Σχολική Μονάδα Διεύθυνση E-mail Τηλέφωνο Περιγραφή Προκήρυξης Τεύχος Προκήρυξης Ημερομηνία Ανάρτησης
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 3 καθηγητές.  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2198_1.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2207_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2216_1.doc2018-01-10 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Ανακοινοποίηση προκήρυξης 3ήμερης εκδρομής στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018.up/pr_2219_1.doc2018-01-11 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2678_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2679_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2680_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2683_1.doc2018-03-14 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στη Λακωνική Μάνη από 10 έως 11 Μαΐου 2018, για 50 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2684_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στη Λακωνική Μάνη από 10 έως 11 Μαΐου 2018, για 50 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2689_1.docx2018-03-14 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499704ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑup/pr_3432_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499704ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑup/pr_3433_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 18-21ΜΑΡΤΙΟΥ 2019up/pr_3444_1.docx2019-01-25 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη τριήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στο Βόλο, από 6 έως 8 Απριλίου 2019, για 45 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές up/pr_3456_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής (3 διανυκτερεύσεις) στην Καλαμάτα, από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου, για 55 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές up/pr_3457_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη τριήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στο Βόλο, από 6 έως 8 Απριλίου 2019, για 45 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητέςup/pr_3458_1.docx2019-01-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής (3 διανυκτερεύσεις) στην Καλαμάτα, από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2019, για 50 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητέςup/pr_3459_1.docx2019-01-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970 up/pr_4422_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ)up/pr_4424_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ)  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)up/pr_4429_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)up/pr_4430_1.docx2019-12-05 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Τετραημερη εκδρομή στην Κυπρο για το 3ο Μαθητικό συνέδριο στην Κυπρο 3-6 Μαίου 2020up/pr_4487_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ημερης εκδρομης στην Κύπρο για το 3ο μαθητικο συνεδριο 3-6 Μαιου 2020 up/pr_4488_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ημερης εκδρομης στην Κύπρο για το 3ο μαθητικο συνεδριο 3-6 Μαΐου 2020 up/pr_4489_1.doc2019-12-13 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ημερης εκδρομης στην Κύπρο για το 3ο μαθητικο συνεδριο 3-6 Μαιου 2020 up/pr_4490_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΛΕΥΚΑΔΑ 28/3/2020-31/3/2020up/pr_4664_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΛΕΥΚΑΔΑ 28/3/2020-31/3/2020up/pr_4665_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΛΕΥΚΑΔΑ 28/3/2020-31/3/2020rn(ΕΚΠ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)up/pr_4666_1.docx2020-01-23 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής στη « Λακωνική Μάνη ».up/pr_5163_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής στη « Λευκάδα »up/pr_5164_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής στη « Λευκάδα » rn28/02/2022 Αρ.Πρωτ: 51up/pr_5169_1.docx2022-02-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής στη « Λακωνική Μάνη » rn28/02/2022 Αρ. Πρωτ: 52up/pr_5170_1.docx2022-02-28 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176 up/pr_2699_2.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, στη ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗup/pr_2701_2.docx2018-03-16 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Προκήρυξη τριήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Καλαμάτα, από 11 Απριλίου 2019 έως 13 Απριλίου 2019, για 85 μαθητές και 5 συνοδούς καθηγητές  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Προκήρυξη τριήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Καλαμάτα, από 11 Απριλίου 2019 έως 13 Απριλίου 2019, για 85 μαθητές και 5 συνοδούς καθηγητέςup/pr_3723_2.docx2019-02-22 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Κεντρική Μακεδονία, Σέρρες-Λίμνη Κερκίνη-Βεργίνα-Θεσσαλονίκηup/pr_4847_2.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής (3 διανυκτερεύσεις) στην ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-Σέρρες-Λίμνη Κερκίνη-Βεργίνα-Θεσσαλονίκη, από 3 Απριλίου 2020 έως 6 Απριλίου 2020, για 65 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητέςup/pr_4848_2.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής (3 διανυκτερεύσεις) στην ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-Σέρρες-Λίμνη Κερκίνη-Βεργίνα-Θεσσαλονίκη, από 3 Απριλίου 2020 έως 6 Απριλίου 2020, για 65 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές up/pr_4851_2.docx2020-02-12 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Α΄, Β΄& Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.up/pr_2170_3.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Α΄, Β΄& Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε, στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ.up/pr_2171_3.doc2017-12-18 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Μυτιλήνη, στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.up/pr_2328_3.doc2018-01-25 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ Εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Μυτιλήνη, στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.up/pr_2330_3.doc2018-01-25 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗup/pr_2335_3.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2330.3/25-01-2018, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ & ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥup/pr_2336_3.doc2018-01-26 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2349_3.doc2018-01-29 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ up/pr_2643_3.doc2018-03-09 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣup/pr_2703_3.doc2018-03-16 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στη Λακωνική Μάνη - Σπάρτη - Μυστρά - Μονεμβασιάup/pr_3228_3.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στη Λακωνική Μάνη - Σπάρτη - Μυστρά - Μονεμβασιάup/pr_3237_3.doc2018-12-10 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λέσβο στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσηςup/pr_3440_3.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λέσβο στο πλαίσιο εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσηςup/pr_3461_3.doc2019-01-28 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑup/pr_4210_3.doc2019-10-24 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Λέσβο στο πλαίσιο εγκεκριμένου εκπαιδ. προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσηςup/pr_4680_3.doc2020-01-27 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Το 3ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία-Νομός Ηλείας στις 12-04-2022 έως 14-04-2022up/pr_5174_3.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Το 3ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ Γυμνασίου στην Αρχαία Ολυμπία-Ηλεία στις 12-04-2022 εως 14-04-2022up/pr_5175_3.docx2022-02-28 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928Πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Νυρεμβέργη και στο Μόναχο - 26/2-2/3/2018up/pr_2164_4.doc2017-12-15 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑup/pr_2190_4.doc2018-01-08 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr21060029284ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr21060029284ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr21060029284ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_2765_4.doc2018-04-16 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης σε Ιωάννινα, Ζαγοροχώρια. Περίοδος 29-31.3.2019 up/pr_3738_4.doc2019-02-25 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, 29-31.3.2019up/pr_3790_4.doc 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, 29-31.3.2019up/pr_3791_4.doc2019-03-04 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΠΡOΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟ 30/03/2020 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 02/04/2020up/pr_4473_4.docx2019-12-12 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΕΠΑΝΑΠΡOΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟ 30/03/2020 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 02/04/2020up/pr_4525_4.docx2019-12-18 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ ΑΠΟ 8-5-2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10-5-2022up/pr_5373_4.docx2022-04-01 22:13:56
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διοργάνωση 3ημερης μετακίνησης μαθητών & εκπ/κων του 5ου Γυμνασίου Αγ. Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτωνup/pr_2162_5.doc2017-12-15 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 ΕΩΣ12-5-2018up/pr_2646_5.doc2018-03-09 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΡΊΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣup/pr_3333_5.doc2019-01-11 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894 up/pr_3449_5.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UNESCO ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΊΑup/pr_3450_5.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑup/pr_3452_5.docx2019-01-28 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943μερη εκδρομή στην Κατερίνη-Θεσσαλονίκη από 4 έως 6 Απριλίου 2019up/pr_3598_5.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3604_5.docx2019-02-12 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_4131_5.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288944HMΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_4132_5.doc2019-10-15 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 19-21/12/2019 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣup/pr_4240_5.docx2019-10-31 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ UNESCO 2-4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20up/pr_4778_5.docx2020-02-07 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΆΝΝΙΝΑup/pr_5383_5.docx2022-04-05 09:59:01
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894Προκύρηξη Μετακίνησης στη Σικελίαup/pr_5586_5.docx2022-11-09 08:32:45
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Χανιάup/pr_1924_7.doc2017-10-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννιναup/pr_2113_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννιναup/pr_2117_7.doc2017-12-08 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2122_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2123_7.doc2017-12-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Β’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στην Καλαμάταup/pr_2152_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Β’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στην Καλαμάτα.up/pr_2156_7.doc2017-12-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος e-twinning, στη Ρώμη και Νάπολη της Ιταλίας.up/pr_2939_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος e-twinning, στη Ρώμη και Νάπολη της Ιταλίας.up/pr_2941_7.doc2018-10-12 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Χανιά Κρήτης από 2-12-2018 έως 7-12-2018up/pr_2961_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Χανιά Κρήτης από 2-12-2018 έως 7-12-2018 up/pr_2998_7.doc2018-10-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από 16-03-2019 έως 19-03-2019up/pr_3256_7.doc2018-12-12 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της B’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στην Πάτρα από 16/3/2019 έως 19/3/2019up/pr_3283_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη της B’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στην Πάτρα από 16/3/2019 έως 19/3/2019 up/pr_3289_7.doc2018-12-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών γραφείων για την πραγματοποίηση μετακίνησης τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών στο Middelfart της Δανίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + / Δράση ΚΑ1 up/pr_3980_7.doc2019-09-13 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΤΕΣΣΑΡΩΝ) 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ ERASMUS+/KA1 up/pr_3992_7.doc2019-09-20 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Χανιά Κρήτης από 14-12-2019 έως 19-12-2019up/pr_4168_7.doc2019-10-21 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από το Σάββατο 07-03-2020 έως την Τρίτη 10-03-2020.up/pr_4315_7.doc2019-11-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της B’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στο Βόλο από Σάββατο 28-03-2020 έως Τρίτη 31-03-2020up/pr_4352_7.doc2019-11-22 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στον Βόλο.up/pr_5072_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στον Βόλο.up/pr_5075_7.doc2021-11-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Β’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από 10-4-2022 έως 13-4-2022up/pr_5149_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Α’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από 3-4-2022 έως 6-4-2022up/pr_5150_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Β’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από 10-4-2022 έως 13-4-2022 up/pr_5160_7.doc2022-02-28 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Α’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από 3-4-2022 έως 6-4-2022 up/pr_5161_7.doc2022-02-28 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη από 5-12-2022 έως 9-12-2022up/pr_5509_7.doc2022-10-14 11:45:02
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄Λυκείου στην ΚΡΗΤΗup/pr_1937_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Ανακοινοποίηση στο ορθό - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄Λυκείου στην ΚΡΗΤΗup/pr_1938_8.doc2017-10-13 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2431_8.doc2018-02-07 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής Β΄Λυκείου στη Θεσσαλονίκηup/pr_2433_8.doc2018-02-07 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου (σχολικού έτους 2017-18) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑ up/pr_2666_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου (σχολικού έτους 2017-18) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑup/pr_2791_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου (σχολικού έτους 2017-18) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑup/pr_2792_8.doc2018-05-21 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄Λυκείου στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3483_8.doc2019-01-29 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄Λυκείου στη ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_3484_8.doc2019-01-29 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου (σχολικού έτους 2018-19) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑup/pr_3961_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Β΄και Γ΄Λυκείου (σχολικού έτους 2019-20) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑup/pr_3962_8.doc2019-06-11 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (1-7.12.2019)up/pr_4158_8.doc2019-10-18 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464 up/pr_4858_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α΄Λυκείου σε ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_4859_8.doc2020-02-13 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β΄Λυκείου σε ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_4860_8.doc2020-02-13 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α΄Λυκείου σε ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής της εκπαιδευτικής επίσκεψηςup/pr_4924_8.doc2020-02-21 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Προκήρυξη για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ Λυκείου σε ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ (8-10/5/2022) up/pr_5307_8.pdf2022-03-17 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής Γ΄ Λυκείου στην Κρήτη (24-30.11.2022)up/pr_5530_8.pdf2022-10-20 13:14:45
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑup/pr_1904_9.doc2017-10-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531επαναπροκηρυξη εκδρομης για Χανια   
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531επαναπροκηρυξη εκδρομης up/pr_2004_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531επαναπροκηρυξη ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΓΕΛ, στα ΧΑΝΙΑ.up/pr_2005_9.doc2017-10-25 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΓΕΛ, στα ΧΑΝΙΑup/pr_2006_9.doc2017-10-25 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ CERN  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531EΠΙΣΚΕΨΗ ΕΙΣ CERNup/pr_2058_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531 up/pr_2063_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531Eκπαιδευτική εκδρομή στο CERNup/pr_2067_9.doc2017-11-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΣΥΡΟΣ, στα ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ της Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ.up/pr_2144_9.doc2017-12-13 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_2180_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_2189_9.doc2018-01-08 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΘΕΣ/ΚΗup/pr_2373_9.doc2018-02-01 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑup/pr_2575_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΕΙΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_2585_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ημερη εις ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣup/pr_2590_9.doc2018-02-27 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟup/pr_2606_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣ ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟup/pr_2607_9.doc2018-03-02 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_2652_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_2659_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_2660_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_2661_9.doc2018-03-12 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ -ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟup/pr_2789_9.doc2018-05-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗup/pr_2794_9.doc2018-05-29 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531 up/pr_2843_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165315ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165315ΗΜΕΡΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΧΑΝΙΑup/pr_2848_9.doc2018-10-01 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΧΟ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗrnΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥup/pr_2869_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥup/pr_2878_9.doc2018-10-05 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟup/pr_2980_9.doc2018-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314HΜΕΡΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΦΛΩΡΙΝΑup/pr_3167_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3177_9.doc2018-11-27 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3235_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3236_9.doc2018-12-10 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_3339_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_3340_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_3345_9.doc2019-01-14 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_3367_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑup/pr_3699_9.doc2019-02-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3721_9.doc2019-02-22 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣup/pr_3733_9.docx2019-02-25 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ -ΒΕΛΓΙΟup/pr_3952_9.doc2019-05-10 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_4167_9.docx2019-10-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_4171_9.doc2019-10-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣrnΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_4267_9.docx2019-11-06 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑup/pr_4647_9.docx2020-01-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5189_9.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5208_9.docx2022-03-03 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531   
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑ-ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_5245_9.docx2022-03-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΛΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5327_9.docx2022-03-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_5330_9.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_5332_9.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_5339_9.odt2022-03-23 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_5344_9.odt 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_5345_9.odt2022-03-28 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_5400_9.docx2022-04-07 13:17:28
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_5404_9.docx2022-04-08 08:25:18
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 2022-05-06 09:27:36
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531 up/pr_5428_9.docx2022-05-06 10:06:14
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑup/pr_5429_9.docx2022-05-06 10:07:26
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑup/pr_5437_9.docx2022-06-02 11:16:59
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΡΗΤΗup/pr_5527_9.docx2022-10-19 10:09:02
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531 ΕΚΔΡΟΜΗ ΒΕΛΓΙΟ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ rnup/pr_5583_9.docx2022-11-07 11:46:10
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝup/pr_1914_10.doc2017-10-11 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗup/pr_2163_10.doc2017-12-15 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟup/pr_2334_10.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298EΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣrnΣΤΗ ΛΕΣΒΟup/pr_2363_10.doc2018-01-31 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_2903_10.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298EKΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ up/pr_2906_10.doc2018-10-08 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3378_10.doc2019-01-16 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟup/pr_4147_10.docx2019-10-17 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗup/pr_4719_10.docx2020-01-30 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣup/pr_4720_10.docx2020-01-30 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr21065312984ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟup/pr_4781_10.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr21065312984ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΔΤΟΠ ΒΟΛΟ up/pr_4782_10.doc2020-02-07 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟup/pr_5088_10.docx 
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr21065312985ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Ρόδοup/pr_5090_10.docx2021-11-12 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_5335_10.docx2022-03-22 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑup/pr_5353_10.docx2022-03-29 13:04:05
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 13-14/4/22up/pr_5358_10.docx2022-03-31 12:52:55
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298Διόρθωση προκήρυξης εκδρομής Β τάξης στην Πάτραup/pr_5362_10.docx2022-03-31 14:43:08
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298Διόρθωση προκήρυξης εκδρομής Α τάξης στην Πάτρα (13-15/3)up/pr_5363_10.docx2022-03-31 14:54:30
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr21065312985ήμερη εκδρομή Γ τάξης στη Θεσσαλονίκηup/pr_5534_10.docx2022-10-20 13:57:37
ΤΕΕ ΚΩΦΩΝ - ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 27 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@tee-ekv-ag-parask.att.sch.gr2106002044Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά γραφεία για τη διοργάνωση 3ημερης μετακίνησης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών (ΚΠΕ Ελασσόνας-Βόλος) του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Αγίας Παρασκευής και για Κωφούς Βαρήκοους μαθητές στup/pr_2727_11.doc2018-03-22 00:00:00
ΤΕΕ ΚΩΦΩΝ - ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 27 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@tee-ekv-ag-parask.att.sch.gr2106002044ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:Διαπιστώσαμε ότι δεν ελήφθη υπόψη το πρόγραμμα μετακίνησης της παρούσας προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, το κατάλυμα έχει οριστεί εκ του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ Ελασσόναςup/pr_2752_11.doc2018-03-27 00:00:00
ΤΕΕ ΚΩΦΩΝ - ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 27 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@tee-ekv-ag-parask.att.sch.gr2106002044ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΕΛΛΑΣΩΝΑΣ - ΒΟΛΟup/pr_2767_11.doc2018-04-16 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα πλαίσια Περιβαλλοντικού Προγράμματος 28 και 29 Μαρτίου 2018up/pr_2194_13.doc2018-01-08 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Εκπαιδευτική επίσκεψη της Α' Λυκείου στην Καλαμάτα στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματοςup/pr_2770_13.doc2018-04-17 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου στην Κρήτη από 14-12-2018 έως 19-12-2018up/pr_3129_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου στην Κρήτη από 14-12-2018 έως 19-12-2018up/pr_3131_13.doc2018-11-14 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή τομέων της Β΄Λυκείου στα Ιωάννινα από 31-03-19 έως και 02-04-2019up/pr_3278_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή Τομέων στα Ιωάννινα, από τις 31-03-2019 έως και τις 02-04-2018up/pr_3279_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή Τομέων της Β' Λυκείου στα Ιωάννινα από 31-03-2019 έως 02-04-2019up/pr_3280_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή Τομέων της Β' Λυκείου στα Ιωάννινα από 31-03-2019 έως 02-04-2019up/pr_3281_13.doc2018-12-14 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη πολυήμερης εκδρομής τομέων της Β' Λυκείου στα Ιωάννινα από τις 30/03/2019 έως και 02/04/2019up/pr_3309_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη πολυήμερης εκδρομής τομέων της Β' Λυκείου για τα Ιωάννινα από 31-03-2019 έως και 02-04-2019up/pr_3317_13.doc2018-12-21 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Διήμερη εκδρομή στα πλαίσια Περιβαλλοντικού προγράμματος στις 9 και 10 Απριλίου 2019 στη Στυλίδα και Λαμία νομού Φθιώτιδαςup/pr_3548_13.doc2019-02-06 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη (λόγω μη υποβολής επαρκών προσφορών) διήμερης εκδρομής στη Στυλίδα - Λαμία στα πλαίσια Περιβαλλοντικού προγράμματος στις 9 και 10 Απριλίου 2019up/pr_3628_13.doc2019-02-14 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή Γ' Λυκείου στη Θεσσαλονίκη από 03-03-2020 έως 07-03-2020up/pr_4380_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή Γ' Λυκείου στη Θεσσαλονίκη από 03-03-2020 έως 07-03-2020up/pr_4385_13.doc2019-11-29 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη Πολυήμερης εκδρομής της Γ' Λυκείου για Θεσσαλονίκη από 03-03-2020 έως και 07-03-2020up/pr_4431_13.doc2019-12-05 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια Πολιτιστικών Προγραμμάτων από τις 05-03-2020 έως και τις 08-03-2020up/pr_4608_13.doc2020-01-15 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη (λόγω μη υποβολής επαρκών προσφορών) πολυήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη, από τις 05-03-20 έως 08-03-20up/pr_4651_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη (λόγω μη υποβολής επαρκών προσφορών) πολυήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη, από τις 05-03-20 έως 08-03-20up/pr_4652_13.doc2020-01-21 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Προκήρυξη Πολυήμερης εκδρομής στην Καλαμάτα στα πλαίσια Περιβαλλοντικού Προγράμματος, από την Κυριακή 05-04-2020 έως την Τρίτη 07-04-2020.up/pr_4722_13.doc2020-01-31 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή τομέων και ειδικοτήτων της Β' ΕΠΑΛ στη Σύρο από 1-4-2020 έως 3-4-2020up/pr_4935_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή τομέων και ειδικοτήτων της Β' ΕΠΑΛ στη Σύρο από 1-4-2020 έως 3-4-2020up/pr_4953_13.doc2020-02-24 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Τριήμερη εκδρομή της Α' Λυκείου στην Πάτρα, 05-07 Απριλίου 2022up/pr_5176_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Τριήμερη εκδρομή της Α΄Λυκείου στην Πάτρα, από τις 05 έως και τις 07 Απριλίου 2022up/pr_5182_13.docx 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Τριήμερη εκδρομή της Α΄Λυκείου στην Πάτρα, από τις 05 έως και τις 07 Απριλίου 2022up/pr_5199_13.docx2022-03-02 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, από τις 05-04-2022 έως τις 08-04-2022up/pr_5270_13.doc2022-03-14 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη τμημάτων ειδικότητας της Γ’ Λυκείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής στα Πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος στην Πάτραup/pr_5372_13.docx2022-04-01 15:17:38
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 6 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πενταήμερη εκδρομή της Γ΄Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, από 12-12-2022 έως 16-12-2022up/pr_5571_13.doc2022-11-01 19:59:22
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας 4μερη Γιάννενα up/pr_2278_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409234μερη Ιωάννινα Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας up/pr_2286_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409234μερη Έδεσσα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ομάδας up/pr_2287_14.doc2018-01-22 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409234HMEΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣup/pr_2299_14.doc2018-01-22 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Ανακοινοποίηση στο Ορθό / Αλλαγή στον αριθμό μαθητών up/pr_2300_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Τροποποίηση Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Έδεσσα 4μερη up/pr_2309_14.doc2018-01-23 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_2388_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ up/pr_2389_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_2390_14.doc2018-02-01 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ up/pr_2430_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_2469_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923 up/pr_2470_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣup/pr_2471_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣup/pr_2472_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ up/pr_2486_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ up/pr_2488_14.doc2018-02-13 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ up/pr_2572_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ up/pr_2579_14.doc2018-02-26 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ up/pr_2942_14.docx2018-10-12 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ up/pr_3111_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ up/pr_3117_14.docx2018-11-06 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923 up/pr_3244_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΜΟΝΟΠΟΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣrnΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS up/pr_3249_14.doc2018-12-11 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409234/μερη εκπαιδευτική επίσκεψη Γ΄τάξης στη Σύρο up/pr_3553_14.docx2019-02-07 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ up/pr_3606_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΕΒΡΟΥ up/pr_3607_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ up/pr_3612_14.docx2019-02-13 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ up/pr_3613_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ up/pr_3618_14.docx2019-02-13 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409233ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ up/pr_3919_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409233ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3920_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409233ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ0Σ  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409233ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ up/pr_3922_14.docx2019-03-29 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_3994_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_3995_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ /ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_3997_14.docx2019-09-24 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_4011_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Επαναπροκήρυξη ευρωπαϊκής εκδρομής ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ λόγω αλλαγής ημέρας αναχώρησης up/pr_4032_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_4328_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_4344_14.doc2019-11-21 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) up/pr_4387_14.doc2019-11-29 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_4472_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Κροατία Ευρωπαίκό πρόγραμμα up/pr_4482_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ up/pr_4532_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_4533_14.doc2019-12-23 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ up/pr_4549_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ up/pr_4551_14.doc2020-01-09 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Γ γυμνασίου Καλαμάτα up/pr_5286_14.docx2022-03-16 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Πολυήμερη μετακίνηση στο Διαστημικό σταθμό της Ολλανδίας up/pr_5600_14.pdf2022-11-10 21:21:42
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Πολυήμερη μετακίνηση στο Διαστημικό σταθμό της Ολλανδίας (συνέχεια)up/pr_5601_14.pdf2022-11-10 21:22:33
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Πολυήμερη στην Ισπανία στο πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράμματος up/pr_5620_14.pdf2022-11-16 19:46:44
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Επαναπροκήρυξη για Ισπανία , διότι η πρώτη ήταν άγονη up/pr_5638_14.pdf2022-11-24 08:42:06
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΡΧΑΝΕΣup/pr_2310_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΑΡΧΑΝΕΣup/pr_2313_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο εγκεκριμένου περιβαλλοντικού προγράμματος στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτηςup/pr_2314_15.docx2018-01-23 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ τάξης, με διανυκτερεύση, στα Ιωάννινα   
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Γ΄τάξης, με διανυκτέρευση, στα Ιωάννινα.rnΗμερομηνία ανάχώρησησης 13-5-2018 / Επιστροφή 15-5-2018up/pr_2737_15.docx2018-03-23 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ.rnΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:13-5-2018/rnΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 15-5-2018up/pr_2738_15.docx2018-03-23 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/up/pr_2895_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/up/pr_2901_15.docx2018-10-08 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_2955_15.docx2018-10-15 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933 up/pr_3172_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933   
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας».rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.201up/pr_3175_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας».rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.201up/pr_3176_15.docx2018-11-27 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933 «Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμεup/pr_3220_15.docx2018-12-07 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933«Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμε up/pr_3222_15.pdf 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933«Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμε up/pr_3223_15.pdf 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933«Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμε up/pr_3224_15.pdf 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933«Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμε up/pr_3225_15.pdf2018-12-07 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄up/pr_3380_15.docx2019-01-17 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_3447_15.docx2019-01-25 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_3531_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ up/pr_3534_15.docx2019-02-04 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Τρίτη Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_3593_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Τρίτη Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_3605_15.docx2019-02-12 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rnup/pr_3768_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rnup/pr_3769_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rnup/pr_3770_15.docx2019-02-28 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου, στο εσωτερικό, με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rn  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου, στο εσωτερικό, με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rnup/pr_3784_15.docx2019-03-01 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, project KA101 –Μετακίνηση εκπαιδευτικών σχολικής εκπαίδευσης (School education staff mobility) με αριθμό KA1 201  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Τριήμερη εκδρομή Γ Γυμνασίουup/pr_5355_15.pdf2022-03-29 14:36:28
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Διόρθωση προηγούμενης ανάρτησης της τριήμερης εκδρομής της Γ' Γυμνασίου στη Λάρισαup/pr_5364_15.pdf2022-03-31 15:26:17
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑup/pr_2376_16.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑup/pr_2386_16.docx2018-02-01 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο.up/pr_3554_16.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ.up/pr_3565_16.docx2019-02-07 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3668_16.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (4-7/5/2019)up/pr_3682_16.docx2019-02-20 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο CERN στη Γενεύηrnup/pr_3953_16.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο CERN στη Γενεύη και στη Γαλλίαrnup/pr_3954_16.docx2019-05-09 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο CERN στη Γενεύηrn  
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο CERN στη Γενεύηrnup/pr_3956_16.docx2019-05-15 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ.up/pr_4563_16.pdf 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ.up/pr_4568_16.pdf2020-01-09 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗup/pr_2464_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_2465_17.pdf2018-02-12 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393ήμερη ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393 ήμερη στο Καρπενήσι στα Πλαίσια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139 up/pr_2558_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393 ήμερη στο Καρπενήσι στα Πλαίσια Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσηςup/pr_2559_17.pdf2018-02-22 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ   
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟrn"ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ"up/pr_3183_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟrn"ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ"up/pr_3184_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139 up/pr_3195_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139Συμμετοχή μαθητών και καθηγητών στο Συνέδριο με τίτλοrn3η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο rn«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη»rnup/pr_3196_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139Συμμετοχή μαθητών και καθηγητών στο Συνέδριο με τίτλοrn3η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο rn«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη»rnup/pr_3197_17.pdf2018-11-30 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΚΡΗΤΗ 4ήμερη (ΕΚΠ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΣΩΤ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)up/pr_3392_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΚΡΗΤΗ 2019 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3397_17.docx2019-01-18 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥrnΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗςup/pr_3925_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393ΉΜΕΡΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΚΑΛΑ, ΠΕΡΤΟΥΛΙ, ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_3933_17.docx2019-04-02 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΤΡΙΚΑΛΑ Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑrn10/5/19 ΕΩΣ 12/5/19up/pr_3944_17.docx2019-04-10 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στον UN στη Γενεύη και στην Ολυμπιακή Επιτροπή Λωζάνη  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο UN στη Γενεύη και στην Ολυμπιακή Επιτροπή Λωζάνηup/pr_4749_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στα UN στη Γενεύη και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπήup/pr_4758_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ up/pr_4852_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΑΣup/pr_4861_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051394ήμερη Εκπαιδευτική μετακίνηση στην Ελβετία στο πλαίσιο ευρωπαϊκων και διεθνών δράσεωνup/pr_4874_17.docx2020-02-14 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051394ήμερη επίσκεψη σε Ζάκυνθοup/pr_4875_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051394ήμερη εκδρομή σε Δυτική Πελοπόνησσο και Ζάκυνθο Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ στα Πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματοςup/pr_4876_17.docx2020-02-14 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣup/pr_4879_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α-Β-Γup/pr_4897_17.docx2020-02-18 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393ήμερη ΣΥΡΟΣ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥup/pr_5317_17.pdf2022-03-18 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_5420_17.docx2022-04-15 13:48:56
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374 up/pr_2262_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Νυρεμβέργη και στο Μόναχο - 2/3-5/3/2018up/pr_2264_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Νυρεμβέργη και στο Μόναχο - 2/3-5/3/2018up/pr_2267_18.docx2018-01-18 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374 up/pr_2268_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Χίο στο πλαίσιο εγκεκριμένου Πολιτιστικού Προγράμματοςup/pr_2270_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΕΚΔΡΟΜΉ ΤΕΣΣΆΡΩΝ ΗΜΕΡΏΝ ΣΤΗΝ ΧΙΟup/pr_2271_18.docx2018-01-18 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκύρηξη λογω ανεπαρκούς αριθμού προσφορών.rn4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Χίοup/pr_2311_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκύρηξη λογω ανεπαρκούς αριθμού προσφορών.rn4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Χίοup/pr_2312_18.docx2018-01-23 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟup/pr_2425_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟup/pr_2427_18.docx2018-02-07 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΧΑΝΙΑ)up/pr_2640_18.docx2018-03-09 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη τριήμερηςup/pr_2694_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη τριήμερης εκδρομήςup/pr_2695_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη τριήμερης εκδρομήςup/pr_2696_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κρήτη  
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης για επίσκεψη στην Κρήτηup/pr_2702_18.docx2018-03-16 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr21080503744ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2927_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr21080503744ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Γάνδη(Βέλγιο)-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2928_18.doc2018-10-10 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr21080503744ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Μπρυζ ή Γάνδη ή Βρυξέλλες(Βέλγιο)-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2977_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υποβολής προσφορών για την 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Μπρυζ ή Γάνδη ή Βρυξέλλες(Βέλγιο)-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2984_18.doc2018-10-18 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Μπρυζ-Γάνδη(Βέλγιο)-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2996_18.doc2018-10-18 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σύρο στο πλαίσιο εγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος (4 έως 6 Απριλίου).up/pr_3608_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σύρο (4 έως 6 Απριλίου, συμμετέχοντες 55)up/pr_3614_18.docx2019-02-13 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374επαναπροκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Σύρο για 4,5 και 6 Απριλίου 2019up/pr_3712_18.docx2019-02-22 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδαrn31/3-2/4/2019up/pr_3741_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα rn 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3742_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3749_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3750_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3751_18.doc2019-02-27 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τετραήμερη διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3754_18.odt 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τετραήμερη διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3755_18.odt 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τετραήμερη διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3757_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τετραήμερη διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3761_18.docx2019-02-28 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα 31/3/2019-2/4/2019  
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκύρηξη λογω ανεπαρκούς αριθμού προσφορών.rn4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Χίοup/pr_3823_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3826_18.doc2019-03-06 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΞΡΥΞΗ Τετραήμερης διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3836_18.docx2019-03-07 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄Γυμνασίου στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-30/2020up/pr_4511_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄Γυμνασίου στο πλαίσο του αναλυτικού προγράμματος στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-30/20up/pr_4512_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄Γυμνασίου στο πλαίσο του αναλυτικού προγράμματος στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-30/20up/pr_4513_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄Γυμνασίου στο πλαίσο του αναλυτικού προγράμματος στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-30/20up/pr_4514_18.docx2019-12-16 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση μετακίνησης στην ΚΡΗΤΗ για τετραήμερη εκπαιδευτικής σχολικής εκδρομής της Τρίτης Γυμνασίου ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4/22 - ΤΡΙΤΗ 3/5/22. up/pr_5112_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση μετακίνησης στην ΚΡΗΤΗ για τετραήμερη εκπαιδευτικής σχολικής εκδρομής της Τρίτης Γυμνασίου ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4/22 - ΤΡΙΤΗ 3/5/22.up/pr_5114_18.docx2022-01-14 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 28-11-2022 έως 1-12-2022 2022-10-10 15:19:55
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥup/pr_5492_18.docx2022-10-10 15:20:31
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2598_19.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2599_19.doc2018-02-28 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_3481_19.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr2106105554ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_3499_19.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_3502_19.doc2019-01-31 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr2106105554ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗrn6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.up/pr_3573_19.doc2019-02-08 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_5321_19.docx 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_5323_19.docx2022-03-21 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριων του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στα πλαίσια περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο Καρπενήσι στις 24,25&26 Φεβρουαρίου 2018  
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288 up/pr_2241_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Καρπενήσι, στα πλαίσια Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων.up/pr_2242_20.docx2018-01-12 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριων του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στα πλαίσια περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο Καρπενήσι στις 24,25&26 Φεβρουαρίου 2018up/pr_2251_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόσκλησης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριων του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στα πλαίσια περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο Καρπενήσι στις 24,25&26 Φεβρουαρίου 2018up/pr_2252_20.docx2018-01-16 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 27,28,29& 30 Απριλίου 2018  
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 27,28,29& 30 Απριλίου 2018up/pr_2510_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 27,28,29& 30 Απριλίου 2018up/pr_2514_20.docx2018-02-14 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNrnAPO 21/2 ΕΩΣ 21/2/2018up/pr_3200_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNrnAPO 21/2 ΕΩΣ 21/2/2018up/pr_3201_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ CERNrn ΑΠΟ 21/2 ΕΩΣ 25/2/2019up/pr_3202_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ CERNrn ΑΠΟ 21/2 ΕΩΣ 25/2/2019up/pr_3203_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 21/2/2019 ΕΩΣ 25/2/2018up/pr_3205_20.doc2018-12-03 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠ/ΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ up/pr_3276_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠ/ΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣup/pr_3277_20.docx2018-12-13 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr21068422884/ήμερη εκπ/τικη εκδρομή στο ευροκοινοβούλιο στο Στρασβούργο ύστερα απο πρόσκληση ευρωβουλευτή στις 15/3/2019 έωςrn18/3/2019up/pr_3407_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr21068422884/ήμερη εκδρομή στο ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο ύστερα απο πρόσκληση ευρωβουλευτή στις 15/3/2019 έως18/3/2019up/pr_3408_20.docx2019-01-22 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΣΤΙΣ 12/3/2020 ΕΩΣ 16/3/2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣup/pr_4825_20.docx2020-02-10 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 7,8,9 Απριλίου 2022  
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 7,8,9 Απριλίου 2022up/pr_5258_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288 Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 7,8,9 Απριλίου 2022up/pr_5259_20.doc2022-03-14 00:00:00
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MILANMUNup/pr_2080_21.doc 
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MILANMUNup/pr_2081_21.doc2017-11-21 00:00:00
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Συμμετοχή σε Συνέδριο MUN στο Αρνεμ της Ολλανδίας (RIMUN2019)up/pr_3312_21.doc 
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Συμμετοχή σε Συνέδριο MUN στο Αρνεμ της Ολλανδίας (RIMUN2019)up/pr_3314_21.doc2018-12-21 00:00:00
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367ΕΚΔΡΟΜΗ στο πλαίσιο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367   
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367ΕΚΔΡΟΜΗ στο πλαίσιο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣup/pr_3562_21.doc 
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Εκδρομή στο ΚΠΕ Μουζακίου στο πλαίσιο Περιβαλλοντικού Προγράμματοςup/pr_3564_21.docx 
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Κατερίνη-Αγωγή Υγείαςup/pr_3566_21.doc2019-02-07 00:00:00
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Μουζάκι-Περιβαλλοντικήup/pr_3567_21.docx2019-02-07 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τιμής-πούλμαν για πέντε διδακτικές επισκέψεις -περίπατους με πούλμαν εντός περιοχής Αττικής για περίπου 220 μαθητές και τους συνοδούς up/pr_1891_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ημερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη 15 έως 17 Δεκεμβρίουup/pr_1990_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ημερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη 15 έως 17 Δεκεμβρίου  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ημερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη 15 έως 17 Δεκεμβρίουup/pr_1993_22.doc2017-10-24 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος τετραήμερης σχολικής μετακίνησης στο εξωτερικό, βάσει πρόσκλησης από σχολείο της Ομογένειας, στη Γερμανία & Αυστρίαup/pr_2217_22.doc2018-01-11 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΠΑΤΡΑ 15-18 Μαρτίου 2018 ΣΥΝΕΔΡΙΟ MUNup/pr_2298_22.doc2018-01-22 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905   
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Τριήμερη εκδρομή Γ Γυμνασίου στο Βόλο/Πήλιο 28-30/4/18up/pr_2538_22.doc2018-02-16 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Διήμερη εκδρομή περιβαλλοντικής εκ/σης στην Άνδρο 23-24 Απριλίου 2018up/pr_2682_22.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Διήμερη εκδρομή περιβαλλοντικής εκ/σης στην Άνδρο 23-24 Απριλίου 2018up/pr_2688_22.docx2018-03-14 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN τετραήμερη για 23-26 Οκτωβρίου 2018up/pr_2800_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN 4ήμερη από 23-26 Οκτωβρίου 2018up/pr_2801_22.doc2018-06-25 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ATSMUN ΠΑΤΡΑ ΑΠΟ 1-11-18 ΈΩς 4-11-18up/pr_2849_22.doc2018-10-01 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ήμερη Συμμετοχή σε Συνέδριο Θεσσαλονικη 14-16/12/18up/pr_3087_22.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ήμερη Συμμετοχή σε Συνέδριο Θεσσαλονικη 14-16/12/18up/pr_3088_22.docx2018-10-31 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905 up/pr_3193_22.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΠΛΟ ΔΗΠΛΩΜΑΤΕΣ' ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14-16 /12/18up/pr_3194_22.docx2018-11-30 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ήμερη Θεσσαλονίκη 28/2 έως 2/3rnup/pr_3415_22.doc2019-01-23 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ήμερη ΒΕΛΓΙΟ από 21-3-19up/pr_3516_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη στο Βέλγιο από 21-3-19up/pr_3521_22.pdf2019-02-01 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη επίσκεψη στη Γερμανίαup/pr_3529_22.doc2019-02-04 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΔΟΥΒΛΙΝΟ 14-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019up/pr_3558_22.doc2019-02-07 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Δουβλίνο 14-19 Απριλίου 2019up/pr_3623_22.doc2019-02-14 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829052ήμερη Επίσκεψη στο ΚΠΕ Καστρίου 14-15 Μαρτίουup/pr_3658_22.docx2019-02-18 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ημερη στην Καλαμάτα 18-20 Μαρτίου 2019up/pr_3792_22.doc2019-03-04 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Διόρθωση του μήνα πραγματοποίησης, στην περιγραφή προκήρυξης, της 3ημερης στην Καλαμάτα 18-20 Απριλίου 2019 up/pr_3811_22.doc2019-03-05 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΠΑΤΡΑ 7-10 Νοεμβρίου Συνέδριο MUNup/pr_4061_22.doc2019-10-07 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ΗΜΕΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 28/11-1/12 2019up/pr_4081_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ΗΜΕΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 28/11-1/12-2019up/pr_4082_22.doc2019-10-10 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN 19-22 Μαϊου 2020up/pr_4452_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905 up/pr_4457_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN 19-22 Μαϊου 2020up/pr_4458_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN 19-22 Μαϊου 2020up/pr_4460_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN 19-22 Μαϊου 2020up/pr_4462_22.doc2019-12-10 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN 19-22/5/2019, επανακοινοποίηση ως προς την ημέρα κατάθεσης προσφορώνup/pr_4476_22.doc2019-12-12 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3ημερη Συμμετοχή σε Διαγωνισμό 20-22 Φεβρουαρίου 2020up/pr_4682_22.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20-2-2020 3ημερη συμμετοχή σε διαγωνισμόup/pr_4685_22.docx2020-01-27 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829052ημερη Καλάβρυτα Πάτρα 12-13/3/20up/pr_4886_22.docx2020-02-17 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Διήμερη στη Ναύπακτο μέσω Ρίου, 7-8 Απριλίουup/pr_5278_22.docx2022-03-15 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Διήμερη 7-8 Απριλίου Ναύπακτοup/pr_5280_22.docx2022-03-15 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη Συμμετοχή ομάδας σε Συνέδριο MUN Πάτρα 3-6/11/2022up/pr_5464_22.doc2022-10-04 12:34:55
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ΗΜΕΡΗ ΠΑΤΡΑ 3-6/11/22 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝup/pr_5486_22.doc2022-10-10 12:19:55
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325Εξαήμερη εκδρομή της Γ' Τάξης στην Ιταλίαup/pr_1959_23.docx 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325Εξαήμερη εκδρομή της Γ Λυκείου στην Ιταλίαup/pr_1963_23.pdf2017-10-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2588_23.pdf2018-02-27 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_2620_23.docx2018-03-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325Επαναπροκήρυξη Τετραήμερης Εκδρομής Β΄Λυκείου στη Σαντορίνηup/pr_2672_23.docx2018-03-13 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_3073_23.pdf 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_3074_23.pdf2018-10-29 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325 up/pr_3686_23.pdf 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_3687_23.pdf2019-02-20 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙup/pr_3704_23.pdf2019-02-21 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ up/pr_3798_23.pdf2019-03-04 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ up/pr_3816_23.pdf2019-03-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ (13-15/4/2019)up/pr_3879_23.pdf2019-03-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑrn8-14/12/2019 up/pr_4105_23.docx 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 8-14/12/2019up/pr_4107_23.docx2019-10-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ (4-7/4/2020)up/pr_4736_23.pdf 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ (4-7/4/2020)up/pr_4737_23.pdf2020-02-03 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ (4-6/4/2020)up/pr_5000_23.pdf2020-03-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ_Β ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_5263_23.pdf2022-03-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣup/pr_5316_23.pdf2022-03-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟup/pr_5557_23.pdf2022-10-26 13:47:20
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ΗΜΕΡΗ Γ ΤΑΞΗΣup/pr_1968_24.docx2017-10-19 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Α τάξηςup/pr_2380_24.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Β τάξηςup/pr_2381_24.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Α τάξηςup/pr_2382_24.doc2018-02-01 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Β τάξηςup/pr_2383_24.doc2018-02-01 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ΗΜΕΡΗ Γ΄ΤΑΞΗΣup/pr_2987_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ΗΜΕΡΗ Γ ΤΑΞΗup/pr_2989_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_2991_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ΗΜΕΡΗ Γ ΤΑΞΗΣup/pr_2999_24.docx2018-10-18 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_3006_24.docx2018-10-18 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Α΄Τάξηςup/pr_3416_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Β τάξηςup/pr_3417_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034 up/pr_3418_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ΗΜΕΡΗ Α ΤΑΞΗΣ 12-4-2019up/pr_3419_24.docx2019-01-23 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ΗΜΕΡΗ Β ΤΑΞΗΣ 12-4-2019 ΩΣ 15-4-2019up/pr_3420_24.docx2019-01-23 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΠΌ 2-5-2020 ΕΩΣ 5-5-2020.up/pr_4008_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΛΒΕΤΙΑ, CERN ΑΠΟ 2-5-2020 ΕΩΣ 5-5-2020.up/pr_4009_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN, ΕΛΒΕΤΙΑ, 2-5-2020 ΜΕ 5-5-2020.up/pr_4010_24.docx2019-09-27 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ήμερη Γ τάξης Κρήτη.up/pr_4217_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ημερη Γ τάξης Κρήτηup/pr_4220_24.docx2019-10-29 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 5ήμερης Γ τάξης λόγω αλλαγής ημερομηνίας up/pr_4260_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 5ήμερης Γ τάξηςup/pr_4270_24.doc2019-11-06 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5΄ΗΜΕΡΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΌΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝup/pr_4351_24.docx2019-11-21 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ΗΜΕΡΗ Α ΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑup/pr_4717_24.docx2020-01-30 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ΗΜΕΡΗ Β ΤΑΞΗΣ ΣΥΡΟΣup/pr_4718_24.docx2020-01-30 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 4ήμερης Α προς Γιάννενα, λόγω αλλαγής ημερομηνιών, πρ. 42/31-1-2020up/pr_4738_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 4ήμερης Β τάξης με βάση την πραξη: 42/31-1-2020, λόγω αλλαγής ημερομηνίας, ήτοι 27 με 30/3/2020 και προορισμού, ήτοι προς Τρίκαλα.up/pr_4739_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη εκδρομής Β τάξης λόγω αλλαγής προορισμού με την πράξη συλλόγου 42/31-2-2020.up/pr_4743_24.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΔΙΟΡΘΩΣΗ 4ΗΜΕΡΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 39/27-01-2020 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:up/pr 4717_24.docx)up/pr_4745_24.doc2020-02-04 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ΗΜΕΡΗ Β ΤΑΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ [ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡ/ΝΙΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ) ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 40/27-01-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΥΡΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 30-01-2020 (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: up/pr 4718_24. docx)]up/pr_4746_24.docx2020-02-04 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 4ήμερης Α τάξηςup/pr_4849_24.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Προκήρυξη νέας εκδρομής 4ήμερη Β τάξηup/pr_4850_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 4ήμερης Α τάξη. ΓΙΑΝΝΕΝΑup/pr_4853_24.doc2020-02-12 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Νέα ανάρτηση 4ήμερη Β τάξη Λευκάδαup/pr_4854_24.doc2020-02-12 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 4ήμερης Β για Λευκάδα -αλλαγή κατηγορίας καταλύματοςup/pr_4911_24.doc2020-02-18 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟup/pr_5159_24.doc2022-02-25 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Πενθήμερη εκδρομή Γ΄Λυκείου στα Χανιάup/pr_5547_24.pdf2022-10-24 14:52:28
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ανταλλαγήςup/pr_1905_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_1906_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ανταλλαγήςup/pr_1907_25.doc2017-10-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_1908_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_1911_25.doc2017-10-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στο Βερολίνο στο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ανταλλαγήςup/pr_2068_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στο Βερολίνο στο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ανταλλαγήςup/pr_2069_25.doc2017-11-10 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_2256_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_2257_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_2258_25.doc2018-01-16 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_2259_25.doc2018-01-16 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του 5ου Μαθητικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίουup/pr_2834_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του 5ου Μαθητικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίουup/pr_2835_25.doc2018-09-26 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_2986_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103   
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_2993_25.doc2018-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο Προγράμματος Διεθνούς Οργανισμού (Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης Ευρωβουλευτή)up/pr_2994_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο Προγράμματος Διεθνούς Οργανισμού (Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης Ευρωβουλευτή)up/pr_2997_25.doc2018-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τη σύνταξη του εγγράφου για την Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο Προγράμματος Διεθνούς Οργανισμού (Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης Ευρωβουλευτή)up/pr_3002_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου για την Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο Προγράμματος Διεθνούς Οργανισμού (Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης Ευρωβουλευτή)up/pr_3004_25.doc2018-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟup/pr_3387_25.doc2019-01-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_3388_25.doc2019-01-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βενετία στο πλαίσιο του 6ου Μαθητικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίουup/pr_3993_25.docx2019-09-23 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4141_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4150_25.doc2019-10-17 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη κατόπιν πρόσκλησης σχολείου ομογένειας (Ζωγράφειο Λύκειο)up/pr_4152_25.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη κατόπιν πρόσκλησης σχολείου ομογένειας (Ζωγράφειο Λύκειο)up/pr_4154_25.docx2019-10-17 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_4341_25.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_4342_25.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_4345_25.docx2019-11-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_4346_25.docx2019-11-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_5103_25.doc2021-12-01 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5129_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_5130_25.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (επικαιροποίηση στο ορθό)up/pr_5134_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (επικαιροποίηση στο ορθό)up/pr_5135_25.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5136_25.doc2022-02-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_5137_25.docx2022-02-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_5465_25.doc2022-10-04 13:08:02
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ στο πλαίσιο της ΥΑ 20883 ΓΔ4 ΦΕΚ 456 13-2-2020 - Άρθρο 5 §1.ιαup/pr_5466_25.docx2022-10-04 13:56:52
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο ΛΟΝΔΙΝΟΥ στο πλαίσιο της ΥΑ 20883 ΓΔ4 ΦΕΚ 456 13-2-2020 - Άρθρο 5 §1.ζup/pr_5572_25.docx2022-11-03 12:10:31
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΟΡΘΟ Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο ΛΟΝΔΙΝΟΥ στο πλαίσιο της ΥΑ 20883 ΓΔ4 ΦΕΚ 456 13-2-2020 - Άρθρο 5 §1.ζup/pr_5574_25.docx2022-11-03 12:26:22
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 4ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_1912_26.docx2017-10-10 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_1915_26.docx2017-10-11 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2195_26.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟup/pr_2196_26.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟup/pr_2203_26.doc2018-01-10 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2204_26.doc2018-01-10 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣup/pr_2269_26.doc2018-01-18 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_2343_26.doc2018-01-29 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟup/pr_2459_26.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟup/pr_2460_26.doc2018-02-12 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2894_26.pdf 
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2897_26.pdf2018-10-08 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ up/pr_3080_26.pdf2018-10-30 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3081_26.pdf2018-10-30 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3138_26.pdf2018-11-15 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4048_26.pdf2019-10-04 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ), ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ up/pr_4570_26.pdf2020-01-10 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_4572_26.pdf2020-01-10 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑup/pr_5295_26.pdf2022-03-17 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟup/pr_5296_26.pdf2022-03-17 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΥΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΑΡΔΗΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ up/pr_5334_26.pdf2022-03-22 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΑΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_5510_26.pdf2022-10-14 12:14:16
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_5511_26.pdf2022-10-14 12:15:08
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥup/pr_5515_26.pdf2022-10-14 13:55:31
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-15/12/2017up/pr_1964_27.doc2017-10-18 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ) 5/ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-15/12/2017up/pr_2017_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ) 5/ΗΜΕΡΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-15/12/2017up/pr_2018_27.doc2017-10-27 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - 21-24/4/2018up/pr_2567_27.doc2018-02-23 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095576/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-12-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-12-2018up/pr_3058_27.doc2018-10-25 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΥΡΟΣ, ΑΠΟ 30/3/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 2/4/2019up/pr_3684_27.doc2019-02-20 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΥΡΟΣ, ΑΠΟ 30/3/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 2/4/2019-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_3700_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΥΡΟΣ, ΑΠΟ 30/3/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 2/4/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_3702_27.doc2019-02-21 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095576/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-12-2019up/pr_4229_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095576/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-12-2019up/pr_4234_27.doc2019-10-29 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574/ΗΜΕΡΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28-31/3/2020up/pr_4775_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574/ΗΜΕΡΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28-31/3/2020. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-2-2020up/pr_4777_27.doc2020-02-06 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574/ΗΜΕΡΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 4-7/4/2020. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 25-2-2020up/pr_4898_27.doc2020-02-18 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095575/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9-13/12/2021up/pr_5062_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095575/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9-13/12/2021up/pr_5063_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095575/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9-13/12/2021up/pr_5064_27.doc2021-11-03 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7-11/12/2022 up/pr_5476_27.doc2022-10-07 14:01:08
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_1978_28.doc 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_1981_28.doc2017-10-23 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πενθήμερη επίσκεψη 20 μαθητών στο Μπιλμπάο (Ισπανία) για MUN.up/pr_2021_28.doc 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πενθήμερη επίσκεψη στο Μπιλμπάο (Ισπανία) για MUNup/pr_2023_28.doc2017-10-27 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκδρομή Β΄Λυκείου στη Θεασσαλονίκηup/pr_2396_28.doc2018-02-02 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τριήμερη εκδρομή Α΄ Λυκείου στον Βόλοup/pr_2498_28.doc2018-02-14 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERN up/pr_2892_28.doc 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERNup/pr_2893_28.doc2018-10-08 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ Λυκείου στα Χανιάup/pr_3019_28.doc 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ Λυκείου στα Χανιάup/pr_3021_28.doc2018-10-22 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Ανακοινοποίηση - Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ Λυκείου στα Χανιάup/pr_3023_28.doc2018-10-22 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκδρομή Β΄Λυκείου στα Ιωάννιναup/pr_3471_28.doc2019-01-29 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τριήμερη εκδρομή Α΄ Λυκείου στην Καλαμάταup/pr_3601_28.doc2019-02-12 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_4093_28.pdf2019-10-11 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ up/pr_4744_28.pdf 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ up/pr_4750_28.pdf2020-02-04 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟ- ΜΥΚΗΝΕΣ- ΝΑΥΠΛΙΟ- ΣΠΕΤΣΕΣup/pr_4880_28.pdf 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟ- ΜΥΚΗΝΕΣ- ΝΑΥΠΛΙΟ- ΣΠΕΤΣΕΣ up/pr_4889_28.pdf2020-02-17 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τριήμερη εκδρομή της Α΄ Λυκείου στο Πόρτο Χέλι- Αρχαία Επίδαυρο- Μυκήνες- Ναύπλιο- Σπέτσεςup/pr_4891_28.pdf2020-02-17 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΓΕΝΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_5436_28.pdf2022-06-02 09:21:14
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή Γ΄τάξης 6ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_5518_28.pdf2022-10-14 15:02:44
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552277μερη Εκδρομή Γ΄ ταξης 8ου ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑup/pr_1946_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552277/ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ 8ου ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ up/pr_1947_29.docx2017-10-16 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 8ΟΥ ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗup/pr_2543_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 8ΟΥ ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗup/pr_2544_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική επίσκεψη της Β΄τάξης του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στην Κρήτηup/pr_2547_29.docx2018-02-20 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ ΤΆΞΗς του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στην Κρήτηup/pr_2548_29.docx2018-02-20 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ ΤΆΞΗς του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στην Κρήτηup/pr_2549_29.docx2018-02-20 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552277μερη εκδρομή Γ΄ ταξης του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Βουδαπέστηup/pr_2923_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552277μερη εκδρομή της Γ΄τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Βουδαπέστηup/pr_2925_29.docx2018-10-10 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική επίσκεψη Α΄ Τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Θεσσαλονίκηup/pr_3472_29.docx2019-01-29 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική εκδρομή Β΄τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Θεσ/νίκηup/pr_3473_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική εκδρομή Β΄τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Θεσ/νίκηup/pr_3474_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική εκδρομή Β΄τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Θεσ/νίκηup/pr_3475_29.docx2019-01-29 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΣ  
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΣup/pr_4146_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Γ΄ Λυκείου στην Ιταλίαup/pr_4148_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Γ΄ Λυκείου στην Ιταλίαup/pr_4149_29.docx2019-10-17 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552274 ήμερη β΄τάξης στην Κρήτη 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίουup/pr_4812_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552274 ήμερη β΄τάξης στην Κρήτη 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίουup/pr_4813_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552274 ήμερη β΄τάξης στην Κρήτη 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίουup/pr_4814_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552274 ήμερη α΄τάξης στη Θεσσαλονίκη του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίουup/pr_4815_29.docx2020-02-10 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552273ΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ  
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552273ΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_4921_29.docx2020-02-19 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552275 μερη γ λυκειου στα Ιωάννιναup/pr_5050_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552275 μερη γ λυκειου στα Ιωάννιναup/pr_5051_29.docx2021-10-25 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Επαναπροκήρυξη εκδρομής Γ τάξης για Ιωάννιναup/pr_5079_29.docx2021-11-05 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552275μερη εκδρομή της Γ τάξης στην Πελοπόνησοup/pr_5099_29.docx2021-11-19 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Β τάξης Σαντορίνηup/pr_5200_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Α τάξης Θεσσαλονίκη  
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Α τάξης Θεσσαλονίκη  
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227εκδρομη β ταξη ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_5211_29.docx2022-03-04 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227   
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Α ταξης στη Θεσσαλονικηup/pr_5216_29.docx2022-03-04 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Α τάξης για Θεσσαλονίκηup/pr_5218_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ τάξης στην Θεσσαλονίκηup/pr_5505_29.doc2022-10-13 11:49:16
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_2052_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_2054_30.docx2017-11-07 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ RIMUN (ΡΩΜΗ)up/pr_2104_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ RIMUN (ΡΩΜΗ)up/pr_2105_30.docx2017-12-04 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361364ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟ up/pr_2662_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361364ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2665_30.docx2018-03-12 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_3085_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_3086_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_3091_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_3092_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Πολιτιστικό πρόγραμμαup/pr_3828_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑup/pr_3831_30.docx2019-03-06 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗrnΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑup/pr_3892_30.docx2019-03-15 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361363ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤO ΠΗΛΙΟup/pr_3898_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361363ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤO ΠΗΛΙΟ στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματοςup/pr_3899_30.docx2019-03-19 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_4227_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_4231_30.docx2019-10-29 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361364ΗΜΕΡΗ Α,Β ΤΑΞΕΩΝ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4952_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361364ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α,Β ΤΑΞΕΩΝ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4957_30.docx2020-02-25 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στη ΡΟΔΟup/pr_5089_30.pdf2021-11-12 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361364ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_5267_30.pdf2022-03-14 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_5624_30.pdf2022-11-18 13:15:40
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050 up/pr_3478_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050Πενθήμερη Εκδρομή Γ Λυκείουup/pr_3479_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_3480_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗup/pr_3485_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_3486_31.doc2019-01-29 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥrnrnΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗup/pr_3518_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥrnΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗup/pr_3519_31.doc2019-02-01 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_5151_31.docx2022-02-25 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Χανιά περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_2272_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Χανιά περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_2282_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Χανιά περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_2283_32.doc2018-01-19 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 24/2/2019 ΕΩΣ 2/3/2019up/pr_3321_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 24/2/2019 ΕΩΣ 2/3/2019up/pr_3341_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 24/2/2019 ΕΩΣ 2/3/2019up/pr_3342_32.doc2019-01-14 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Τετραήμερη εκδρομή περιβαλλοντικής στη Πάτραup/pr_3603_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Τετραήμερη εκδρομή Περιβαλλοντικών ομάδων στη Πάτραup/pr_3619_32.doc2019-02-13 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟ 16/2/2020 ΕΩΣ 22/2/2020up/pr_4359_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_4642_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου  
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου  
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_4650_32.doc2020-01-21 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βόλο - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου  
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βόλο 7-9 Απριλίου 2022 - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_5240_32.doc2022-03-09 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr21028261677ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιταλία με το αναλυτικό πρόγραμμα 12-18/2/2023up/pr_5626_32.doc2022-11-21 16:18:56
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3epal-amarous.att.sch.gr2102820313Εκπαιδευτική Επίσκεψη στα Χανιά σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμαup/pr_2307_33.docx 
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3epal-amarous.att.sch.gr2102820313Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη ΠΑΤΡΑ στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματοςup/pr_3850_33.doc 
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3epal-amarous.att.sch.gr2102820313τετραήμερη επίσκεψη στη Πάτρα με το αναλυτικό πρόγραμμαup/pr_3865_33.doc 
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3epal-amarous.att.sch.gr2102820313Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής στην Θεσσαλονίκη για συμμετοχή ομάδας μαθητών στην διημερίδα με θέμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ" up/pr_4978_33.docx 
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3epal-amarous.att.sch.gr2102820313Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής στην Θεσσαλονίκη για συμμετοχή ομάδας μαθητών στην διημερίδα με θέμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ" up/pr_4979_33.docx 
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3epal-amarous.att.sch.gr2102820313Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη(Ημερομηνίες εκδρομής - συμμετοχής σε συνέδριο 8-10 Απριλίου)up/pr_4989_33.docx2020-03-03 00:00:00
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3epal-amarous.att.sch.gr2102820313Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 3ου ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ στα Ιωάννινα 14-16/12/2022up/pr_5636_33.docx2022-11-23 13:46:04
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3epal-amarous.att.sch.gr2102820313ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 3ου ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ στα Ιωάννινα 14-16/12/2022up/pr_5639_33.docx2022-11-24 14:10:11
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_1944_34.doc2017-10-16 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr21061317154ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_2371_34.docx2018-02-01 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr21061317153HMERH ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1ου ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣup/pr_2413_34.docx2018-02-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr21061317153ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΑΙ ΣΠΕΤΣΕΣup/pr_2490_34.docx2018-02-13 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ - 2018up/pr_2983_34.doc 
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ - 2018up/pr_3003_34.doc2018-10-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ - 2018up/pr_3005_34.doc2018-10-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr21061317153ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_3494_34.doc2019-01-30 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΕΣΒΟup/pr_3599_34.doc2019-02-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΣΠΕΤΣΕΣ)up/pr_3600_34.docx2019-02-12 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗup/pr_4106_34.doc2019-10-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗup/pr_4108_34.doc2019-10-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_4593_34.docx 
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_4594_34.docx 
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_4598_34.docx2020-01-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_4599_34.docx2020-01-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟup/pr_4660_34.docx2020-01-23 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣup/pr_4677_34.docx 
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣup/pr_4681_34.docx2020-01-24 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 23-11-2021 ΈΩΣ 26-11-2021up/pr_5049_34.pdf2021-10-25 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟup/pr_5131_34.docx 
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟup/pr_5132_34.docx2022-02-21 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_5261_34.docx 
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_5264_34.docx2022-03-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_5582_34.docx2022-11-07 11:14:51
1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@1lyk-vriliss.att.sch.gr2106131715ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗup/pr_5587_34.docx2022-11-09 09:17:38
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Ιταλία Δεκέμβριος 2017up/pr_1895_35.docx2017-10-03 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟup/pr_2160_35.pdf 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_2220_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_2229_35.doc2018-01-11 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Εκδρομή περιβαλλοντικού προγράμματος στη Μυτιλήνηup/pr_2366_35.docx2018-01-31 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑup/pr_2445_35.doc2018-02-08 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr21061325674/ήμερη εκδρομή στη Σαντορίνηup/pr_2475_35.doc2018-02-13 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟup/pr_2611_35.doc2018-03-02 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_2802_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη στο CERN up/pr_2805_35.doc2018-09-05 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN TOY 2ου ΓΕΛ βΡΙΛΗΣΣΙΩΝup/pr_2814_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ CERNup/pr_2816_35.doc2018-09-14 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Πολυήμερη εκδρομή Γ τάξης στην Ιταλίαup/pr_3036_35.docx2018-10-23 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο (Στρασβούργο)up/pr_3199_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στο Στρασβούργο από 01-02- 2019 έως 05 - 02 - 2019 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)up/pr_3206_35.doc2018-12-03 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στο Στρασβούργο από 01-02-2019 έως 05-02-2019 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)up/pr_3207_35.doc2018-12-03 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΚΔΡΟΜΗ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_3451_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΚΔΡΟΜΗ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_3503_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Εκδρομή Περιβαλλοντικής ομάδας στο Λιτόχωροup/pr_3506_35.docx 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_3507_35.doc2019-01-31 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥup/pr_3508_35.docx2019-01-31 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Τριήμερη εκδρομή Α τάξης στην Νάξοup/pr_3889_35.doc2019-03-15 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο(Στρασβούργο)up/pr_4065_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο( Στρασβούργο)up/pr_4066_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο(Στρασβούργο)up/pr_4067_35.doc2019-10-08 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr21061325677/ΗΜΕΡΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΙΤΑΛΙΑup/pr_4130_35.docx2019-10-15 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Εκδρομή β τάξης Σαντορίνηup/pr_4316_35.doc2019-11-14 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη στη Βαρκελώνη με πρόγραμμα Erasmusup/pr_4408_35.docx 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη στη Βαρκελωνη με ERASMUS   
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επίσκεψη Βαρκελώνη με πρόγραμμα ERASMUSup/pr_4436_35.docx 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUSup/pr_4461_35.docx2019-12-10 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUSup/pr_4586_35.docx2020-01-13 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Εκδρομή Α ταξης στη Νάξοup/pr_4591_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Εκδρομή Α τάξης στη Νάξοup/pr_4596_35.doc2020-01-14 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Εκδρομή Περιβαλλοντικών ομάδων στην Αρχαία Ολυμπίαup/pr_4600_35.doc2020-01-14 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567   
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567Επισκεψη στην Λετονία στα πλαίσια προγράμματος Erasmus plus up/pr_4654_35.docx2020-01-22 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_5076_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑup/pr_5077_35.doc 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑup/pr_5078_35.docx2021-11-05 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_5146_35.docx 
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_5147_35.docx2022-02-23 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_5213_35.docx2022-03-04 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟup/pr_5365_35.docx2022-04-01 10:03:54
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΦΙΔΙΑ ΗΛΕΙΑΣup/pr_5401_35.docx2022-04-07 13:47:57
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_5471_35.docx2022-10-06 13:58:41
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ 2022-10-06 13:59:27
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑup/pr_5475_35.docx2022-10-07 13:25:08
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟup/pr_5526_35.doc2022-10-19 08:51:24
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟup/pr_5529_35.doc2022-10-20 08:27:49
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΔΙΡΦΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑmail@2lyk-vriliss.att.sch.gr2106132567ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023)up/pr_5623_35.doc2022-11-18 10:24:32
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων Λαμία-Δελφοί (04-06/03/18)up/pr_2392_36.pdf2018-02-02 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων στα Χανιά (13-15/05/18)up/pr_2399_36.pdf2018-02-02 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΧΑΝΙΑ-ΑΝΩΓΕΙΑup/pr_2458_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ττριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή στην Κρήτη(Ηράκλειο-Ανώγεια-Χανιά)στις 26/04-28/04/2018up/pr_2601_36.doc2018-02-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚHΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (19-22/04/18) Τελική διόρθωση καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚHΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (19-22/04/2018) Διόρθωση καταληκτικής ημερομηνίας προσφορώνup/pr_2716_36.pdf2018-03-20 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107CERN 13-16/04/19up/pr_3797_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107CERNup/pr_3808_36.pdf2019-03-04 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Eκπαιδευτική Επίσκεψη σε Όλυμπο, Ελασσόνα, Κάστρο Πλαταμώνα, Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3870_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη περιβαλλοντική -πολιτιστική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων (11/14-04-2019) σε Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας,Ελασσόνα, Πλαταμώνα,Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3890_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη περιβαλλοντική -πολιτιστική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων (11/14-04-2019) σε Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας,Ελασσόνα, Πλαταμώνα,Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3891_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη περιβαλλοντική -πολιτιστική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων (11/14-04-2019) σε Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας,Ελασσόνα, Πλαταμώνα,Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3905_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη περιβαλλοντική -πολιτιστική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων (11/14-04-2019) σε Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας,Ελασσόνα, Πλαταμώνα,Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3906_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη περιβαλλοντική -πολιτιστική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων (11/14-04-2019) σε Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας,Ελασσόνα, Πλαταμώνα,Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3907_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη περιβαλλοντική -πολιτιστική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων (11/14-04-2019) σε Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας,Ελασσόνα, Πλαταμώνα,Δίον, Βεργίνα, Μετέωραup/pr_3908_36.pdf2019-03-21 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Βριλήσσια- Άγιος Παντελεήμονας Πιερίας, Ελασσόνα, Πλαταμώνας, Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα, Βριλήσσιαrn (11-14/04/2019)rnΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ:ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_3909_36.pdf2019-03-21 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107 up/pr_3971_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Προκήρυξη μετακίνησης 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων στο Στραβούργο (21-24/10/19)up/pr_3972_36.pdf2019-09-03 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Προκήρυξη μετακίνησης στην Βενετίαup/pr_4050_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑ (28/11-4/12/19)up/pr_4051_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟup/pr_4052_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107P=ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟup/pr_4053_36.pdf2019-10-04 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Επαναπροκήρυξη μετακίνησης 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων στη Βενετία (28/11/2019-04/12/2019 με πλοίο)up/pr_4071_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107Επαναπροκήρυξη μετακίνησης 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων στη Βενετία (28/11/2019-04/12/2019 με πλοίο)up/pr_4072_36.pdf2019-10-09 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ(11/03/2020-14/03/2020)up/pr_4595_36.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣup/pr_4603_36.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣup/pr_4606_36.doc2020-01-14 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 04-05/04/2020  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107 up/pr_4941_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107 up/pr_4942_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107 up/pr_4943_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 04-05/04/2020up/pr_4944_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 04-05/04/2020up/pr_4945_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 04-05/04/2020up/pr_4946_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 04-05/04/2020up/pr_4947_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 04-05/04/2020up/pr_4948_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 04-05/04/2020up/pr_4949_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 04-05/04/2020up/pr_4950_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 04-05/04/2020up/pr_4951_36.pdf2020-02-24 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 02/04-04-2020up/pr_4980_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 02/04-04-2020up/pr_4981_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 02/04-04-2020up/pr_4982_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 02/04-04-2020up/pr_4984_36.pdf2020-02-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΠΑΡΙΣΙ- ΝΟΡΜΑΝΔΙΑup/pr_5238_36.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@1gym-vriliss.att.sch.gr2108048107ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ-ΠΑΡΙΣΙ 2022up/pr_5244_36.pdf2022-03-09 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Ανακοινοποίηση στο ορθό Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπ/κή εκδρομή του 2ου Γ/σίου Βριλησσίων στην Καλαμάτα  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπ/κή εκδρομή του 2ου Γ/σίου Βριλησσίων στην Καλαμάταup/pr_2342_37.doc2018-01-29 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr21061326214ήμερη εκδρομή στο CERN (Ελβετία)up/pr_3025_37.doc 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Ανακοινοποίηση στο ορθό Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπ/κή εκδρομή του 2ου Γ/σίου Βριλησσίων στο CERN (Ελβετία)  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπ/κή εκδρομή του 2ου Γ/σίου Βριλησσίων στο CERN (Ελβετία) up/pr_3037_37.doc2018-10-23 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την εκπ/κή εκδρομή του 2ου Γ/σίου Βριλησσίων στο CERN (Ελβετία)up/pr_3077_37.doc2018-10-30 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπ/κή εκδρομή του 2ου Γ/σίου Βριλησσίων στη Θεσσαλονίκηup/pr_3563_37.doc2019-02-07 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής στη Βενετία από 28/11 έως 1/12/2019 (3 διανυκτερεύσεις)up/pr_4111_37.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Βενετία από 29/11 έως 2/12/2019 (3 διανυκτερεύσεις)up/pr_4115_37.docx2019-10-14 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 13-15/12/2019up/pr_4268_37.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 13-15/12/19rn(Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη)  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη: 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2019rn(Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη)up/pr_4277_37.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621"Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη" Θεσσαλονίκη 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2019up/pr_4278_37.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη (13-15/12)up/pr_4280_37.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη (13-15/12)up/pr_4282_37.docx2019-11-07 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική εκδρομή CERN / Ελβετίαup/pr_4440_37.doc 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Εκπαιδευτική εκδρομή στην Ελβετία (CERN)up/pr_4447_37.doc2019-12-09 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Τριήμερηεκδρομή στην Πάτραup/pr_4800_37.docx2020-02-07 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Τριήμερη εκδρομή στα Ιωάννιναup/pr_4801_37.docx2020-02-07 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Τροποποίηση της προκήρυξης για την εκδρομη στα Ιωάννινα ως προς την ημερομηνία (09-11/04/2020)up/pr_4826_37.docx2020-02-10 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Ελβετία 5/5-8/5/2022rnup/pr_5324_37.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Τετραήμερη εκδρομή στην Ελβετίαup/pr_5328_37.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Τετραήμερη εκδρομή στην Ελβετίαup/pr_5329_37.docx2022-03-21 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Διήμερη εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπίαup/pr_5351_37.docx2022-03-29 10:43:19
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Τριήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή στο Συνέδριο "Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη" 16-18 Δεκ. 2022.up/pr_5502_37.docx2022-10-12 09:50:22
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΤΑΥΓΕΤΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@2gym-vriliss.att.sch.gr2106132621Τριήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 16-18 Δεκ 2022 για συμμετοχή στο συνέδριο "Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη".up/pr_5503_37.docx2022-10-12 10:27:15
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033983ημερη ΒΟΛΟ (Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)up/pr_2663_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ημερη (ΣΕΡΡΕΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)up/pr_2664_38.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr2108103398ΒΟΛΟΣ 3 ημερη (Γ Γυμνασίου)up/pr_2676_38.doc2018-03-13 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ημερη Σέρρες-Θεσσαλονίκη - Περιβαλλοντικόrnup/pr_2677_38.docx2018-03-13 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ήμερη στην Καλαμάταup/pr_3681_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ήμερη στην Καλαμάταup/pr_3683_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ήμερη ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_3688_38.doc2019-02-20 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ΗΜΕΡΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗup/pr_3853_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ημερη ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗup/pr_3858_38.doc2019-03-12 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4494_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ΗΜΕΡΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4543_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ΗΜΕΡΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4544_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4545_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033984ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4546_38.doc2020-01-08 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr2108103398ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4 ΗΜΕΡΕΣup/pr_5001_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr2108103398ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4 ΗΜΕΡΕΣup/pr_5003_38.doc2020-03-05 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033982ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗrnΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣup/pr_5219_38.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033982ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝup/pr_5221_38.doc2022-03-08 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033983ημερη εκδρομή ΟΙΤΥΛΟup/pr_5349_38.doc2022-03-28 15:13:02
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 42 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ mail@3gym-vriliss.att.sch.gr21081033983ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΟΙΤΥΛΟrnΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2022-03-29 09:59:24
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στο Βόλο από 26 έως 28 Απριλίου 2018.up/pr_2276_39.doc2018-01-19 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERNup/pr_2988_39.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERNup/pr_3000_39.doc2018-10-18 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132 Επαναπροκήρυξη τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERNup/pr_3067_39.doc2018-10-26 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132 2η Επαναπροκήρυξη τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERNup/pr_3097_39.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr21028191322η Επαναπροκήρυξη τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERNup/pr_3099_39.doc2018-11-02 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σε Ιωάννινα Ζαγοροχώρια. Περίοδος 9-11.5.2019 up/pr_3760_39.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σε Ιωάννινα Ζαγοροχώρια. Περίοδος 9-11.5.2019 up/pr_3764_39.doc2019-02-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Καλαμάτα. Περίοδος 9-11.5.2019 up/pr_3843_39.doc2019-03-08 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στο ΓΥΘΕΙΟ-ΣΠΑΡΤΗ. Περίοδος 9-11.5.2019   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στο ΓΥΘΕΙΟ-ΣΠΑΡΤΗ. Περίοδος 9-11.5.2019 up/pr_3888_39.doc2019-03-15 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr21028191325ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ (ESRIN)up/pr_4043_39.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr21028191324ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Ρώμη (ΕSRIN)up/pr_4049_39.doc2019-10-04 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr21028191324ΗΜΕΡΗ-5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗrn11-14 Ή 15-03-2020 up/pr_4335_39.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr21028191324ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ rn 11-14/03-2020 up/pr_4336_39.doc2019-11-20 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στα Ιωάννινα rnαπό 2 έως 4 Απριλίου 2020, για 78 μαθητές και 5 συνοδούς καθηγητές.up/pr_4585_39.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝ 50 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@1gym-n-irakl.att.sch.gr2102819132Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις)της Γ΄Τάξης στα Ιωάννινα , από 2 έως 4 Απριλίου 2020 στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος, για 78 μαθητές και 5 συνοδούς καθηγητές.up/pr_4587_39.doc2020-01-13 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959713-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΙΣ 15-17/3/2018 (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)up/pr_2274_40.pdf2018-01-19 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr2102795971ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 3-ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΙΣ 15-17/3/2018 (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)up/pr_2347_40.pdf2018-01-29 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959713-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ ΣΤΙΣ 29-31/3/2018up/pr_2508_40.pdf2018-02-14 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959714-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΣΤΙΣ 17/2/2019up/pr_3139_40.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959714-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΣΤΙΣ 17/2/2019  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959714-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΣΤΙΣ 17/2/2019up/pr_3143_40.pdf2018-11-15 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959713-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ ΣΤΙΣ 28-3-2019up/pr_3212_40.pdf2018-12-06 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr2102795971Τριήμερη εκδρομή στο Βόλο 11-13/4/2019 στα πλαίσια προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959713-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΣΤΙΣ 11-13/4/2019 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3369_40.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959713-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΣΤΙΣ 11-13/4/2019 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3476_40.pdf2019-01-29 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr2102795971ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΣΤΙΣ 9/3/2020  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr2102795971ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΣΤΙΣ 9/3/2020up/pr_4497_40.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr2102795971ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΣΤΙΣ 9/3/2020up/pr_4504_40.pdf2019-12-13 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr2102795971ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ ΣΤΙΣ 2/3/2020up/pr_4566_40.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr2102795971ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ ΣΤΙΣ 2/3/2020up/pr_4567_40.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr2102795971ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ ΣΤΙΣ 2/3/2020up/pr_4569_40.pdf2020-01-09 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr21027959713-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΙΣ 26-28/3/2020 up/pr_4766_40.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@4gym-n-irakl.att.sch.gr2102795971ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ: 3-ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΙΣ 26-28/3/2020 up/pr_4767_40.pdf2020-02-06 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΜΗ (Πρόγραμμα Erasmus+) up/pr_2089_41.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Προκήρυξη εκδρομής στη Ρώμη στα πλαίσια του Erasmus+up/pr_2090_41.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Προκήρυξη εκδρομής Ιταλίας για το πρόγραμμα Erasmus+up/pr_2109_41.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Επαναπροκήρυξη εκδρομής στην Ιταλία για το πρόγραμμα ERASMUS+up/pr_2146_41.doc2017-12-13 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ rn(Πρόγραμμα Erasmus+)rnup/pr_2277_41.doc2018-01-19 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr21028255453ήμερη εκδρομή στο Μουζάκι Καρδίτσαςup/pr_2420_41.doc2018-02-07 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Επίσκεψη στη Λετονία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+up/pr_3191_41.doc2018-11-29 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ (Πρόγραμμα Erasmus+) rnup/pr_3266_41.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ (Πρόγραμμα Erasmus+)rn  
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ rn(Πρόγραμμα Erasmus+) rnup/pr_3284_41.docx2018-12-14 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr21028255454ήμερη εκδρομή Λεπτοκαρυά, Έδεσσα, Νάουσα, Θεσσαλονίκη από 04/04-07/04/2019 up/pr_3625_41.doc2019-02-14 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Επαναπροκήρυξηrn4ήμερης εκδρομής για Λεπτοκαρυά, Έδεσσα, Νάουσα, Θεσσαλονίκη από 04/04-07/04/2019 up/pr_3630_41.doc2019-02-15 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Επίσκεψη στην Τουρκία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+up/pr_4069_41.docx2019-10-09 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Μετακίνηση Erasmus+ στην Ιταλίαup/pr_4449_41.docx2019-12-09 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Επαναπροκήρυξη μετακίνησης στην Ιταλία λόγω άγονου 1ου διαγωνισμούup/pr_4526_41.docx2019-12-18 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Προκήρυξη Erasmus για Ρουμανίαup/pr_4535_41.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Προκήρυξη Erasmus+ Ρουμανίαςup/pr_4537_41.docx2019-12-23 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Προκήρυξη Erasmus+ Πολωνίαςup/pr_4784_41.docx2020-02-07 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr21028255453ήμερη εκδρομή στη Θεσσαλίαup/pr_4961_41.docx2020-02-25 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545Τροποποίηση: Τριήμερη εκδρομή στη Θεσσαλίαup/pr_4971_41.docx2020-02-26 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΠΛΑΠΟΥΤΑ 67-69 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@5gym-n-irakl.att.sch.gr2102825545ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΑΠΟ 05/05/22-06/05/22up/pr_5415_41.pdf2022-04-12 14:46:16
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος,της Γ΄Γυμνασίου στα Ιωάννινα,από 28-4-2018 έως 30-4-2018(2 διανυκτερεύσεις)up/pr_2322_42.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος,της Γ΄Γυμνασίου στα Ιωάννινα,από 28-4-2018 έως 30-4-2018(2 διανυκτερεύσεις)up/pr_2325_42.doc2018-01-24 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380Τριήμερη Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Νάουσας, από 15 έως 17 Μαρτίου 2018.up/pr_2412_42.doc2018-02-05 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380 up/pr_3743_42.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380Τριήμερη εκδρομή στην Πάτρα από 12/4/2019 έως 14/4/2019 με πούλμαν.up/pr_3744_42.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣmail@6gym-n-irakl.att.sch.gr2102829380Τριήμερη εκδρομή με πούλμαν στην Πάτρα της Γ Γυμνασίου από 12/4/2019 έως 14/4/2019.up/pr_3745_42.doc