019, για 45 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητέςup/pr_3458_1.docx2019-01-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής (3 διανυκτερεύσεις) στην Καλαμάτα, από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2019, για 50 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητέςup/pr_3459_1.docx2019-01-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970 up/pr_4422_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ)up/pr_4424_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ)  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)up/pr_4429_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)up/pr_4430_1.docx2019-12-05 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176 up/pr_2699_2.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, στη ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗup/pr_2701_2.docx2018-03-16 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Προκήρυξη τριήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Καλαμάτα, από 11 Απριλίου 2019 έως 13 Απριλίου 2019, για 85 μαθητές και 5 συνοδούς καθηγητές  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Προκήρυξη τριήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Καλαμάτα, από 11 Απριλίου 2019 έως 13 Απριλίου 2019, για 85 μαθητές και 5 συνοδούς καθηγητέςup/pr_3723_2.docx2019-02-22 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Α΄, Β΄& Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.up/pr_2170_3.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Α΄, Β΄& Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε, στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ.up/pr_2171_3.doc2017-12-18 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Μυτιλήνη, στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.up/pr_2328_3.doc2018-01-25 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ Εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Μυτιλήνη, στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.up/pr_2330_3.doc2018-01-25 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗup/pr_2335_3.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2330.3/25-01-2018, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ & ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥup/pr_2336_3.doc2018-01-26 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2349_3.doc2018-01-29 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ up/pr_2643_3.doc2018-03-09 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣup/pr_2703_3.doc2018-03-16 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στη Λακωνική Μάνη - Σπάρτη - Μυστρά - Μονεμβασιάup/pr_3228_3.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στη Λακωνική Μάνη - Σπάρτη - Μυστρά - Μονεμβασιάup/pr_3237_3.doc2018-12-10 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λέσβο στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσηςup/pr_3440_3.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λέσβο στο πλαίσιο εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσηςup/pr_3461_3.doc2019-01-28 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑup/pr_4210_3.doc2019-10-24 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928Πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Νυρεμβέργη και στο Μόναχο - 26/2-2/3/2018up/pr_2164_4.doc2017-12-15 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑup/pr_2190_4.doc2018-01-08 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr21060029284ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr21060029284ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr21060029284ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_2765_4.doc2018-04-16 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης σε Ιωάννινα, Ζαγοροχώρια. Περίοδος 29-31.3.2019 up/pr_3738_4.doc2019-02-25 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, 29-31.3.2019up/pr_3790_4.doc 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, 29-31.3.2019up/pr_3791_4.doc2019-03-04 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διοργάνωση 3ημερης μετακίνησης μαθητών & εκπ/κων του 5ου Γυμνασίου Αγ. Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτωνup/pr_2162_5.doc2017-12-15 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 ΕΩΣ12-5-2018up/pr_2646_5.doc2018-03-09 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΡΊΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣup/pr_3333_5.doc2019-01-11 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894 up/pr_3449_5.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UNESCO ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΊΑup/pr_3450_5.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑup/pr_3452_5.docx2019-01-28 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943μερη εκδρομή στην Κατερίνη-Θεσσαλονίκη από 4 έως 6 Απριλίου 2019up/pr_3598_5.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3604_5.docx2019-02-12 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_4131_5.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288944HMΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_4132_5.doc2019-10-15 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 19-21/12/2019 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣup/pr_4240_5.docx2019-10-31 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Χανιάup/pr_1924_7.doc2017-10-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννιναup/pr_2113_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννιναup/pr_2117_7.doc2017-12-08 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2122_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2123_7.doc2017-12-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Β’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στην Καλαμάταup/pr_2152_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Β’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στην Καλαμάτα.up/pr_2156_7.doc2017-12-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος e-twinning, στη Ρώμη και Νάπολη της Ιταλίας.up/pr_2939_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος e-twinning, στη Ρώμη και Νάπολη της Ιταλίας.up/pr_2941_7.doc2018-10-12 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Χανιά Κρήτης από 2-12-2018 έως 7-12-2018up/pr_2961_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Χανιά Κρήτης από 2-12-2018 έως 7-12-2018 up/pr_2998_7.doc2018-10-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από 16-03-2019 έως 19-03-2019up/pr_3256_7.doc2018-12-12 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της B’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στην Πάτρα από 16/3/2019 έως 19/3/2019up/pr_3283_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη της B’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στην Πάτρα από 16/3/2019 έως 19/3/2019 up/pr_3289_7.doc2018-12-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών γραφείων για την πραγματοποίηση μετακίνησης τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών στο Middelfart της Δανίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + / Δράση ΚΑ1 up/pr_3980_7.doc2019-09-13 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΤΕΣΣΑΡΩΝ) 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ ERASMUS+/KA1 up/pr_3992_7.doc2019-09-20 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Χανιά Κρήτης από 14-12-2019 έως 19-12-2019up/pr_4168_7.doc2019-10-21 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από το Σάββατο 07-03-2020 έως την Τρίτη 10-03-2020.up/pr_4315_7.doc2019-11-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της B’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στο Βόλο από Σάββατο 28-03-2020 έως Τρίτη 31-03-2020up/pr_4352_7.doc2019-11-22 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄Λυκείου στην ΚΡΗΤΗup/pr_1937_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Ανακοινοποίηση στο ορθό - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄Λυκείου στην ΚΡΗΤΗup/pr_1938_8.doc2017-10-13 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2431_8.doc2018-02-07 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής Β΄Λυκείου στη Θεσσαλονίκηup/pr_2433_8.doc2018-02-07 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου (σχολικού έτους 2017-18) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑ up/pr_2666_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου (σχολικού έτους 2017-18) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑup/pr_2791_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου (σχολικού έτους 2017-18) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑup/pr_2792_8.doc2018-05-21 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄Λυκείου στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3483_8.doc2019-01-29 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄Λυκείου στη ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_3484_8.doc2019-01-29 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου (σχολικού έτους 2018-19) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑup/pr_3961_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Β΄και Γ΄Λυκείου (σχολικού έτους 2019-20) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑup/pr_3962_8.doc2019-06-11 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (1-7.12.2019)up/pr_4158_8.doc2019-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑup/pr_1904_9.doc2017-10-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531επαναπροκηρυξη εκδρομης για Χανια   
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531επαναπροκηρυξη εκδρομης up/pr_2004_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531επαναπροκηρυξη ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΓΕΛ, στα ΧΑΝΙΑ.up/pr_2005_9.doc2017-10-25 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΓΕΛ, στα ΧΑΝΙΑup/pr_2006_9.doc2017-10-25 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ CERN  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531EΠΙΣΚΕΨΗ ΕΙΣ CERNup/pr_2058_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531 up/pr_2063_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531Eκπαιδευτική εκδρομή στο CERNup/pr_2067_9.doc2017-11-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΣΥΡΟΣ, στα ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ της Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ.up/pr_2144_9.doc2017-12-13 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_2180_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_2189_9.doc2018-01-08 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΘΕΣ/ΚΗup/pr_2373_9.doc2018-02-01 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑup/pr_2575_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΕΙΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_2585_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ημερη εις ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣup/pr_2590_9.doc2018-02-27 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟup/pr_2606_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣ ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟup/pr_2607_9.doc2018-03-02 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_2652_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_2659_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_2660_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_2661_9.doc2018-03-12 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ -ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟup/pr_2789_9.doc2018-05-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗup/pr_2794_9.doc2018-05-29 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531 up/pr_2843_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165315ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165315ΗΜΕΡΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΧΑΝΙΑup/pr_2848_9.doc2018-10-01 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΧΟ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗrnΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥup/pr_2869_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥup/pr_2878_9.doc2018-10-05 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟup/pr_2980_9.doc2018-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314HΜΕΡΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΦΛΩΡΙΝΑup/pr_3167_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3177_9.doc2018-11-27 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3235_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3236_9.doc2018-12-10 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_3339_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_3340_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_3345_9.doc2019-01-14 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_3367_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑup/pr_3699_9.doc2019-02-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3721_9.doc2019-02-22 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣup/pr_3733_9.docx2019-02-25 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ -ΒΕΛΓΙΟup/pr_3952_9.doc2019-05-10 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_4167_9.docx2019-10-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_4171_9.doc2019-10-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣrnΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_4267_9.docx2019-11-06 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝup/pr_1914_10.doc2017-10-11 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗup/pr_2163_10.doc2017-12-15 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟup/pr_2334_10.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298EΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣrnΣΤΗ ΛΕΣΒΟup/pr_2363_10.doc2018-01-31 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_2903_10.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298EKΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ up/pr_2906_10.doc2018-10-08 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3378_10.doc2019-01-16 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟup/pr_4147_10.docx2019-10-17 00:00:00
ΤΕΕ ΚΩΦΩΝ - ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 27 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@tee-ekv-ag-parask.att.sch.gr2106002044Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά γραφεία για τη διοργάνωση 3ημερης μετακίνησης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών (ΚΠΕ Ελασσόνας-Βόλος) του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Αγίας Παρασκευής και για Κωφούς Βαρήκοους μαθητές στup/pr_2727_11.doc2018-03-22 00:00:00
ΤΕΕ ΚΩΦΩΝ - ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 27 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@tee-ekv-ag-parask.att.sch.gr2106002044ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:Διαπιστώσαμε ότι δεν ελήφθη υπόψη το πρόγραμμα μετακίνησης της παρούσας προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, το κατάλυμα έχει οριστεί εκ του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ Ελασσόναςup/pr_2752_11.doc2018-03-27 00:00:00
ΤΕΕ ΚΩΦΩΝ - ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 27 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@tee-ekv-ag-parask.att.sch.gr2106002044ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΕΛΛΑΣΩΝΑΣ - ΒΟΛΟup/pr_2767_11.doc2018-04-16 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα πλαίσια Περιβαλλοντικού Προγράμματος 28 και 29 Μαρτίου 2018up/pr_2194_13.doc2018-01-08 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Εκπαιδευτική επίσκεψη της Α' Λυκείου στην Καλαμάτα στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματοςup/pr_2770_13.doc2018-04-17 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου στην Κρήτη από 14-12-2018 έως 19-12-2018up/pr_3129_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου στην Κρήτη από 14-12-2018 έως 19-12-2018up/pr_3131_13.doc2018-11-14 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή τομέων της Β΄Λυκείου στα Ιωάννινα από 31-03-19 έως και 02-04-2019up/pr_3278_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή Τομέων στα Ιωάννινα, από τις 31-03-2019 έως και τις 02-04-2018up/pr_3279_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή Τομέων της Β' Λυκείου στα Ιωάννινα από 31-03-2019 έως 02-04-2019up/pr_3280_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή Τομέων της Β' Λυκείου στα Ιωάννινα από 31-03-2019 έως 02-04-2019up/pr_3281_13.doc2018-12-14 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη πολυήμερης εκδρομής τομέων της Β' Λυκείου στα Ιωάννινα από τις 30/03/2019 έως και 02/04/2019up/pr_3309_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη πολυήμερης εκδρομής τομέων της Β' Λυκείου για τα Ιωάννινα από 31-03-2019 έως και 02-04-2019up/pr_3317_13.doc2018-12-21 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Διήμερη εκδρομή στα πλαίσια Περιβαλλοντικού προγράμματος στις 9 και 10 Απριλίου 2019 στη Στυλίδα και Λαμία νομού Φθιώτιδαςup/pr_3548_13.doc2019-02-06 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη (λόγω μη υποβολής επαρκών προσφορών) διήμερης εκδρομής στη Στυλίδα - Λαμία στα πλαίσια Περιβαλλοντικού προγράμματος στις 9 και 10 Απριλίου 2019up/pr_3628_13.doc2019-02-14 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή Γ' Λυκείου στη Θεσσαλονίκη από 03-03-2020 έως 07-03-2020up/pr_4380_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή Γ' Λυκείου στη Θεσσαλονίκη από 03-03-2020 έως 07-03-2020up/pr_4385_13.doc2019-11-29 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη Πολυήμερης εκδρομής της Γ' Λυκείου για Θεσσαλονίκη από 03-03-2020 έως και 07-03-2020up/pr_4431_13.doc2019-12-05 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας 4μερη Γιάννενα up/pr_2278_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409234μερη Ιωάννινα Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας up/pr_2286_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409234μερη Έδεσσα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ομάδας up/pr_2287_14.doc2018-01-22 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409234HMEΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣup/pr_2299_14.doc2018-01-22 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Ανακοινοποίηση στο Ορθό / Αλλαγή στον αριθμό μαθητών up/pr_2300_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Τροποποίηση Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Έδεσσα 4μερη up/pr_2309_14.doc2018-01-23 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_2388_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ up/pr_2389_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_2390_14.doc2018-02-01 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ up/pr_2430_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_2469_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923 up/pr_2470_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣup/pr_2471_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣup/pr_2472_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ up/pr_2486_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ up/pr_2488_14.doc2018-02-13 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ up/pr_2572_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ up/pr_2579_14.doc2018-02-26 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ up/pr_2942_14.docx2018-10-12 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ up/pr_3111_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ up/pr_3117_14.docx2018-11-06 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923 up/pr_3244_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΜΟΝΟΠΟΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣrnΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS up/pr_3249_14.doc2018-12-11 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409234/μερη εκπαιδευτική επίσκεψη Γ΄τάξης στη Σύρο up/pr_3553_14.docx2019-02-07 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ up/pr_3606_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΕΒΡΟΥ up/pr_3607_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ up/pr_3612_14.docx2019-02-13 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ up/pr_3613_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ up/pr_3618_14.docx2019-02-13 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409233ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ up/pr_3919_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409233ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3920_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409233ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ0Σ  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409233ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ up/pr_3922_14.docx2019-03-29 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_3994_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_3995_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ /ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_3997_14.docx2019-09-24 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_4011_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Επαναπροκήρυξη ευρωπαϊκής εκδρομής ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ λόγω αλλαγής ημέρας αναχώρησης up/pr_4032_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_4328_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_4344_14.doc2019-11-21 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) up/pr_4387_14.doc2019-11-29 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΡΧΑΝΕΣup/pr_2310_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΑΡΧΑΝΕΣup/pr_2313_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο εγκεκριμένου περιβαλλοντικού προγράμματος στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτηςup/pr_2314_15.docx2018-01-23 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ τάξης, με διανυκτερεύση, στα Ιωάννινα   
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Γ΄τάξης, με διανυκτέρευση, στα Ιωάννινα.rnΗμερομηνία ανάχώρησησης 13-5-2018 / Επιστροφή 15-5-2018up/pr_2737_15.docx2018-03-23 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ.rnΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:13-5-2018/rnΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 15-5-2018up/pr_2738_15.docx2018-03-23 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/up/pr_2895_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/up/pr_2901_15.docx2018-10-08 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_2955_15.docx2018-10-15 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933 up/pr_3172_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933   
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας».rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.201up/pr_3175_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας».rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.201up/pr_3176_15.docx2018-11-27 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933 «Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμεup/pr_3220_15.docx2018-12-07 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933«Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμε up/pr_3222_15.pdf 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933«Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμε up/pr_3223_15.pdf 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933«Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμε up/pr_3224_15.pdf 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933«Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμε up/pr_3225_15.pdf2018-12-07 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄up/pr_3380_15.docx2019-01-17 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_3447_15.docx2019-01-25 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_3531_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ up/pr_3534_15.docx2019-02-04 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Τρίτη Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_3593_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Τρίτη Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_3605_15.docx2019-02-12 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rnup/pr_3768_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rnup/pr_3769_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rnup/pr_3770_15.docx2019-02-28 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου, στο εσωτερικό, με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rn  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου, στο εσωτερικό, με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rnup/pr_3784_15.docx2019-03-01 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, project KA101 –Μετακίνηση εκπαιδευτικών σχολικής εκπαίδευσης (School education staff mobility) με αριθμό KA1 201  
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑup/pr_2376_16.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑup/pr_2386_16.docx2018-02-01 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο.up/pr_3554_16.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ.up/pr_3565_16.docx2019-02-07 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3668_16.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (4-7/5/2019)up/pr_3682_16.docx2019-02-20 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο CERN στη Γενεύηrnup/pr_3953_16.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο CERN στη Γενεύη και στη Γαλλίαrnup/pr_3954_16.docx2019-05-09 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο CERN στη Γενεύηrn  
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο CERN στη Γενεύηrnup/pr_3956_16.docx2019-05-15 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗup/pr_2464_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_2465_17.pdf2018-02-12 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393ήμερη ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393 ήμερη στο Καρπενήσι στα Πλαίσια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139 up/pr_2558_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393 ήμερη στο Καρπενήσι στα Πλαίσια Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσηςup/pr_2559_17.pdf2018-02-22 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ   
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟrn"ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ"up/pr_3183_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟrn"ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ"up/pr_3184_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139 up/pr_3195_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139Συμμετοχή μαθητών και καθηγητών στο Συνέδριο με τίτλοrn3η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο rn«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη»rnup/pr_3196_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139Συμμετοχή μαθητών και καθηγητών στο Συνέδριο με τίτλοrn3η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο rn«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη»rnup/pr_3197_17.pdf2018-11-30 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΚΡΗΤΗ 4ήμερη (ΕΚΠ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΣΩΤ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)up/pr_3392_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΚΡΗΤΗ 2019 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3397_17.docx2019-01-18 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥrnΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗςup/pr_3925_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393ΉΜΕΡΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΚΑΛΑ, ΠΕΡΤΟΥΛΙ, ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_3933_17.docx2019-04-02 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΤΡΙΚΑΛΑ Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑrn10/5/19 ΕΩΣ 12/5/19up/pr_3944_17.docx2019-04-10 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374 up/pr_2262_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Νυρεμβέργη και στο Μόναχο - 2/3-5/3/2018up/pr_2264_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Νυρεμβέργη και στο Μόναχο - 2/3-5/3/2018up/pr_2267_18.docx2018-01-18 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374 up/pr_2268_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Χίο στο πλαίσιο εγκεκριμένου Πολιτιστικού Προγράμματοςup/pr_2270_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΕΚΔΡΟΜΉ ΤΕΣΣΆΡΩΝ ΗΜΕΡΏΝ ΣΤΗΝ ΧΙΟup/pr_2271_18.docx2018-01-18 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκύρηξη λογω ανεπαρκούς αριθμού προσφορών.rn4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Χίοup/pr_2311_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκύρηξη λογω ανεπαρκούς αριθμού προσφορών.rn4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Χίοup/pr_2312_18.docx2018-01-23 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟup/pr_2425_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟup/pr_2427_18.docx2018-02-07 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΧΑΝΙΑ)up/pr_2640_18.docx2018-03-09 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη τριήμερηςup/pr_2694_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη τριήμερης εκδρομήςup/pr_2695_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη τριήμερης εκδρομήςup/pr_2696_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κρήτη  
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης για επίσκεψη στην Κρήτηup/pr_2702_18.docx2018-03-16 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr21080503744ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2927_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr21080503744ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Γάνδη(Βέλγιο)-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2928_18.doc2018-10-10 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr21080503744ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Μπρυζ ή Γάνδη ή Βρυξέλλες(Βέλγιο)-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2977_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υποβολής προσφορών για την 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Μπρυζ ή Γάνδη ή Βρυξέλλες(Βέλγιο)-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2984_18.doc2018-10-18 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Μπρυζ-Γάνδη(Βέλγιο)-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2996_18.doc2018-10-18 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σύρο στο πλαίσιο εγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος (4 έως 6 Απριλίου).up/pr_3608_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σύρο (4 έως 6 Απριλίου, συμμετέχοντες 55)up/pr_3614_18.docx2019-02-13 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374επαναπροκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Σύρο για 4,5 και 6 Απριλίου 2019up/pr_3712_18.docx2019-02-22 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδαrn31/3-2/4/2019up/pr_3741_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα rn 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3742_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3749_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3750_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3751_18.doc2019-02-27 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τετραήμερη διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3754_18.odt 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τετραήμερη διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3755_18.odt 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τετραήμερη διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3757_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τετραήμερη διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3761_18.docx2019-02-28 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα 31/3/2019-2/4/2019  
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκύρηξη λογω ανεπαρκούς αριθμού προσφορών.rn4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Χίοup/pr_3823_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3826_18.doc2019-03-06 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΞΡΥΞΗ Τετραήμερης διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3836_18.docx2019-03-07 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2598_19.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2599_19.doc2018-02-28 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_3481_19.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr2106105554ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_3499_19.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_3502_19.doc2019-01-31 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr2106105554ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗrn6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.up/pr_3573_19.doc2019-02-08 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριων του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στα πλαίσια περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο Καρπενήσι στις 24,25&26 Φεβρουαρίου 2018  
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288 up/pr_2241_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Καρπενήσι, στα πλαίσια Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων.up/pr_2242_20.docx2018-01-12 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριων του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στα πλαίσια περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο Καρπενήσι στις 24,25&26 Φεβρουαρίου 2018up/pr_2251_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόσκλησης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριων του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στα πλαίσια περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο Καρπενήσι στις 24,25&26 Φεβρουαρίου 2018up/pr_2252_20.docx2018-01-16 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 27,28,29& 30 Απριλίου 2018  
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 27,28,29& 30 Απριλίου 2018up/pr_2510_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 27,28,29& 30 Απριλίου 2018up/pr_2514_20.docx2018-02-14 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNrnAPO 21/2 ΕΩΣ 21/2/2018up/pr_3200_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNrnAPO 21/2 ΕΩΣ 21/2/2018up/pr_3201_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ CERNrn ΑΠΟ 21/2 ΕΩΣ 25/2/2019up/pr_3202_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ CERNrn ΑΠΟ 21/2 ΕΩΣ 25/2/2019up/pr_3203_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 21/2/2019 ΕΩΣ 25/2/2018up/pr_3205_20.doc2018-12-03 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠ/ΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ up/pr_3276_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠ/ΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣup/pr_3277_20.docx2018-12-13 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr21068422884/ήμερη εκπ/τικη εκδρομή στο ευροκοινοβούλιο στο Στρασβούργο ύστερα απο πρόσκληση ευρωβουλευτή στις 15/3/2019 έωςrn18/3/2019up/pr_3407_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr21068422884/ήμερη εκδρομή στο ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο ύστερα απο πρόσκληση ευρωβουλευτή στις 15/3/2019 έως18/3/2019up/pr_3408_20.docx2019-01-22 00:00:00
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MILANMUNup/pr_2080_21.doc 
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MILANMUNup/pr_2081_21.doc2017-11-21 00:00:00
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Συμμετοχή σε Συνέδριο MUN στο Αρνεμ της Ολλανδίας (RIMUN2019)up/pr_3312_21.doc 
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Συμμετοχή σε Συνέδριο MUN στο Αρνεμ της Ολλανδίας (RIMUN2019)up/pr_3314_21.doc2018-12-21 00:00:00
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367ΕΚΔΡΟΜΗ στο πλαίσιο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367   
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367ΕΚΔΡΟΜΗ στο πλαίσιο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣup/pr_3562_21.doc 
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Εκδρομή στο ΚΠΕ Μουζακίου στο πλαίσιο Περιβαλλοντικού Προγράμματοςup/pr_3564_21.docx 
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Κατερίνη-Αγωγή Υγείαςup/pr_3566_21.doc2019-02-07 00:00:00
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Μουζάκι-Περιβαλλοντικήup/pr_3567_21.docx2019-02-07 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τιμής-πούλμαν για πέντε διδακτικές επισκέψεις -περίπατους με πούλμαν εντός περιοχής Αττικής για περίπου 220 μαθητές και τους συνοδούς up/pr_1891_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ημερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη 15 έως 17 Δεκεμβρίουup/pr_1990_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ημερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη 15 έως 17 Δεκεμβρίου  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ημερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη 15 έως 17 Δεκεμβρίουup/pr_1993_22.doc2017-10-24 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος τετραήμερης σχολικής μετακίνησης στο εξωτερικό, βάσει πρόσκλησης από σχολείο της Ομογένειας, στη Γερμανία & Αυστρίαup/pr_2217_22.doc2018-01-11 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΠΑΤΡΑ 15-18 Μαρτίου 2018 ΣΥΝΕΔΡΙΟ MUNup/pr_2298_22.doc2018-01-22 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905   
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Τριήμερη εκδρομή Γ Γυμνασίου στο Βόλο/Πήλιο 28-30/4/18up/pr_2538_22.doc2018-02-16 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Διήμερη εκδρομή περιβαλλοντικής εκ/σης στην Άνδρο 23-24 Απριλίου 2018up/pr_2682_22.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Διήμερη εκδρομή περιβαλλοντικής εκ/σης στην Άνδρο 23-24 Απριλίου 2018up/pr_2688_22.docx2018-03-14 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN τετραήμερη για 23-26 Οκτωβρίου 2018up/pr_2800_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN 4ήμερη από 23-26 Οκτωβρίου 2018up/pr_2801_22.doc2018-06-25 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ATSMUN ΠΑΤΡΑ ΑΠΟ 1-11-18 ΈΩς 4-11-18up/pr_2849_22.doc2018-10-01 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ήμερη Συμμετοχή σε Συνέδριο Θεσσαλονικη 14-16/12/18up/pr_3087_22.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ήμερη Συμμετοχή σε Συνέδριο Θεσσαλονικη 14-16/12/18up/pr_3088_22.docx2018-10-31 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905 up/pr_3193_22.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΠΛΟ ΔΗΠΛΩΜΑΤΕΣ' ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14-16 /12/18up/pr_3194_22.docx2018-11-30 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ήμερη Θεσσαλονίκη 28/2 έως 2/3rnup/pr_3415_22.doc2019-01-23 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ήμερη ΒΕΛΓΙΟ από 21-3-19up/pr_3516_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη στο Βέλγιο από 21-3-19up/pr_3521_22.pdf2019-02-01 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη επίσκεψη στη Γερμανίαup/pr_3529_22.doc2019-02-04 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΔΟΥΒΛΙΝΟ 14-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019up/pr_3558_22.doc2019-02-07 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Δουβλίνο 14-19 Απριλίου 2019up/pr_3623_22.doc2019-02-14 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829052ήμερη Επίσκεψη στο ΚΠΕ Καστρίου 14-15 Μαρτίουup/pr_3658_22.docx2019-02-18 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ημερη στην Καλαμάτα 18-20 Μαρτίου 2019up/pr_3792_22.doc2019-03-04 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Διόρθωση του μήνα πραγματοποίησης, στην περιγραφή προκήρυξης, της 3ημερης στην Καλαμάτα 18-20 Απριλίου 2019 up/pr_3811_22.doc2019-03-05 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΠΑΤΡΑ 7-10 Νοεμβρίου Συνέδριο MUNup/pr_4061_22.doc2019-10-07 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ΗΜΕΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 28/11-1/12 2019up/pr_4081_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ΗΜΕΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 28/11-1/12-2019up/pr_4082_22.doc2019-10-10 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325Εξαήμερη εκδρομή της Γ' Τάξης στην Ιταλίαup/pr_1959_23.docx 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325Εξαήμερη εκδρομή της Γ Λυκείου στην Ιταλίαup/pr_1963_23.pdf2017-10-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2588_23.pdf2018-02-27 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_2620_23.docx2018-03-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325Επαναπροκήρυξη Τετραήμερης Εκδρομής Β΄Λυκείου στη Σαντορίνηup/pr_2672_23.docx2018-03-13 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_3073_23.pdf 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_3074_23.pdf2018-10-29 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325 up/pr_3686_23.pdf 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_3687_23.pdf2019-02-20 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙup/pr_3704_23.pdf2019-02-21 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ up/pr_3798_23.pdf2019-03-04 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ up/pr_3816_23.pdf2019-03-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ (13-15/4/2019)up/pr_3879_23.pdf2019-03-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑrn8-14/12/2019 up/pr_4105_23.docx 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 8-14/12/2019up/pr_4107_23.docx2019-10-11 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ΗΜΕΡΗ Γ ΤΑΞΗΣup/pr_1968_24.docx2017-10-19 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Α τάξηςup/pr_2380_24.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Β τάξηςup/pr_2381_24.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Α τάξηςup/pr_2382_24.doc2018-02-01 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Β τάξηςup/pr_2383_24.doc2018-02-01 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ΗΜΕΡΗ Γ΄ΤΑΞΗΣup/pr_2987_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ΗΜΕΡΗ Γ ΤΑΞΗup/pr_2989_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_2991_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ΗΜΕΡΗ Γ ΤΑΞΗΣup/pr_2999_24.docx2018-10-18 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_3006_24.docx2018-10-18 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Α΄Τάξηςup/pr_3416_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Β τάξηςup/pr_3417_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034 up/pr_3418_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ΗΜΕΡΗ Α ΤΑΞΗΣ 12-4-2019up/pr_3419_24.docx2019-01-23 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ΗΜΕΡΗ Β ΤΑΞΗΣ 12-4-2019 ΩΣ 15-4-2019up/pr_3420_24.docx2019-01-23 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΠΌ 2-5-2020 ΕΩΣ 5-5-2020.up/pr_4008_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΛΒΕΤΙΑ, CERN ΑΠΟ 2-5-2020 ΕΩΣ 5-5-2020.up/pr_4009_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN, ΕΛΒΕΤΙΑ, 2-5-2020 ΜΕ 5-5-2020.up/pr_4010_24.docx2019-09-27 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ήμερη Γ τάξης Κρήτη.up/pr_4217_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ημερη Γ τάξης Κρήτηup/pr_4220_24.docx2019-10-29 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 5ήμερης Γ τάξης λόγω αλλαγής ημερομηνίας up/pr_4260_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 5ήμερης Γ τάξηςup/pr_4270_24.doc2019-11-06 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5΄ΗΜΕΡΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΌΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝup/pr_4351_24.docx2019-11-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ανταλλαγήςup/pr_1905_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_1906_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ανταλλαγήςup/pr_1907_25.doc2017-10-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_1908_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_1911_25.doc2017-10-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στο Βερολίνο στο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ανταλλαγήςup/pr_2068_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στο Βερολίνο στο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ανταλλαγήςup/pr_2069_25.doc2017-11-10 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_2256_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_2257_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_2258_25.doc2018-01-16 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_2259_25.doc2018-01-16 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του 5ου Μαθητικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίουup/pr_2834_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του 5ου Μαθητικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίουup/pr_2835_25.doc2018-09-26 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_2986_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103   
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_2993_25.doc2018-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο Προγράμματος Διεθνούς Οργανισμού (Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης Ευρωβουλευτή)up/pr_2994_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο Προγράμματος Διεθνούς Οργανισμού (Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης Ευρωβουλευτή)up/pr_2997_25.doc2018-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τη σύνταξη του εγγράφου για την Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο Προγράμματος Διεθνούς Οργανισμού (Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης Ευρωβουλευτή)up/pr_3002_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου για την Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο Προγράμματος Διεθνούς Οργανισμού (Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης Ευρωβουλευτή)up/pr_3004_25.doc2018-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟup/pr_3387_25.doc2019-01-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_3388_25.doc2019-01-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βενετία στο πλαίσιο του 6ου Μαθητικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίουup/pr_3993_25.docx2019-09-23 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4141_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4150_25.doc2019-10-17 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη κατόπιν πρόσκλησης σχολείου ομογένειας (Ζωγράφειο Λύκειο)up/pr_4152_25.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη κατόπιν πρόσκλησης σχολείου ομογένειας (Ζωγράφειο Λύκειο)up/pr_4154_25.docx2019-10-17 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_4341_25.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_4342_25.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_4345_25.docx2019-11-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_4346_25.docx2019-11-21 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 4ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_1912_26.docx2017-10-10 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_1915_26.docx2017-10-11 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2195_26.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟup/pr_2196_26.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟup/pr_2203_26.doc2018-01-10 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2204_26.doc2018-01-10 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣup/pr_2269_26.doc2018-01-18 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_2343_26.doc2018-01-29 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟup/pr_2459_26.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟup/pr_2460_26.doc2018-02-12 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2894_26.pdf 
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2897_26.pdf2018-10-08 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ up/pr_3080_26.pdf2018-10-30 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3081_26.pdf2018-10-30 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3138_26.pdf2018-11-15 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4048_26.pdf2019-10-04 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-15/12/2017up/pr_1964_27.doc2017-10-18 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ) 5/ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-15/12/2017up/pr_2017_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ) 5/ΗΜΕΡΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-15/12/2017up/pr_2018_27.doc2017-10-27 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - 21-24/4/2018up/pr_2567_27.doc2018-02-23 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095576/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-12-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-12-2018up/pr_3058_27.doc2018-10-25 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΥΡΟΣ, ΑΠΟ 30/3/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 2/4/2019up/pr_3684_27.doc2019-02-20 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΥΡΟΣ, ΑΠΟ 30/3/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 2/4/2019-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_3700_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΥΡΟΣ, ΑΠΟ 30/3/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 2/4/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_3702_27.doc2019-02-21 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095576/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-12-2019up/pr_4229_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095576/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-12-2019up/pr_4234_27.doc2019-10-29 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_1978_28.doc 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_1981_28.doc2017-10-23 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πενθήμερη επίσκεψη 20 μαθητών στο Μπιλμπάο (Ισπανία) για MUN.up/pr_2021_28.doc 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πενθήμερη επίσκεψη στο Μπιλμπάο (Ισπανία) για MUNup/pr_2023_28.doc2017-10-27 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκδρομή Β΄Λυκείου στη Θεασσαλονίκηup/pr_2396_28.doc2018-02-02 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τριήμερη εκδρομή Α΄ Λυκείου στον Βόλοup/pr_2498_28.doc2018-02-14 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERN up/pr_2892_28.doc 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERNup/pr_2893_28.doc2018-10-08 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ Λυκείου στα Χανιάup/pr_3019_28.doc 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ Λυκείου στα Χανιάup/pr_3021_28.doc2018-10-22 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Ανακοινοποίηση - Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ Λυκείου στα Χανιάup/pr_3023_28.doc2018-10-22 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκδρομή Β΄Λυκείου στα Ιωάννιναup/pr_3471_28.doc2019-01-29 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τριήμερη εκδρομή Α΄ Λυκείου στην Καλαμάταup/pr_3601_28.doc2019-02-12 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_4093_28.pdf2019-10-11 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552277μερη Εκδρομή Γ΄ ταξης 8ου ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑup/pr_1946_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552277/ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ 8ου ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ up/pr_1947_29.docx2017-10-16 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 8ΟΥ ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗup/pr_2543_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 8ΟΥ ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗup/pr_2544_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική επίσκεψη της Β΄τάξης του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στην Κρήτηup/pr_2547_29.docx2018-02-20 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ ΤΆΞΗς του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στην Κρήτηup/pr_2548_29.docx2018-02-20 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ ΤΆΞΗς του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στην Κρήτηup/pr_2549_29.docx2018-02-20 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552277μερη εκδρομή Γ΄ ταξης του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Βουδαπέστηup/pr_2923_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552277μερη εκδρομή της Γ΄τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Βουδαπέστηup/pr_2925_29.docx2018-10-10 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική επίσκεψη Α΄ Τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Θεσσαλονίκηup/pr_3472_29.docx2019-01-29 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική εκδρομή Β΄τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Θεσ/νίκηup/pr_3473_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική εκδρομή Β΄τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Θεσ/νίκηup/pr_3474_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική εκδρομή Β΄τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Θεσ/νίκηup/pr_3475_29.docx2019-01-29 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΣ  
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΣup/pr_4146_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Γ΄ Λυκείου στην Ιταλίαup/pr_4148_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Γ΄ Λυκείου στην Ιταλίαup/pr_4149_29.docx2019-10-17 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_2052_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_2054_30.docx2017-11-07 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ RIMUN (ΡΩΜΗ)up/pr_2104_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ RIMUN (ΡΩΜΗ)up/pr_2105_30.docx2017-12-04 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361364ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟ up/pr_2662_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361364ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2665_30.docx2018-03-12 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_3085_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_3086_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_3091_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_3092_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Πολιτιστικό πρόγραμμαup/pr_3828_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑup/pr_3831_30.docx2019-03-06 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗrnΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑup/pr_3892_30.docx2019-03-15 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361363ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤO ΠΗΛΙΟup/pr_3898_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361363ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤO ΠΗΛΙΟ στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματοςup/pr_3899_30.docx2019-03-19 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_4227_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_4231_30.docx2019-10-29 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050 up/pr_3478_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050Πενθήμερη Εκδρομή Γ Λυκείουup/pr_3479_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_3480_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗup/pr_3485_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_3486_31.doc2019-01-29 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥrnrnΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗup/pr_3518_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥrnΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗup/pr_3519_31.doc2019-02-01 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Χανιά περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_2272_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Χανιά περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_2282_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Χανιά περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_2283_32.doc2018-01-19 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 24/2/2019 ΕΩΣ 2/3/2019up/pr_3321_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 24/2/2019 ΕΩΣ 2/3/2019up/pr_3341_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 24/2/2019 ΕΩΣ 2/3/2019up/pr_3342_32.doc2019-01-14 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Τετραήμερη εκδρομή περιβαλλοντικής στη Πάτραup/pr_3603_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Τετραήμερη εκδρομή Περιβαλλοντικών ομάδων στη Πάτραup/pr_3619_32.doc2019-02-13 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟ 16/2/2020 ΕΩΣ 22/2/2020up/pr_4359_32.doc 
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3epal-amarous.att.sch.gr2102820313Εκπαιδευτική Επίσκεψη στα Χανιά σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμαup/pr_2307_33.docx 
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3epal-amarous.att.sch.gr2102820313Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη ΠΑΤΡΑ στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματοςup/pr_3850_33.doc 
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3epal-amarous.att.sch.gr2102820313τετραήμερη επίσκεψη στη Πάτρα με το αναλυτικό πρόγραμμαup/pr_3865_33.doc 
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_1944_34.doc2017-10-16 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr21061317154ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_2371_34.docx2018-02-01 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr21061317153HMERH ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1ου ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣup/pr_2413_34.docx2018-02-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr21061317153ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΑΙ ΣΠΕΤΣΕΣup/pr_2490_34.docx2018-02-13 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ - 2018up/pr_2983_34.doc 
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ - 2018up/pr_3003_34.doc2018-10-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ - 2018up/pr_3005_34.doc2018-10-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr21061317153ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_3494_34.doc2019-01-30 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΕΣΒΟup/pr_3599_34.doc2019-02-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΣΠΕΤΣΕΣ)up/pr_3600_34.docx2019-02-12 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗup/pr_4106_34.doc2019-10-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗup/pr_4108_34.doc2019-10-11 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Ιταλία Δεκέμβριος 2017up/pr_1895_35.docx2017-10-03 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟup/pr_2160_35.pdf 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_2220_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_2229_35.doc2018-01-11 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Εκδρομή περιβαλλοντικού προγράμματος στη Μυτιλήνηup/pr_2366_35.docx2018-01-31 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑup/pr_2445_35.doc2018-02-08 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr21061325674/ήμερη εκδρομή στη Σαντορίνηup/pr_2475_35.doc2018-02-13 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟup/pr_2611_35.doc2018-03-02 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_2802_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη στο CERN up/pr_2805_35.doc2018-09-05 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN TOY 2ου ΓΕΛ βΡΙΛΗΣΣΙΩΝup/pr_2814_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ CERNup/pr_2816_35.doc2018-09-14 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Πολυήμερη εκδρομή Γ τάξης στην Ιταλίαup/pr_3036_35.docx2018-10-23 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο (Στρασβούργο)up/pr_3199_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στο Στρασβούργο από 01-02- 2019 έως 05 - 02 - 2019 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)up/pr_3206_35.doc2018-12-03 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στο Στρασβούργο από 01-02-2019 έως 05-02-2019 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)up/pr_3207_35.doc2018-12-03 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΚΔΡΟΜΗ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_3451_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΚΔΡΟΜΗ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_3503_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Εκδρομή Περιβαλλοντικής ομάδας στο Λιτόχωροup/pr_3506_35.docx 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_3507_35.doc2019-01-31 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥup/pr_3508_35.docx2019-01-31 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Τριήμερη εκδρομή Α τάξης στην Νάξοup/pr_3889_35.doc2019-03-15 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο(Στρασβούργο)up/pr_4065_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο( Στρασβούργο)up/pr_4066_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο(Στρασβούργο)up/pr_4067_35.doc2019-10-08 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr21061325677/ΗΜΕΡΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΙΤΑΛΙΑup/pr_4130_35.docx2019-10-15 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Εκδρομή β τάξης Σαντορίνηup/pr_4316_35.doc2019-11-14 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη στη Βαρκελώνη με πρόγραμμα Erasmusup/pr_4408_35.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων Λαμία-Δελφοί (04-06/03/18)up/pr_2392_36.pdf2018-02-02 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων στα Χανιά (13-15/05/18)up/pr_2399_36.pdf2018-02-02 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΧΑΝΙΑ-ΑΝΩΓΕΙΑup/pr_2458_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ττριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή στην Κρήτη(Ηράκλειο-Ανώγεια-Χανιά)στις 26/04-28/04/2018up/pr_2601_36.doc2018-02-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚHΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (19-22/04/18) Τελική διόρθωση καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚHΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (19-22/04/2018) Διόρθωση καταληκτικής ημερομηνίας προσφορώνup/pr_2716_36.pdf2018-03-20 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107CERN 13-16/04/19up/pr_3797_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107CERNup/pr_3808_36.pdf2019-03-04 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Eκπαιδευτική Επίσκεψη σε Όλυμπο, Ελασσόνα, Κάστρο Πλαταμώνα, Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3870_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη περιβαλλοντική -πολιτιστική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων (11/14-04-2019) σε Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας,Ελασσόνα, Πλαταμώνα,Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3890_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη περιβαλλοντική -πολιτιστική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων (11/14-04-2019) σε Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας,Ελασσόνα, Πλαταμώνα,Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3891_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη περιβαλλοντική -πολιτιστική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων (11/14-04-2019) σε Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας,Ελασσόνα, Πλαταμώνα,Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3905_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη περιβαλλοντική -πολιτιστική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων (11/14-04-2019) σε Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας,Ελασσόνα, Πλαταμώνα,Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3906_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη περιβαλλοντική -πολιτιστική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων (11/14-04-2019) σε Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας,Ελασσόνα, Πλαταμώνα,Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3907_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη περιβαλλοντική -πολιτιστική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων (11/14-04-2019) σε Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας,Ελασσόνα, Πλαταμώνα,Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3908_36.pdf2019-03-21 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Βριλήσσια- Άγιος Παντελεήμονας Πιερίας, Ελασσόνα, Πλαταμώνας, Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα, Βριλήσσιαrn (11-14/04/2019)rnΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ:ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_3909_36.pdf2019-03-21 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107 up/pr_3971_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Προκήρυξη μετακίνησης 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων στο Στραβούργο (21-24/10/19)up/pr_3972_36.pdf2019-09-03 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Προκήρυξη μετακίνησης στην Βενετίαup/pr_4050_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑ (28/11-4/12/19)up/pr_4051_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟup/pr_4052_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107P=ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟup/pr_4053_36.pdf2019-10-04 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Επαναπροκήρυξη μετακίνησης 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων στη Βενετία (28/11/2019-04/12/2019 με πλοίο)up/pr_4071_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Επαναπροκήρυξη μετακίνησης 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων στη Βενετία (28/11/2019-04/12/2019 με πλοίο)up/pr_4072_36.pdf2019-10-09 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Ανακοινοποίηση στο ορθό Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπ/κή εκδρομή του 2ου Γ/σίου Βριλησσίων στην Καλαμάτα  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπ/κή εκδρομή του 2ου Γ/σίου Βριλησσίων στην Καλαμάταup/pr_2342_37.doc2018-01-29 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr21061326214ήμερη εκδρομή στο CERN (Ελβετία)up/pr_3025_37.doc 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Ανακοινοποίηση στο ορθό Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπ/κή εκδρομή του 2ου Γ/σίου Βριλησσίων στο CERN (Ελβετία)  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπ/κή εκδρομή του 2ου Γ/σίου Βριλησσίων στο CERN (Ελβετία) up/pr_3037_37.doc2018-10-23 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την εκπ/κή εκδρομή του 2ου Γ/σίου Βριλησσίων στο CERN (Ελβετία)up/pr_3077_37.doc2018-10-30 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπ/κή εκδρομή του 2ου Γ/σίου Βριλησσίων στη Θεσσαλονίκηup/pr_3563_37.doc2019-02-07 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής στη Βενετία από 28/11 έως 1/12/2019 (3 διανυκτερεύσεις)up/pr_4111_37.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Βενετία από 29/11 έως 2/12/2019 (3 διανυκτερεύσεις)up/pr_4115_37.docx2019-10-14 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 13-15/12/2019up/pr_4268_37.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 13-15/12/19rn(Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη)  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη: 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2019rn(Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη)up/pr_4277_37.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621"Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη" Θεσσαλονίκη 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2019up/pr_4278_37.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη (13-15/12)up/pr_4280_37.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη (13-15/12)up/pr_4282_37.docx2019-11-07 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033983ημερη ΒΟΛΟ (Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)up/pr_2663_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ημερη (ΣΕΡΡΕΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)up/pr_2664_38.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr2108103398ΒΟΛΟΣ 3 ημερη (Γ Γυμνασίου)up/pr_2676_38.doc2018-03-13 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ημερη Σέρρες-Θεσσαλονίκη - Περιβαλλοντικόrnup/pr_2677_38.docx2018-03-13 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ήμερη στην Καλαμάταup/pr_3681_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ήμερη στην Καλαμάταup/pr_3683_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ήμερη ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_3688_38.doc2019-02-20 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ΗΜΕΡΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗup/pr_3853_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ημερη ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗup/pr_3858_38.doc2019-03-12 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στο Βόλο από 26 έως 28 Απριλίου 2018.up/pr_2276_39.doc2018-01-19 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERNup/pr_2988_39.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERNup/pr_3000_39.doc2018-10-18 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132 Επαναπροκήρυξη τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERNup/pr_3067_39.doc2018-10-26 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132 2η Επαναπροκήρυξη τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERNup/pr_3097_39.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr21028191322η Επαναπροκήρυξη τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERNup/pr_3099_39.doc2018-11-02 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σε Ιωάννινα Ζαγοροχώρια. Περίοδος 9-11.5.2019 up/pr_3760_39.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σε Ιωάννινα Ζαγοροχώρια. Περίοδος 9-11.5.2019 up/pr_3764_39.doc2019-02-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Καλαμάτα. Περίοδος 9-11.5.2019 up/pr_3843_39.doc2019-03-08 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στο ΓΥΘΕΙΟ-ΣΠΑΡΤΗ. Περίοδος 9-11.5.2019   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στο ΓΥΘΕΙΟ-ΣΠΑΡΤΗ. Περίοδος 9-11.5.2019 up/pr_3888_39.doc2019-03-15 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr21028191325ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ (ESRIN)up/pr_4043_39.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr21028191324ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Ρώμη (ΕSRIN)up/pr_4049_39.doc2019-10-04 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr21028191324ΗΜΕΡΗ-5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗrn11-14 Ή 15-03-2020 up/pr_4335_39.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr21028191324ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ rn 11-14/03-2020 up/pr_4336_39.doc2019-11-20 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959713-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΙΣ 15-17/3/2018 (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)up/pr_2274_40.pdf2018-01-19 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr2102795971ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 3-ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΙΣ 15-17/3/2018 (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)up/pr_2347_40.pdf2018-01-29 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959713-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ ΣΤΙΣ 29-31/3/2018up/pr_2508_40.pdf2018-02-14 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959714-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΣΤΙΣ 17/2/2019up/pr_3139_40.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959714-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΣΤΙΣ 17/2/2019  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959714-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΣΤΙΣ 17/2/2019up/pr_3143_40.pdf2018-11-15 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959713-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ ΣΤΙΣ 28-3-2019up/pr_3212_40.pdf2018-12-06 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr2102795971Τριήμερη εκδρομή στο Βόλο 11-13/4/2019 στα πλαίσια προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959713-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΣΤΙΣ 11-13/4/2019 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3369_40.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959713-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΣΤΙΣ 11-13/4/2019 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3476_40.pdf2019-01-29 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΜΗ (Πρόγραμμα Erasmus+) up/pr_2089_41.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Προκήρυξη εκδρομής στη Ρώμη στα πλαίσια του Erasmus+up/pr_2090_41.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Προκήρυξη εκδρομής Ιταλίας για το πρόγραμμα Erasmus+up/pr_2109_41.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Επαναπροκήρυξη εκδρομής στην Ιταλία για το πρόγραμμα ERASMUS+up/pr_2146_41.doc2017-12-13 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ rn(Πρόγραμμα Erasmus+)rnup/pr_2277_41.doc2018-01-19 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr21028255453ήμερη εκδρομή στο Μουζάκι Καρδίτσαςup/pr_2420_41.doc2018-02-07 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Επίσκεψη στη Λετονία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+up/pr_3191_41.doc2018-11-29 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ (Πρόγραμμα Erasmus+) rnup/pr_3266_41.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ (Πρόγραμμα Erasmus+)rn  
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ rn(Πρόγραμμα Erasmus+) rnup/pr_3284_41.docx2018-12-14 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr21028255454ήμερη εκδρομή Λεπτοκαρυά, Έδεσσα, Νάουσα, Θεσσαλονίκη από 04/04-07/04/2019 up/pr_3625_41.doc2019-02-14 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Επαναπροκήρυξηrn4ήμερης εκδρομής για Λεπτοκαρυά, Έδεσσα, Νάουσα, Θεσσαλονίκη από 04/04-07/04/2019 up/pr_3630_41.doc2019-02-15 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Επίσκεψη στην Τουρκία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+up/pr_4069_41.docx2019-10-09 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος,της Γ΄Γυμνασίου στα Ιωάννινα,από 28-4-2018 έως 30-4-2018(2 διανυκτερεύσεις)up/pr_2322_42.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος,της Γ΄Γυμνασίου στα Ιωάννινα,από 28-4-2018 έως 30-4-2018(2 διανυκτερεύσεις)up/pr_2325_42.doc2018-01-24 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380Τριήμερη Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Νάουσας, από 15 έως 17 Μαρτίου 2018.up/pr_2412_42.doc2018-02-05 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380 up/pr_3743_42.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380Τριήμερη εκδρομή στην Πάτρα από 12/4/2019 έως 14/4/2019 με πούλμαν.up/pr_3744_42.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380Τριήμερη εκδρομή με πούλμαν στην Πάτρα της Γ Γυμνασίου από 12/4/2019 έως 14/4/2019.up/pr_3745_42.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr21028293803ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΠΟ 12/4-14/4/19up/pr_3752_42.doc2019-02-27 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η rn3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ 13/4-15/4/19  
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η rn3ΗΜΕΡΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑrn13/4-15/4/19up/pr_3774_42.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ !!! ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 13/4-15/4/19up/pr_3775_42.doc2019-03-01 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_1948_43.doc2017-10-16 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_1958_43.doc2017-10-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708Επαναπροκήρηξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκηup/pr_2042_43.doc2017-11-01 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗup/pr_2071_43.doc2017-11-13 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής της Β λυκείου στα Τρίκαλα.up/pr_2087_43.doc2017-11-27 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708προκήρυξη τριήμερης εκδρομής της Α Λυκείου στην Σύρο.up/pr_2563_43.doc2018-02-23 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708συμμετοχή μαθητών στο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο στο Βελιγράδιup/pr_2896_43.doc 
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 5ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙup/pr_2904_43.doc 
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 5ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙup/pr_2907_43.doc2018-10-08 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 5ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙup/pr_2947_43.doc2018-10-12 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6ΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_2990_43.doc2018-10-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr21028117084ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3393_43.doc2019-01-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής Α Λυκείου στα Ιωάννινα.up/pr_3629_43.doc2019-02-15 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708επαναπροκήρυξη 4μερης εκδρομής Α Λυκείου στα Ιωάννινα.rnrn up/pr_3718_43.doc 
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708ανακοινοποίηση επαναπροκήρυξης εκδρομής Α Λυκείου στα Ιωάννιναup/pr_3720_43.doc2019-02-22 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 2019-20up/pr_4102_43.doc2019-10-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708προκήρυξη τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής Β λυκείου στη Σαντορίνη. up/pr_4103_43.doc2019-10-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2-5/4/2020up/pr_4104_43.doc2019-10-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708προκήρυξη για συμμετοχή στο 6ο μαθητικό συνέδριο στη Βενετία.up/pr_4116_43.doc 
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής 6ου Συνεδρίου στη Βενετία  
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής στο 6ο μαθητικό συνέδριο στη Βενετίαup/pr_4119_43.doc 
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής 6ου Συνεδρίου στη Βενετίαup/pr_4120_43.doc 
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής 6ου Συνεδρίου στη Βενετίαup/pr_4122_43.doc2019-10-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Ευρωκοινοβούλιο (Βέλγιο)up/pr_4225_43.doc 
1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1lyk-n-irakl.att.sch.gr2102811708Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Ευρωκοινοβούλιο (Βέλγιο)up/pr_4230_43.doc2019-10-29 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813Πενθήμερη εκδρομή Γ τάξης στην Κρήτη - Χανιά.up/pr_2034_44.pdf2017-11-01 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Καστοριά, Φλώριναup/pr_2414_44.pdf2018-02-06 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813Επαναπροκήρυξη της εκπαιδευτικής επίσκεψης σε Καστοριά-Φλώρινα σε άλλη ημερομηνία.up/pr_2523_44.pdf2018-02-15 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813Τριήμερη εκδρομή Β΄ τάξης Λακωνίαup/pr_2709_44.pdf 
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Β΄ τάξης Λακωνίαup/pr_2719_44.pdf2018-03-20 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Α τάξης ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_2781_44.pdf2018-04-23 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813Εξαήμερη εκδρομή Γ τάξης Κρήτη-Χανιάup/pr_3102_44.pdf2018-11-05 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη Βρυξέλλες, ομάδας μαθητώνup/pr_3158_44.pdf2018-11-21 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813Τετραήμερη Β τάξης Σαντορίνηup/pr_3586_44.pdf2019-02-12 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813Τριήμερη Α΄ τάξης Σύρο.up/pr_3587_44.pdf2019-02-12 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813Τριήμερη Α τάξης - Λακωνίαup/pr_3917_44.pdf2019-03-29 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη πολυήμερη εκδρομή της Γ τάξης του 2ου ΓΕΛ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στα ΧΑΝΙΑup/pr_4249_44.docx 
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή της Γ λυκείου του 2ου ΓΕΛ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στα ΧΑΝΙΑ-ΚΡΗΤΗup/pr_4251_44.docx2019-11-01 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛ. ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΓΚΕΚΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝup/pr_4283_44.docx 
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΚΤΙΟΥ 1 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@2lyk-n-irakl.att.sch.gr2102813813Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση σχολ. εκδρομής- μετακίνησης στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος διεθνών οργανισμώνup/pr_4284_44.docx2019-11-07 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 333 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@3lyk-n-irakl.att.sch.gr2102810443Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ Λυκείουup/pr_1951_45.xls 
3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 333 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@3lyk-n-irakl.att.sch.gr2102810443Πολυήμερη εκδρομή Γ'Λυκείουup/pr_1952_45.doc2017-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 333 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@3lyk-n-irakl.att.sch.gr2102810443ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_2011_45.doc 
3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 333 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@3lyk-n-irakl.att.sch.gr2102810443ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_2012_45.doc2017-10-26 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 333 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@3lyk-n-irakl.att.sch.gr2102810443ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑup/pr_2943_45.pdf 
3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 333 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@3lyk-n-irakl.att.sch.gr2102810443ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑup/pr_2945_45.pdf2018-10-12 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 333 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@3lyk-n-irakl.att.sch.gr2102810443Τριήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη Β΄Λυκείου στο Βόλο-Πήλιο.up/pr_3626_45.doc2019-02-14 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 333 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@3lyk-n-irakl.att.sch.gr2102810443Προκήρυξη 3ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης Β΄ τάξης στην Πάτραup/pr_3709_45.doc2019-02-22 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 333 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@3lyk-n-irakl.att.sch.gr2102810443ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4182_45.docx2019-10-22 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Προκήρυξη πενθήμερης εκδρομής Γ΄ ΓΕΛ στην Κρήτηup/pr_2010_46.doc2017-10-25 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Προκήρυξη 3μερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματοςup/pr_2199_46.doc2018-01-09 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση 4ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος στη Θεσσαλονίκηup/pr_2416_46.doc2018-02-06 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Προκήρυξη Ανάληψης 3μερης εκπαιδευτικής στη Λευκάδαup/pr_2528_46.doc2018-02-16 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Προκήρυξη ανάληψης 3μερης εκπαιδευτικής στη Σύροup/pr_2529_46.doc2018-02-16 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Προκήρυξη Πολυήμερης Γ΄ ΓΕΛ για Κρήτηup/pr_3079_46.pdf2018-10-30 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Προκήρυξη Διδακτικής για Ρώμη 2019up/pr_3160_46.doc 
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Προκήρυξη Εκπαιδευτικής επίσκψης για Ρώμη 2019up/pr_3162_46.doc2018-11-21 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Ανάληψη Προγράμματος ASPENT Θεσσαλονίκη 2019up/pr_3522_46.doc 
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Προκήρυξη Ανάληψης Μετακίνησης στα πλαίσια προγράμματος ASPNET Θεσσαλονίκη 2019up/pr_3525_46.doc2019-02-01 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Εκπαιδευτική στα πλαίσια Αναλυτικού Προγράμματος στη Νάξοup/pr_3546_46.doc 
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Εκπαιδευτική στα πλαίσια Αναλυτικού Προγράμματος στη Σύροup/pr_3556_46.doc2019-02-07 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Εκπαιδευτική στα πλαίσια Αναλυτικού Προγράμματος στην Πιερία.up/pr_3576_46.doc2019-02-08 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Προκήρυξη πενθήμερης εκδρομής Γ΄ ΓΕΛ στην Κρήτηup/pr_4169_46.doc 
4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4lyk-n-irakl.att.sch.gr2102775357Προκήρυξη πενθήμερης εκδρομής Γ΄ ΓΕΛ στην Κρήτηup/pr_4170_46.doc2019-10-21 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΗ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ up/pr_2051_48.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΠΟ 15-18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ATSMUN up/pr_2212_48.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ATSMUN ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΠΟ 15/3/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 18/3/2018up/pr_2215_48.doc2018-01-10 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΤΡΙΉΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΠΟ 27 ΕΩΣ ΚΑΙ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590καλαβρυτα οδοντωτος τριημερη εκπαιδευτικη εκδρομή στα πλάισια πολιτιστικού προγραμματος απο 20/3/2018 εως και 22/3/2018up/pr_2280_48.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΑΠΟ 20/3/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 22/3/2018 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_2281_48.doc2018-01-19 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΟΔΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥup/pr_2632_48.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ 18/4/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 22/4/2018up/pr_2633_48.doc2018-03-08 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ 18/4/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 22/4/2018up/pr_2639_48.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ ΑΠΟ 19/3/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/3/2019 MILANMUN up/pr_3245_48.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ MILANMUN ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ ΑΠΟ 19/3/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/3/2019up/pr_3247_48.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ ΑΠΟ 19/3/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/3/2019 MILANMUNup/pr_3248_48.doc2018-12-11 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3568_48.doc2019-02-08 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3666_48.doc2019-02-18 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς στο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Royal Russell MUN 2019 στο Croydon του Λονδίνου από 18-10-2019 εως και 23-10-2019 ».up/pr_3965_48.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς στο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Royal Russell MUN 2019 στο Croydon του Λονδίνου από 18-10-2019 εως και 23-10-2019 ».up/pr_3966_48.doc2019-06-19 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΔΙΟΡΘΩΣΗ -ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ , ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ –ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΣrnΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς στο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Royal Russell MUN 2019 στο Croydon του Λονδίνου από 18-10-2019 εως και 23-10-2019 up/pr_3969_48.doc2019-06-20 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 35 ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CERN ΑΠΟ 15-12-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 19-12-2019 up/pr_4021_48.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΤΕΤΡΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ CERN up/pr_4046_48.doc2019-10-03 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ TOY 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ- HABS MUN- ΑΠΟ 12-3-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-3-2020 up/pr_4397_48.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ TOY 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ- HABS MUN- ΑΠΟ 12-3-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-3-2020 up/pr_4401_48.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ TOY 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ- HABS MUN- ΑΠΟ 12-3-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-3-2020   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ TOY 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ- HABS MUN- ΑΠΟ 12-3-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-3-2020 up/pr_4403_48.docx2019-12-02 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ TOY 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ- HABS MUN- ΑΠΟ 12-3-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-3-2020 rn(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Υ  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ TOY 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ- HABS MUN- ΑΠΟ 12-3-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-3-2020 rn(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Υup/pr_4411_48.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ TOY 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ- HABS MUN- ΑΠΟ 12-3-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-3-2020 rn(ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙ  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ TOY 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ- HABS MUN- ΑΠΟ 12-3-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-3-2020 rn(ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙup/pr_4414_48.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ TOY 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ- HABS MUN- ΑΠΟ 12-3-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-3-2020 rn(ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙup/pr_4415_48.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ TOY 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ- HABS MUN- ΑΠΟ 12-3-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-3-2020 rn(ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙup/pr_4416_48.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ TOY 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ- HABS MUN- ΑΠΟ 12-3-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-3-2020 rn(ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙup/pr_4417_48.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1gym-kifis.att.sch.gr2108015590ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ TOY 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ- HABS MUN- ΑΠΟ 12-3-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-3-2020 rn(ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙup/pr_4418_48.docx2019-12-05 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΟΘΩΝΟΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑmail@2gym-kifis.att.sch.gr21080197424ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ up/pr_4080_49.docx2019-10-10 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΟΘΩΝΟΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑmail@2gym-kifis.att.sch.gr2108019742ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟup/pr_4174_49.docx2019-10-21 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τετραήμερη εκδρομή στην Ορεινή Αρκαδία – Ηλεία στo πλαίσιo Περιβαλλοντικού Προγράμματος, από 26-01-2018 έως 29-01-2018up/pr_2133_50.doc2017-12-12 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τετραήμερη εκδρομή στην Θράκη στο πλαίσιο Προγράμματος Αγωγής Υγείας από 16-03-2018 έως 19-03-2018 up/pr_2134_50.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τετραήμερη εκδρομή στη Νάξο στο πλαίσιο Προγράμματος Αγωγής Υγείας, από 20-04-2018 έως 23-04-2018up/pr_2135_50.doc2017-12-12 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τετραήμερη εκδρομή στην Ήπειρο στο πλαίσιο Περιβαλλοντικού Προγράμματος, από 05-05-2018 έως 08-05-2018 up/pr_2136_50.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τετραήμερη εκδρομή στην Θράκη στο πλαίσιο Προγράμματος Αγωγής Υγείας από 16-03-2018 έως 19-03-2018 up/pr_2138_50.doc2017-12-12 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τετραήμερη εκδρομή στην Ήπειρο στο πλαίσιο Περιβαλλοντικού Προγράμματος, από 05-05-2018 έως 08-05-2018 up/pr_2139_50.doc2017-12-12 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τετραήμερη εκδρομή στην Πάτρα στο πλαίσιο προγράμματος Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (15-18 Μαρτίου 2018)up/pr_2261_50.doc2018-01-17 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τριήμερη εκδρομή στην Καρδίτσα με συμμετοχή στο Χορωδιακό Φεστιβάλ/Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών Καρδίτσας από 10-03-2018 έως 12-03-2018up/pr_2329_50.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τριήμερη επίσκεψη στην Καρδίτσα στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος με συμμετοχή στο Χορωδιακό Φεστιβάλ/Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών Καρδίτσας από 10-03-2018 έως 12-03-2018up/pr_2331_50.doc2018-01-25 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση δύο εκπαιδευτικών στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ (Λετονία 27-30/06/2018)up/pr_2786_50.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση δύο εκπαιδευτικών στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ (Λετονία 27-30/06/2018)up/pr_2787_50.doc2018-05-11 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση δύο εκπαιδευτικών στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ (Λετονία 27/06/2018 έως 1/07/2018)up/pr_2793_50.doc2018-05-23 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση ενός εκπαιδευτικού στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ (Βαλένθια-Ισπανία, 30/09-06/10/2018)up/pr_2803_50.doc2018-08-31 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση ενός εκπαιδευτικού στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+» για Βαλένθια (Ισπανία) από 30-09-2018 έως 06-10-2018 up/pr_2808_50.doc2018-09-05 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τετραήμερη εκδρομή στην Πάτρα στο πλαίσιο προγράμματος Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (01-11-2018 έως 04-11-2018_up/pr_2844_50.doc2018-10-01 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση δύο εκπαιδευτικών στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ (Μαδρίτη, Ισπανία από 27/2/2019 έως 3/3/2019)up/pr_3246_50.doc2018-12-11 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τετραήμερη εκδρομή στη Θράκη (Κομοτηνή) στο πλαίσιο πανελλήνιου διαγωνισμού από 05-04-2019 έως 08—4-2019up/pr_3442_50.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τετραήμερη εκδρομή στη Θράκη (Κομοτηνή) στο πλαίσιο πανελλήνιου διαγωνισμού από 05-04-2019 έως 08—4-2019up/pr_3443_50.doc2019-01-25 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εξαήμερη εκδρομή στην Στουτγάρδη στο πλαίσιο προγράμματος Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών από 10-04-2019 έως 15-04-2019up/pr_3453_50.doc2019-01-28 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τριήμερη επίσκεψη στην Καρδίτσα για συμμετοχή στο Χορωδιακό Φεστιβάλ/Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών Καρδίτσας από 29-03-2019 έως 31-03-2019up/pr_3454_50.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τριήμερη επίσκεψη στην Καρδίτσα για συμμετοχή στο Χορωδιακό Φεστιβάλ/Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών Καρδίτσας από 29-03-2019 έως 31-03-2019up/pr_3455_50.doc2019-01-28 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Επαναπροκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική τριήμερη επίσκεψη στην Καρδίτσα για συμμετοχή στο Χορωδιακό Φεστιβάλ/Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών Καρδίτσας από 29-03-2019 έως 31-03-2019up/pr_3523_50.doc2019-02-01 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση δύο εκπαιδευτικών στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ (Βαλένθια-Ισπανία, 12/06-16/06/2019)up/pr_3927_50.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση δύο εκπαιδευτικών στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ (Βαλένθια-Ισπανία, 12/06-16/06/2019)up/pr_3928_50.doc2019-04-01 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΑΤΡΩΝ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11-13 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3gym-kifis.att.sch.gr2108078779Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση δύο εκπαιδευτικών στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ (Βαλένθια-Ισπανία, 12/06-16/06/2019)up/pr_3936_50.doc2019-04-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_2014_51.doc2017-10-26 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768MUN ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018up/pr_2125_51.doc 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768MUN ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ Μάρτιος 2018up/pr_2126_51.doc2017-12-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr21080127684ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 2018up/pr_2337_51.docx 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr21080127684ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 2018 up/pr_2338_51.docx 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr21080127684ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 2018up/pr_2350_51.docx2018-01-29 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN 21-24/10/2018up/pr_2831_51.docx 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_2832_51.docx 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_2833_51.docx 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΕΡΒΙΑΣ 16 - 19. 11. 2018  
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 5ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΕΡΒΙΑΣup/pr_2874_51.docx2018-10-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3046_51.docx 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3049_51.docx2018-10-24 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN 26-29/1/2019up/pr_3116_51.docx 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN 26-29/1/2019up/pr_3119_51.docx2018-11-06 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018up/pr_3132_51.docx 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018up/pr_3134_51.docx2018-11-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Α’ ΚΑΙ Β’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Κηφισιάς στη Λευκάδα 6-9/4/2019up/pr_3669_51.docx2019-02-19 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (MUN) ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ up/pr_3967_51.docx2019-06-19 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (MUN) ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗup/pr_3968_51.docx2019-06-20 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΒΕΝΕΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣup/pr_4035_51.docx 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768 up/pr_4041_51.docx 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 6ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑup/pr_4042_51.docx2019-10-03 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019up/pr_4159_51.docx 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_4160_51.docx 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_4162_51.docx 
1ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΛΕΒΙΔΟΥ 42 14563 ΚΗΦΙΣΙΑmail@1lyk-kifis.att.sch.gr2108012768ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_4163_51.docx2019-10-18 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΟΘΩΝΟΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑmail@2lyk-kifis.att.sch.gr2108018424ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
2ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΟΘΩΝΟΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑmail@2lyk-kifis.att.sch.gr2108018424ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΓΕΛ ΣΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_2050_52.doc2017-11-06 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΟΘΩΝΟΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑmail@2lyk-kifis.att.sch.gr2108018424ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΧΑΝΙΑ (ΚΡΗΤΗ)up/pr_2958_52.doc 
2ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΟΘΩΝΟΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑmail@2lyk-kifis.att.sch.gr2108018424ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ rnrnΣΤΗ ΚΡΗΤΗup/pr_2959_52.doc2018-10-16 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΟΘΩΝΟΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑmail@2lyk-kifis.att.sch.gr21080184243η ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_3465_52.pdf 
2ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΟΘΩΝΟΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑmail@2lyk-kifis.att.sch.gr21080184243η ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_3468_52.doc2019-01-29 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΟΘΩΝΟΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑmail@2lyk-kifis.att.sch.gr2108018424Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ Λυκείου του 2oυ ΓΕΛ Κηφισιάς στη Κρήτηup/pr_4073_52.doc 
2ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΟΘΩΝΟΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑmail@2lyk-kifis.att.sch.gr2108018424Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ Λυκείου του 2oυ ΓΕΛ Κηφισιάς στη Κρήτηup/pr_4076_52.doc2019-10-09 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΟΘΩΝΟΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑmail@2lyk-kifis.att.sch.gr2108018424Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση 4ήμερης εκπαιδευτικής σχολικής εκδρομής στο CERN – Ελβετία 13 έως 16 / 01 / 2020up/pr_4091_52.doc 
2ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΟΘΩΝΟΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑmail@2lyk-kifis.att.sch.gr2108018424Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση 4ήμερης εκπαιδευτικής σχολικής εκδρομής στο CERN – Ελβετία 13 έως 16 / 01 / 2020up/pr_4092_52.doc2019-10-11 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840 up/pr_1902_53.doc 
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN (ΕΛΒΕΤΙΑ)up/pr_1903_53.doc2017-10-06 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΠΕΝΘΉΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΉ Γ ΛΥΚΕΊΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗup/pr_1970_53.doc2017-10-20 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAIMUN ΔΟΥΒΛΙΝΟup/pr_2043_53.doc 
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MUN ΔΟΥΒΛΙΝΟup/pr_2045_53.doc2017-11-02 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840MUN ΧΑΓΗ 27/01/19-2/02/19up/pr_2883_53.doc 
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840MUN ΧΑΓΗ 2019up/pr_2884_53.doc2018-10-05 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840CERN ΕΛΒΕΤΙΑ 2019up/pr_2885_53.doc2018-10-05 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ CERNup/pr_2968_53.doc 
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ CERNup/pr_2970_53.doc 
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ CERN (ΕΛΒΕΤΙΑ)up/pr_2972_53.doc 
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ CERNup/pr_2974_53.doc 
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ CERNup/pr_2978_53.doc2018-10-17 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑrnΑΠΟ 12/12/2018 ΕΩΣ 18/12/2018up/pr_3062_53.doc 
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑrnrnup/pr_3064_53.doc2018-10-25 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3748_53.doc2019-02-27 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3829_53.doc2019-03-06 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΕΚΔΡΟΜΗ 95 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840   
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 3ου Λυκείου Κηφισιάς στα Χανιά Κρήτης στο διάστημα 11- 17/12/2019up/pr_4264_53.docx 
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 11/12 ΕΩΣ 17/12/2019 up/pr_4265_53.docx 
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 3ου Λυκείου Κηφισιάς στα Χανιά Κρήτης στο διάστημα 11- 17/12/2019up/pr_4266_53.docx2019-11-06 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 4-10/12/2019up/pr_4301_53.docx2019-11-12 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 4-12-19 ΕΩΣ 10-12-19up/pr_4302_53.docx2019-11-12 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840Εκδρομή στην Ρώμη στα πλαίσια του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (MUN), 8-13/3/2020up/pr_4375_53.docx 
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 14564 ΚΗΦΙΣΙΑmail@3lyk-kifis.att.sch.gr2106200840Εκδρομή στην Ρώμη στα πλαίσια του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (MUN), 8-13/3/2020up/pr_4377_53.docx2019-11-27 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944Προκήρυξη 5θήμερης εκδρομής της Γ' Λυκείου στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/12-19/12up/pr_1973_54.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944Προκήρυξη 5θήμερης εκδρομής της Γ' Λυκείου στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/12-19/12up/pr_1976_54.docx2017-10-20 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944Προκήρυξη 5θήμερης εκδρομής της Γ' Λυκείου στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/12-19/12up/pr_1977_54.docx2017-10-20 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής της Β' Λυκείου στα ΧΑΝΙΑ 19/4-24/4 στο πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος.up/pr_2432_54.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής της Β' Λυκείου στα ΧΑΝΙΑ 19/4-24/4 στο πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος.up/pr_2441_54.docx2018-02-08 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944Προκύρηξη 3ήμερης εκδρομής της Α΄ Λυκείου στο Πήλιο στις 28/4-30/4 στο πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος.up/pr_2603_54.docx2018-03-01 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής της Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 19/4-22/4 στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.up/pr_2708_54.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής της Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 19/4-22/4 στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.up/pr_2717_54.docx2018-03-20 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944Προκήρυξη 5ήμερης επίσκεψης μαθητών στο ΠΑΡΙΣΙ από 10/10/2018 έως 15/10/2018, στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας για μορφωτικές δράσεις μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας.up/pr_2809_54.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944Προκήρυξη 5ήμερης επίσκεψης μαθητών στο ΠΑΡΙΣΙ από 10/10/2018 έως 15/10/2018, στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας για μορφωτικές δράσεις μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας.up/pr_2810_54.docx2018-09-06 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15-19/12/2018.up/pr_3066_54.pdf2018-10-26 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5-ΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15/12-19/12/2018  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr21080129443ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Α' Λυκείου σε Καλάβρυτα-Αρχαία Ολυμπί  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr21080129443ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Α' Λυκείου σε Καλάβρυτα-Αρχαία Ολυμπίαup/pr_3636_54.docx2019-02-15 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr21080129444ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Β' Λυκείου σε Τήνο-Δήλο-Μύκονοup/pr_3637_54.docx2019-02-15 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944Επαναπροκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Α' Λυκείου σε Καλάβρυτα-Αρχ.Ολυμπία 4/4-6/4/2019up/pr_3778_54.docx2019-03-01 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr210801294414-18/12/2019: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CONTORCET LYCEE ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ   
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019up/pr_4137_54.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019up/pr_4139_54.docx2019-10-16 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής οικονομικής προσφοράς για τη διοργάνωση πολυήμερης εκδρομής – μετακίνησης μαθητών της Γ΄ τάξης και εκπαιδευτικών του Προτύπου Γενικού Λυκείου ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13/12-17/12/19up/pr_4216_54.pdf2019-10-25 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr2108012944ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ΘΗΜΕΡΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15-19/12up/pr_4347_54.pdf2019-11-21 00:00:00
ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@epal-anavr.att.sch.gr2108019007ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ rnΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/2/18-3/3/18up/pr_2106_56.doc 
ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@epal-anavr.att.sch.gr2108019007ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ up/pr_2107_56.doc 
ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 14562 ΚΗΦΙΣΙΑmail@epal-anavr.att.sch.gr2108019007ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝrnΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΤΑΞΗΣup/pr_2108_56.doc2017-12-05 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700εκπαιδευτική επίσκεψη 1ου Γυμνασίου Λυκόβρυσης στο CERN up/pr_1980_57.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700Εκπαιδευτική επίσκεψη 1ου Γυμνασίου Λυκόβρυσης στο CERNup/pr_1983_57.docx2017-10-23 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣup/pr_3217_57.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣup/pr_3218_57.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣup/pr_3227_57.docx2018-12-07 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 17-4-19 ΩΣ 20-4-19up/pr_3365_57.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 17-4-19 ΩΣ 20-4-19  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 17-4-19 ΩΣ 20-4-19up/pr_3377_57.docx2019-01-16 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣup/pr_3569_57.doc2019-02-08 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (28 ΜΑΘΗΤΕΣ - 3 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ)ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 12-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019up/pr_4239_57.docx2019-10-31 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700συμμετοχή στο 1ο μαθητικό συνέδριο στη Κωνσταντινούπολη 12 - 15 Μαρτίου 2020-ζητάμε να συνταξιδέψουμε με το 1ο Γυμνάσιο Πεύκης και το 2ο Γυμνάσιο Πεύκηςup/pr_4367_57.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700Κωνσταντινούπολη, πρόσκληση από σχολείο της ομογένειας και συμμετοχή στο μαθητικό συνέδριο, 12-15 Μαρτίου 2020up/pr_4370_57.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗmail@gym-lykovr.att.sch.gr2102825700επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη μετά από πρόσκληση σχολείου της ομογένειας και παράλληλα συμμετοχή στο 1ο μαθητικό συνέδριο, 12-15 Μαρτίου 2020up/pr_4371_57.docx2019-11-27 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΚΟΤΤΟΥ 6 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ mail@1lyk-lykovr.att.sch.gr2102824500ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΑup/pr_1997_58.doc2017-10-24 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΚΟΤΤΟΥ 6 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ mail@1lyk-lykovr.att.sch.gr2102824500ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑup/pr_2159_58.doc2017-12-15 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΚΟΤΤΟΥ 6 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ mail@1lyk-lykovr.att.sch.gr2102824500ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΒΕΡΓΙΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 22-2-2018 ΕΩΣ 25-2-2018up/pr_2235_58.doc2018-01-12 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΚΟΤΤΟΥ 6 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ mail@1lyk-lykovr.att.sch.gr2102824500ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 17-3-2018 ΕΩΣ 20-3-2018up/pr_2236_58.doc2018-01-12 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΚΟΤΤΟΥ 6 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ mail@1lyk-lykovr.att.sch.gr2102824500ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ - 2018up/pr_2946_58.pdf 
1ο ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΚΟΤΤΟΥ 6 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ mail@1lyk-lykovr.att.sch.gr2102824500ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2018 ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_2949_58.pdf2018-10-12 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΚΟΤΤΟΥ 6 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ mail@1lyk-lykovr.att.sch.gr2102824500ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019.up/pr_3163_58.pdf2018-11-21 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΚΟΤΤΟΥ 6 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ mail@1lyk-lykovr.att.sch.gr2102824500ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΒΕΡΓΙΝΑ/ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019.up/pr_3164_58.pdf2018-11-21 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΚΟΤΤΟΥ 6 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ mail@1lyk-lykovr.att.sch.gr2102824500 up/pr_4084_58.docx 
1ο ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΚΟΤΤΟΥ 6 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ mail@1lyk-lykovr.att.sch.gr2102824500ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΑup/pr_4085_58.docx2019-10-10 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΚΟΤΤΟΥ 6 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ mail@1lyk-lykovr.att.sch.gr21028245004ημερη εκδρομη Λιμνη Πλαστήρα-Μετέωρα,Περτούλι Τάξη Β΄Λυκείουup/pr_4337_58.docx2019-11-20 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΚΟΤΤΟΥ 6 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ mail@1lyk-lykovr.att.sch.gr21028245004ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥrnΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΒΕΡΓΙΝΑ 5-8/3-2020up/pr_4338_58.docx2019-11-20 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr21080433214ήμερη εκδρομή στη Σαντορίνη στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματοςup/pr_2238_59.doc2018-01-12 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr21080433214ήμερη εκδρομή στη Σαντορίνη στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr21080433214ήμερη εκδρομή στη Σαντορίνη στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματοςup/pr_2245_59.doc2018-01-15 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr21080433214ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ( ΧΑΝΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ"up/pr_2279_59.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr21080433214ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ( ΧΑΝΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: "ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ"up/pr_2302_59.docx2018-01-22 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr21080433213ήμερη εκδρομή στο Πήλιοup/pr_2332_59.docx2018-01-25 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr2108043321ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_2513_59.docx2018-02-14 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr21080433215ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ eTWINNING με τίτλο "Greek and Italian Culture and Historic Interactions"up/pr_3647_59.doc2019-02-15 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr2108043321ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :"ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"up/pr_3818_59.docx2019-03-05 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr2108043321ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.up/pr_3822_59.docx2019-03-06 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr2108043321Εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Γυμνασίου στη Σύρο, στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματοςup/pr_3838_59.docx2019-03-07 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr21080433215-ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Βενετία στο πλαίσιο του 6ου μαθητικού ευρωπαϊκού συνεδρίου από 29-11-2019 έως 3-12-2019up/pr_4017_59.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr21080433215-ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Βενετία στο πλαίσιο του 6ου μαθητικού ευρωπαϊκού συνεδρίου από 29-11-2019 έως 3-12-2019up/pr_4019_59.pdf2019-10-01 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@1gym-meliss.att.sch.gr21080433214-ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο CERN της Ελβετίας από 2-3-2020 έως 5-3-2020up/pr_4030_59.pdf2019-10-02 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2Β 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@2gym-meliss.att.sch.gr2108044824 up/pr_2546_60.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2Β 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@2gym-meliss.att.sch.gr2108044824ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (29-3-2018/31-3-2018)up/pr_2550_60.docx2018-02-20 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2Β 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@2gym-meliss.att.sch.gr2108044824ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (29/3/2018-31/3/2018) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣup/pr_2555_60.docx2018-02-22 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2Β 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@2gym-meliss.att.sch.gr2108044824ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ-ΜΥΣΤΡΑΣ) 29-4-2018/30-4-2018up/pr_2608_60.docx2018-03-02 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2Β 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@2gym-meliss.att.sch.gr2108044824ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΣΠΕΤΣΕΣ 29-4-2018/30-4-2018up/pr_2741_60.docx2018-03-26 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2Β 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@2gym-meliss.att.sch.gr2108044824Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή σε Άμφισσα Δελφούς 2ου Γυμν Μελισσίων 6-7/3/2019up/pr_3646_60.docx2019-02-15 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2Β 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@2gym-meliss.att.sch.gr2108044824ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ' ΤΑΞΗΣ 18-19.4.2019 ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑup/pr_3874_60.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2Β 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@2gym-meliss.att.sch.gr2108044824ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 11-12.4.2019  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2Β 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@2gym-meliss.att.sch.gr2108044824ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 11-12.4.2019up/pr_3876_60.doc 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2Β 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@2gym-meliss.att.sch.gr2108044824ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 11-12.4.2019up/pr_3882_60.doc2019-03-14 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2Β 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@2gym-meliss.att.sch.gr2108044824ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ' ΤΑΞΗΣ 18-19.4.2019 ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑup/pr_3883_60.docx2019-03-14 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2Β 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@2gym-meliss.att.sch.gr2108044824ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ, ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 9-10 ΜΑΙΟΥ 2019up/pr_3930_60.docx2019-04-01 00:00:00
ΓΕΛ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΠΟΝΤΟΥ 5 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@lyk-meliss.att.sch.gr2108047286Κατάθεση προσφορών για πολυήμερη εκδρομή στην Κρήτη (Χανιά)11/12/2017 - 15/12/2017up/pr_2066_61.doc2017-11-10 00:00:00
ΓΕΛ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΠΟΝΤΟΥ 5 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@lyk-meliss.att.sch.gr2108047286εκδρομή στη Σύροup/pr_2739_61.doc 
ΓΕΛ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΠΟΝΤΟΥ 5 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@lyk-meliss.att.sch.gr2108047286 up/pr_2746_61.pdf 
ΓΕΛ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΠΟΝΤΟΥ 5 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@lyk-meliss.att.sch.gr2108047286Πολυήμερη εκδρομή στη Σύρο- Τροποποίηση ημερομηνίαςup/pr_2747_61.pdf2018-03-26 00:00:00
ΓΕΛ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΠΟΝΤΟΥ 5 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@lyk-meliss.att.sch.gr2108047286Εκδρομή Βελιγράδι-5ο Μαθ. Ευρ. Συνέδριοup/pr_2919_61.doc 
ΓΕΛ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΠΟΝΤΟΥ 5 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@lyk-meliss.att.sch.gr2108047286Συμμετοχή στο 5ο Μαθ. Ευρωπαϊκό Συνέδριοup/pr_2920_61.doc2018-10-09 00:00:00
ΓΕΛ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΠΟΝΤΟΥ 5 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@lyk-meliss.att.sch.gr2108047286Ιταλία-Στ΄Ευρ. Μαθητικό Συνέδριοup/pr_4075_61.pdf2019-10-09 00:00:00
ΓΕΛ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΠΟΝΤΟΥ 5 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@lyk-meliss.att.sch.gr2108047286Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ΄Λυκείου στα Χανιάup/pr_4257_61.pdf2019-11-04 00:00:00
ΓΕΛ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝΠΟΝΤΟΥ 5 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑmail@lyk-meliss.att.sch.gr2108047286ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣup/pr_4258_61.pdf2019-11-05 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@1gym-metam.att.sch.gr2102813330Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄τάξης του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης στην Καλαμάταup/pr_2757_62.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@1gym-metam.att.sch.gr2102813330Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄τάξης του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης στην Καλαμάτα  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@1gym-metam.att.sch.gr2102813330Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄τάξης του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης στην Καλαμάταup/pr_2759_62.pdf2018-03-30 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@1gym-metam.att.sch.gr2102813330«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκ-δρομή της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης στηn Καλαμάτα-τροποποίηση ημερομηνίαςup/pr_2762_62.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@1gym-metam.att.sch.gr2102813330Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκ-δρομή της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης στην Καλαμάτα-τροποποίηση ημερομηνίαςup/pr_2763_62.pdf2018-04-02 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@1gym-metam.att.sch.gr2102813330Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης σε Βόλο-Πήλιοup/pr_3667_62.doc2019-02-19 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΗΛΕΙΑΣ 27 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@2gym-metam.att.sch.gr2102833700Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Γ΄Γυμνασίου στα Ιωάννιναup/pr_2627_63.doc2018-03-07 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΗΛΕΙΑΣ 27 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@2gym-metam.att.sch.gr2102833700Επαναπροκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής Γ΄Γυμνασίου στο ΒΟΛΟup/pr_2693_63.doc2018-03-15 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΗΛΕΙΑΣ 27 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@2gym-metam.att.sch.gr2102833700Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα πλαίσια αναλυτικού προγράμματος στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3616_63.doc 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΗΛΕΙΑΣ 27 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@2gym-metam.att.sch.gr2102833700Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα πλαίσια αναλυτικού προγράμματος στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3617_63.doc2019-02-13 00:00:00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 71-75 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@3gym-metam.att.sch.gr21028322474ήμερη σχολική εκδρομή στα πλαίσια Πολιτιστικού Προγράμματος, στη Σπάρτη-Μυστρά-Μονεμβασιά-Σπήλαια Διρού-Καλαμάτα-Πύλο (27-30/4/2018)up/pr_2582_64.doc2018-02-26 00:00:00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 71-75 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@3gym-metam.att.sch.gr21028322476ήμερη σχολική εκδρομή στη Νάπολη Ιταλίας, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, μετά από πρόσκληση της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας (6-11/2/2019)up/pr_3297_64.doc 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 71-75 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@3gym-metam.att.sch.gr21028322476ήμερη σχολική εκδρομή στη Νάπολη Ιταλίας, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, μετά από πρόσκληση της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας (6-11/2/2019)up/pr_3298_64.doc2018-12-17 00:00:00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 71-75 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@3gym-metam.att.sch.gr2102832247Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για 3ήμερη σχολική εκδρομή στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος, στο ΒΟΛΟ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΧΑΝΙΑ, από 13-15/4/2019up/pr_3817_64.doc 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 71-75 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@3gym-metam.att.sch.gr2102832247Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για 3ήμερη σχολική εκδρομή στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος, στο ΒΟΛΟ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΧΑΝΙΑ, από 13-15/4/2019up/pr_3819_64.doc2019-03-05 00:00:00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 71-75 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗmail@3gym-metam.att.sch.gr21028322474ήμερη σχολική εκδρομή στη Βενετία της Ιταλίας, από 28/11/2019 έως 1/12/2019, στα πλαίσια συμμετοχής του σχολείου στο 6ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο.up/pr_4090_64.pdf2019-10-10 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984Προκήρυξη 4ήμερης (3 διανυκτερεύσεις) εκδρομής στο Στρασβούργο στις 15 Απριλίου, για περίπου 20 μαθητές και 2 καθηγητές.up/pr_3250_65.doc 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984Προκήρυξη 4ήμερης (3 διανυκτερεύσεις) εκδρομής στο Στρασβούργο από 13/4 έως 16/4/2019, για περίπου 20 μαθητές και 2 καθηγητές.up/pr_3257_65.doc 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984Προκήρυξη 4ήμερης (3 διανυκτερεύσεις) εκδρομής στο Στρασβούργο από 13/4 έως 16/4/2019, για περίπου 20 μαθητές και 2 καθηγητές.up/pr_3258_65.doc2018-12-12 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984Επαναπροκήρυξη (λόγω μη κατάθεσης 3 προσφορών από ταξιδιωτικά πρακτορία) 4ήμερης (3 διανυκτερεύσεις) εκδρομής στο Στρασβούργο στις 15 Απριλίου, για περίπου 20 μαθητές και 2 καθηγητές.up/pr_3315_65.doc2018-12-21 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984Επαναπροκήρυξη (λόγω μη κατάθεσης 3 προσφορών από ταξιδιωτικά πρακτορία) 4ήμερης (3 διανυκτερεύσεις) εκδρομής στο Στρασβούργο στις 15 Απριλίου, για περίπου 20 μαθητές και 2 καθηγητές.up/pr_3316_65.doc2018-12-21 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984Επαναπροκήρυξη (λόγω μη κατάθεσης 3 προσφορών από ταξιδιωτικά πρακτορία) 4ήμερης (3 διανυκτερεύσεις) εκδρομής στο Στρασβούργο στις 15 Απριλίου, για περίπου 20 μαθητές και 2 καθηγητές.up/pr_3356_65.doc 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984Επαναπροκήρυξη (λόγω μη κατάθεσης 3 προσφορών από ταξιδιωτικά πρακτορία) 4ήμερης (3 διανυκτερεύσεις) εκδρομής στο Στρασβούργο στις 15 Απριλίου, για περίπου 20 μαθητές και 2 καθηγητές.up/pr_3358_65.doc2019-01-14 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984Επαναπροκήρυξη (λόγω μη κατάθεσης 3 προσφορών από ταξιδιωτικά πρακτορία) 4ήμερης (3 διανυκτερεύσεις) εκδρομής στο Στρασβούργο στις 15 Απριλίου, για περίπου 20 μαθητές και 2 καθηγητές.up/pr_3381_65.doc 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984Επαναπροκήρυξη (λόγω μη κατάθεσης 3 προσφορών από ταξιδιωτικά πρακτορεία) 4ήμερης (3 διανυκτερεύσεις) εκδρομής στο Στρασβούργο στις 15 Απριλίου, για περίπου 20 μαθητές και 2 καθηγητές.up/pr_3384_65.doc2019-01-17 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ΔΎΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ -ΠΥΛΟ-ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡΩΝΗ ΣΤΙΣ 04-04-2019 ΕΩΣ 06-04-2019 ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 47 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ΔΎΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ -ΠΥΛΟ-ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡΩΝΗ ΣΤΙΣ 04-04-2019 ΕΩΣ 06-04-2019 ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 47 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ΔΎΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ -ΠΥΛΟ-ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡΩΝΗ ΣΤΙΣ 04-04-2019 ΕΩΣ 06-04-2019 ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 47 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣup/pr_3672_65.jpg 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 3ΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΘΩΝΗ - ΚΟΡΩΝΗ - ΠΥΛΟ ΤΗΝ 4-4-2019 ΕΩΣ 6-4-2019 rn47 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣup/pr_3677_65.doc 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 3ΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΘΩΝΗ - ΚΟΡΩΝΗ - ΠΥΛΟ ΤΗΝ 4-4-2019 ΕΩΣ 6-4-2019 rn47 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣup/pr_3691_65.doc 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ΔYΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) ΣΤΗN ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΥΛΟ-ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡΩΝΗ ΣΤΙΣ 04-04-2019 ΕΩΣ 06-04-2019 ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 47 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ up/pr_3694_65.doc2019-02-21 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@4gym-metam.att.sch.gr2102856984ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ΔYΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) ΣΤΗN ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΥΛΟ-ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡΩΝΗ ΣΤΙΣ 04-04-2019 ΕΩΣ 06-04-2019 ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 47 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣup/pr_3737_65.doc2019-02-25 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΛΛΗ & ΤΑΤΟΪΟΥ 8 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@1lyk-metam.att.sch.gr2102815400Πολυήμερη εκδρομή Γ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Μεταμόρφωσης στα Ιωάννιναup/pr_1954_66.docx2017-10-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΛΛΗ & ΤΑΤΟΪΟΥ 8 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@1lyk-metam.att.sch.gr2102815400ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟup/pr_2452_66.doc2018-02-09 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΛΛΗ & ΤΑΤΟΪΟΥ 8 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@1lyk-metam.att.sch.gr2102815400Τετραήμερη Εκδρομή Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων στην Καβάλαup/pr_2604_66.docx2018-03-01 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΛΛΗ & ΤΑΤΟΪΟΥ 8 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@1lyk-metam.att.sch.gr2102815400Τριήμερη εκδρομή της Β τάξης στα Τρίκαλα - Καλαμπάκα - Μετέωραup/pr_2605_66.docx 
1ο ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΛΛΗ & ΤΑΤΟΪΟΥ 8 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@1lyk-metam.att.sch.gr2102815400Τριήμερη εκδρομή της Β τάξης στα Τρίκαλα - Καλαμπάκα - Μετέωρα (ανακοινοποίηση)up/pr_2609_66.docx 
1ο ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΛΛΗ & ΤΑΤΟΪΟΥ 8 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@1lyk-metam.att.sch.gr2102815400Τριήμερη εκδρομή της Β τάξης στα Τρίκαλα - Καλαμπάκα - Μετέωραup/pr_2612_66.docx2018-03-02 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΛΛΗ & ΤΑΤΟΪΟΥ 8 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@1lyk-metam.att.sch.gr2102815400Επαναπροκήρυξη τριήμερης εκδρομής της Β τάξης στα Τρίκαλα - Καλαμπάκα - Μετέωραup/pr_2691_66.docx2018-03-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΛΛΗ & ΤΑΤΟΪΟΥ 8 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@1lyk-metam.att.sch.gr2102815400Πενθήμερη εκδρομή της Γ τάξης στα Χανιάup/pr_3060_66.docx 
1ο ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΛΛΗ & ΤΑΤΟΪΟΥ 8 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@1lyk-metam.att.sch.gr2102815400Πενθήμερη εκδρομή της Γ τάξης στα Χανιάup/pr_3063_66.docx2018-10-25 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΛΛΗ & ΤΑΤΟΪΟΥ 8 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@1lyk-metam.att.sch.gr2102815400Τριήμερη εκδρομή Β΄ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Μεταμόρφωσης στην Καλαμάτα up/pr_3633_66.docx2019-02-15 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΑΛΛΗ & ΤΑΤΟΪΟΥ 8 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ mail@1lyk-metam.att.sch.gr2102815400Τριήμερη εκδρομή του περιβαλλοντικού προγράμματος του 1ου ΓΕΛ Μεταμόρφωσης σε ΚΠΕ Ποροΐων-Κερκίνη-Θεσσαλονίκηup/pr_3634_66.docx