Σχολική Μονάδα Διεύθυνση E-mail Τηλέφωνο Περιγραφή Προκήρυξης Τεύχος Προκήρυξης Ημερομηνία Ανάρτησης
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 3 καθηγητές.  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2198_1.pdf 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2207_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 3ήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2216_1.doc2018-01-10 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Ανακοινοποίηση προκήρυξης 3ήμερης εκδρομής στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21 έως 23 Απριλίου 2018.up/pr_2219_1.doc2018-01-11 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2678_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2679_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2680_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στους Δελφούς από 29 έως 30 Απριλίου 2018, για 55 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2683_1.doc2018-03-14 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στη Λακωνική Μάνη από 10 έως 11 Μαΐου 2018, για 50 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2684_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499701ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Προκήρυξη 2ήμερης εκδρομής (1 διανυκτέρευση) στη Λακωνική Μάνη από 10 έως 11 Μαΐου 2018, για 50 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.up/pr_2689_1.docx2018-03-14 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499704ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑup/pr_3432_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499704ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑup/pr_3433_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 18-21ΜΑΡΤΙΟΥ 2019up/pr_3444_1.docx2019-01-25 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη τριήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στο Βόλο, από 6 έως 8 Απριλίου 2019, για 45 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές up/pr_3456_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής (3 διανυκτερεύσεις) στην Καλαμάτα, από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου, για 55 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές up/pr_3457_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη τριήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στο Βόλο, από 6 έως 8 Απριλίου 2019, για 45 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητέςup/pr_3458_1.docx2019-01-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής (3 διανυκτερεύσεις) στην Καλαμάτα, από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2019, για 50 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητέςup/pr_3459_1.docx2019-01-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970 up/pr_4422_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ)up/pr_4424_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ)  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)up/pr_4429_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)up/pr_4430_1.docx2019-12-05 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970Τετραημερη εκδρομή στην Κυπρο για το 3ο Μαθητικό συνέδριο στην Κυπρο 3-6 Μαίου 2020up/pr_4487_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ημερης εκδρομης στην Κύπρο για το 3ο μαθητικο συνεδριο 3-6 Μαιου 2020 up/pr_4488_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ημερης εκδρομης στην Κύπρο για το 3ο μαθητικο συνεδριο 3-6 Μαΐου 2020 up/pr_4489_1.doc2019-12-13 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ημερης εκδρομης στην Κύπρο για το 3ο μαθητικο συνεδριο 3-6 Μαιου 2020 up/pr_4490_1.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΛΕΥΚΑΔΑ 28/3/2020-31/3/2020up/pr_4664_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΛΕΥΚΑΔΑ 28/3/2020-31/3/2020up/pr_4665_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΛΕΥΚΑΔΑ 28/3/2020-31/3/2020rn(ΕΚΠ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)up/pr_4666_1.docx2020-01-23 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής στη « Λακωνική Μάνη ».up/pr_5163_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής στη « Λευκάδα »up/pr_5164_1.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής στη « Λευκάδα » rn28/02/2022 Αρ.Πρωτ: 51up/pr_5169_1.docx2022-02-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής στη « Λακωνική Μάνη » rn28/02/2022 Αρ. Πρωτ: 52up/pr_5170_1.docx2022-02-28 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής στη « Λίμνη Πλαστήρα, Τρίκαλα, Καρδίτσα » Αρ. Πρωτ: 4/19-1-2023up/pr_5786_1.docx2023-01-19 10:54:12
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr21065499704 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑup/pr_6009_1.docx2023-03-01 12:55:44
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970εκδήλωση ενδιαφέροντος για 4ήμερη εκδρομή στη Ρώμη(27-30/11/2023)στο πλαίσιο του 8ου ευρωπαϊκού συνεδρίουup/pr_6296_1.pdf2023-10-13 19:55:31
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΤΩΛΙΑΣ 31 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1gym-ag-parask.att.sch.gr2106549970ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ,ΔΕΛΦΟΥΣ,ΝΑΥΠΑΚΤΟup/pr_6942_1.pdf2024-03-04 13:37:13
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176 up/pr_2699_2.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, στη ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗup/pr_2701_2.docx2018-03-16 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Προκήρυξη τριήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Καλαμάτα, από 11 Απριλίου 2019 έως 13 Απριλίου 2019, για 85 μαθητές και 5 συνοδούς καθηγητές  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Προκήρυξη τριήμερης εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στην Καλαμάτα, από 11 Απριλίου 2019 έως 13 Απριλίου 2019, για 85 μαθητές και 5 συνοδούς καθηγητέςup/pr_3723_2.docx2019-02-22 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Κεντρική Μακεδονία, Σέρρες-Λίμνη Κερκίνη-Βεργίνα-Θεσσαλονίκηup/pr_4847_2.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής (3 διανυκτερεύσεις) στην ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-Σέρρες-Λίμνη Κερκίνη-Βεργίνα-Θεσσαλονίκη, από 3 Απριλίου 2020 έως 6 Απριλίου 2020, για 65 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητέςup/pr_4848_2.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής (3 διανυκτερεύσεις) στην ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-Σέρρες-Λίμνη Κερκίνη-Βεργίνα-Θεσσαλονίκη, από 3 Απριλίου 2020 έως 6 Απριλίου 2020, για 65 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές up/pr_4851_2.docx2020-02-12 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Προκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στο Γύθειο-Λακωνική Μάνη, από 11 Μαϊου 2023 έως 13 Μαϊου 2023, για 85 μαθητές και 5 συνοδούς καθηγητέςup/pr_6097_2.jpg2023-03-24 12:00:39
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176Προκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής (2 διανυκτερεύσεις) στο Γύθειο-Λακωνική Μάνη, από 11 Μαϊου 2023 έως 13 Μαϊου 2023, για 85 μαθητές και 5 συνοδούς καθηγητέςup/pr_6098_2.jpg2023-03-24 12:01:21
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2gym-ag-parask.att.sch.gr2106080176ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣup/pr_7016_2.pdf2024-04-03 10:40:52
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Α΄, Β΄& Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.up/pr_2170_3.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Α΄, Β΄& Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε, στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ.up/pr_2171_3.doc2017-12-18 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Μυτιλήνη, στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.up/pr_2328_3.doc2018-01-25 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ Εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Μυτιλήνη, στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.up/pr_2330_3.doc2018-01-25 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗup/pr_2335_3.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2330.3/25-01-2018, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ & ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥup/pr_2336_3.doc2018-01-26 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2349_3.doc2018-01-29 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ up/pr_2643_3.doc2018-03-09 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣup/pr_2703_3.doc2018-03-16 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στη Λακωνική Μάνη - Σπάρτη - Μυστρά - Μονεμβασιάup/pr_3228_3.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στη Λακωνική Μάνη - Σπάρτη - Μυστρά - Μονεμβασιάup/pr_3237_3.doc2018-12-10 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λέσβο στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσηςup/pr_3440_3.doc 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λέσβο στο πλαίσιο εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσηςup/pr_3461_3.doc2019-01-28 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑup/pr_4210_3.doc2019-10-24 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Λέσβο στο πλαίσιο εγκεκριμένου εκπαιδ. προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσηςup/pr_4680_3.doc2020-01-27 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Το 3ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία-Νομός Ηλείας στις 12-04-2022 έως 14-04-2022up/pr_5174_3.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Το 3ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ Γυμνασίου στην Αρχαία Ολυμπία-Ηλεία στις 12-04-2022 εως 14-04-2022up/pr_5175_3.docx2022-02-28 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Μετακίνηση μαθητών στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Μυτιλήνη Λέσβουup/pr_5755_3.docx2023-01-12 13:18:24
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr21063902613ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Λακωνική Μάνη-Σπάρτη-Μυστρά-Μονεμβασιάup/pr_5787_3.pdf2023-01-19 12:18:25
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261Εκπαιδευτική εκδρομή στη Ρώμηup/pr_5798_3.pdf2023-01-23 12:09:52
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr21063902612η προκήρυξη για εκπαιδευτική εκδρομή στη Ρώμη 2023-01-30 12:11:58
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr21063902612η προκήρυξη για εκπαιδευτική εκδρομή στη Ρώμηup/pr_5847_3.pdf2023-01-30 12:12:56
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr21063902614ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 8ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟup/pr_6291_3.pdf2023-10-12 18:45:27
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr2106390261ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗup/pr_6511_3.pdf2023-11-28 07:51:30
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr21063902613ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚ στην ΠΑΡΓΑ 2024-01-08 13:29:41
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3gym-ag-parask.att.sch.gr21063902613ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠ στην ΠΑΡΓΑup/pr_6599_3.pdf2024-01-08 13:32:50
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928Πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Νυρεμβέργη και στο Μόναχο - 26/2-2/3/2018up/pr_2164_4.doc2017-12-15 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑup/pr_2190_4.doc2018-01-08 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr21060029284ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr21060029284ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr21060029284ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_2765_4.doc2018-04-16 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης σε Ιωάννινα, Ζαγοροχώρια. Περίοδος 29-31.3.2019 up/pr_3738_4.doc2019-02-25 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, 29-31.3.2019up/pr_3790_4.doc 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, 29-31.3.2019up/pr_3791_4.doc2019-03-04 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΠΡOΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟ 30/03/2020 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 02/04/2020up/pr_4473_4.docx2019-12-12 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΕΠΑΝΑΠΡOΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟ 30/03/2020 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 02/04/2020up/pr_4525_4.docx2019-12-18 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ ΑΠΟ 8-5-2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10-5-2022up/pr_5373_4.docx2022-04-01 22:13:56
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑ 2023-03-16 16:55:24
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑup/pr_6078_4.pdf2023-03-17 13:41:46
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4gym-ag-parask.att.sch.gr2106002928ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΘΑΝΑ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟrn25/04/2024 και 26/04/2024rnup/pr_6982_4.docx2024-03-14 11:30:46
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διοργάνωση 3ημερης μετακίνησης μαθητών & εκπ/κων του 5ου Γυμνασίου Αγ. Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτωνup/pr_2162_5.doc2017-12-15 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 ΕΩΣ12-5-2018up/pr_2646_5.doc2018-03-09 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΡΊΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣup/pr_3333_5.doc2019-01-11 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894 up/pr_3449_5.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UNESCO ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΊΑup/pr_3450_5.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑup/pr_3452_5.docx2019-01-28 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943μερη εκδρομή στην Κατερίνη-Θεσσαλονίκη από 4 έως 6 Απριλίου 2019up/pr_3598_5.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3604_5.docx2019-02-12 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_4131_5.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288944HMΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_4132_5.doc2019-10-15 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 19-21/12/2019 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣup/pr_4240_5.docx2019-10-31 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ UNESCO 2-4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20up/pr_4778_5.docx2020-02-07 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr21065288943ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΆΝΝΙΝΑup/pr_5383_5.docx2022-04-05 09:59:01
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894Προκύρηξη Μετακίνησης στη Σικελίαup/pr_5586_5.docx2022-11-09 08:32:45
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894 up/pr_5964_5.docx2023-02-20 10:03:38
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894Εκπαιδευτική εκδρομή στο CERN Ελβετίαςup/pr_6273_5.pdf2023-10-11 15:25:50
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894Μετακίνηση στην Πράγα_Συμμετοχή σε Συνέδριο. 2023-10-12 17:29:26
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894Μετακίνηση στην Πράγα_Συμμετοχή σε Συνέδριο. 2023-10-12 17:29:46
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894Μετακίνηση στην Πράγα_Συμμετοχή σε Συνέδριο.up/pr_6290_5.pdf2023-10-12 17:30:47
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894Ανακοινοποίηση: Εκπ/κή εκδρομή στο CERN: Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 13.15, στο Γραφείο της Δ/ντριας του σχολείου.  2023-10-14 10:04:38
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λακωνική Μάνη.up/pr_6854_5.pdf2024-02-20 15:46:05
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894ΣΤΟ ΟΡΘΟΝ_ΤΡΙΗΜΕΡΗ_ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗup/pr_6857_5.pdf2024-02-21 09:01:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 75 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@5gym-ag-parask.att.sch.gr2106528894ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟup/pr_7020_5.pdf2024-04-04 11:25:47
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Χανιάup/pr_1924_7.doc2017-10-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννιναup/pr_2113_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννιναup/pr_2117_7.doc2017-12-08 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2122_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2123_7.doc2017-12-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Β’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στην Καλαμάταup/pr_2152_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Β’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στην Καλαμάτα.up/pr_2156_7.doc2017-12-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος e-twinning, στη Ρώμη και Νάπολη της Ιταλίας.up/pr_2939_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος e-twinning, στη Ρώμη και Νάπολη της Ιταλίας.up/pr_2941_7.doc2018-10-12 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Χανιά Κρήτης από 2-12-2018 έως 7-12-2018up/pr_2961_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Χανιά Κρήτης από 2-12-2018 έως 7-12-2018 up/pr_2998_7.doc2018-10-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από 16-03-2019 έως 19-03-2019up/pr_3256_7.doc2018-12-12 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της B’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στην Πάτρα από 16/3/2019 έως 19/3/2019up/pr_3283_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη της B’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στην Πάτρα από 16/3/2019 έως 19/3/2019 up/pr_3289_7.doc2018-12-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών γραφείων για την πραγματοποίηση μετακίνησης τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών στο Middelfart της Δανίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + / Δράση ΚΑ1 up/pr_3980_7.doc2019-09-13 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΤΕΣΣΑΡΩΝ) 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ ERASMUS+/KA1 up/pr_3992_7.doc2019-09-20 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Χανιά Κρήτης από 14-12-2019 έως 19-12-2019up/pr_4168_7.doc2019-10-21 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από το Σάββατο 07-03-2020 έως την Τρίτη 10-03-2020.up/pr_4315_7.doc2019-11-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της B’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στο Βόλο από Σάββατο 28-03-2020 έως Τρίτη 31-03-2020up/pr_4352_7.doc2019-11-22 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στον Βόλο.up/pr_5072_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στον Βόλο.up/pr_5075_7.doc2021-11-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Β’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από 10-4-2022 έως 13-4-2022up/pr_5149_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Α’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από 3-4-2022 έως 6-4-2022up/pr_5150_7.doc 
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Β’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από 10-4-2022 έως 13-4-2022 up/pr_5160_7.doc2022-02-28 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή της Α’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στα Ιωάννινα από 3-4-2022 έως 6-4-2022 up/pr_5161_7.doc2022-02-28 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη από 5-12-2022 έως 9-12-2022up/pr_5509_7.doc2022-10-14 11:45:02
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Β’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στη Ρόδο (από 28-3-2023 έως και 31-3-2023)up/pr_5713_7.doc2022-12-16 12:34:50
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στη Ρόδο (από 15-03-2023 έως και 18-03-2023) 2022-12-16 12:36:30
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της A’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στη Ρόδο (από 15-03-2023 έως και 18-03-2023) up/pr_5715_7.doc2022-12-16 12:46:27
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη από 4-12-2023 έως 8-12-2023.up/pr_6366_7.doc2023-10-24 14:45:22
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη από 11-12-2023 έως 15-12-2023.up/pr_6401_7.doc2023-10-31 10:42:18
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Προκήρυξη εκδρομής της Β λυκείου στα Γιάννεναup/pr_6770_7.pdf2024-02-07 10:23:14
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Ανακοινοποίηση προκήρυξης εκδρομής Β Τάξης στα Γιαννεναup/pr_6778_7.pdf2024-02-08 09:49:09
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Ανακοινοποίηση στο ορθόrn(Διόρθωση ημερομηνίας υποβολής προσφορών)rnΠροκήρυξη εκδρομής της Β τάξης στα Γιάννεναup/pr_6784_7.pdf2024-02-09 09:03:44
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Α’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής στο Στρασβούργο- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 15- 04-2024 έως 18-04-2024.up/pr_6900_7.pdf2024-02-27 11:24:26
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Α’ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής σε Πάργα - Λευκάδα - Πρέβεζα.up/pr_6949_7.pdf2024-03-05 11:24:05
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ CERNup/pr_7029_7.pdf2024-04-25 10:13:36
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟup/pr_7036_7.pdf2024-05-17 12:33:25
1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr2106012959Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Μετακίνηση του 1ου ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής στο Στρασβούργο - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. up/pr_7040_7.pdf2024-05-24 18:25:41
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄Λυκείου στην ΚΡΗΤΗup/pr_1937_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Ανακοινοποίηση στο ορθό - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄Λυκείου στην ΚΡΗΤΗup/pr_1938_8.doc2017-10-13 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2431_8.doc2018-02-07 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής Β΄Λυκείου στη Θεσσαλονίκηup/pr_2433_8.doc2018-02-07 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου (σχολικού έτους 2017-18) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑ up/pr_2666_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου (σχολικού έτους 2017-18) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑup/pr_2791_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου (σχολικού έτους 2017-18) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑup/pr_2792_8.doc2018-05-21 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄Λυκείου στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3483_8.doc2019-01-29 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄Λυκείου στη ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_3484_8.doc2019-01-29 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου (σχολικού έτους 2018-19) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑup/pr_3961_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών Β΄και Γ΄Λυκείου (σχολικού έτους 2019-20) στο CERN-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑup/pr_3962_8.doc2019-06-11 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (1-7.12.2019)up/pr_4158_8.doc2019-10-18 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464 up/pr_4858_8.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α΄Λυκείου σε ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_4859_8.doc2020-02-13 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β΄Λυκείου σε ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_4860_8.doc2020-02-13 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α΄Λυκείου σε ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής της εκπαιδευτικής επίσκεψηςup/pr_4924_8.doc2020-02-21 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Προκήρυξη για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ Λυκείου σε ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ (8-10/5/2022) up/pr_5307_8.pdf2022-03-17 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής Γ΄ Λυκείου στην Κρήτη (24-30.11.2022)up/pr_5530_8.pdf2022-10-20 13:14:45
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου στο Στρασβούργο (9-12.3.2023)up/pr_5711_8.pdf2022-12-16 09:33:52
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ Λυκείου στην Θεσσαλονίκη (30.3.-2.4.2023)up/pr_5836_8.pdf2023-01-27 13:52:10
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής της Α΄ Λυκείου σε Βόλο-Πήλιο (27.-29.4.2023)up/pr_5837_8.pdf2023-01-27 13:55:15
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464Επαναπροκήρυξη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ Λυκείου στην Θεσσαλονίκη (30.3.-2.4.2023)up/pr_5897_8.pdf2023-02-07 08:48:33
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464ΕΠΙΣΚΕΨΗ_ΣΤΟ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ_ΙΔΡΥΜΑ_EGO_ΙΤΑΛΙΑup/pr_6360_8.pdf2023-10-23 16:47:02
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ up/pr_6361_8.pdf2023-10-23 17:10:24
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΕΚΔΡΟΜΗΣ_Γ_ΧΑΝΙΑup/pr_6382_8.pdf2023-10-26 16:15:37
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr21060164642η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_6386_8.pdf2023-10-27 12:05:05
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_6856_8.docx2024-02-21 08:51:15
2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΥΑΚΙΝΘΟΥ 25 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@2lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016464ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_6871_8.docx2024-02-22 10:06:42
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑup/pr_1904_9.doc2017-10-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531επαναπροκηρυξη εκδρομης για Χανια   
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531επαναπροκηρυξη εκδρομης up/pr_2004_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531επαναπροκηρυξη ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΓΕΛ, στα ΧΑΝΙΑ.up/pr_2005_9.doc2017-10-25 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΓΕΛ, στα ΧΑΝΙΑup/pr_2006_9.doc2017-10-25 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ CERN  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531EΠΙΣΚΕΨΗ ΕΙΣ CERNup/pr_2058_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531 up/pr_2063_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531Eκπαιδευτική εκδρομή στο CERNup/pr_2067_9.doc2017-11-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΣΥΡΟΣ, στα ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ της Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ.up/pr_2144_9.doc2017-12-13 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_2180_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_2189_9.doc2018-01-08 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΘΕΣ/ΚΗup/pr_2373_9.doc2018-02-01 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑup/pr_2575_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΕΙΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_2585_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ημερη εις ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣup/pr_2590_9.doc2018-02-27 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟup/pr_2606_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣ ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟup/pr_2607_9.doc2018-03-02 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_2652_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_2659_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_2660_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_2661_9.doc2018-03-12 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ -ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟup/pr_2789_9.doc2018-05-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗup/pr_2794_9.doc2018-05-29 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531 up/pr_2843_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165315ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165315ΗΜΕΡΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΧΑΝΙΑup/pr_2848_9.doc2018-10-01 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΧΟ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗrnΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥup/pr_2869_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥup/pr_2878_9.doc2018-10-05 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟup/pr_2980_9.doc2018-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314HΜΕΡΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΦΛΩΡΙΝΑup/pr_3167_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3177_9.doc2018-11-27 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3235_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3236_9.doc2018-12-10 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_3339_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_3340_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_3345_9.doc2019-01-14 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_3367_9.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑup/pr_3699_9.doc2019-02-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3721_9.doc2019-02-22 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣup/pr_3733_9.docx2019-02-25 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ -ΒΕΛΓΙΟup/pr_3952_9.doc2019-05-10 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_4167_9.docx2019-10-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_4171_9.doc2019-10-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣrnΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_4267_9.docx2019-11-06 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑup/pr_4647_9.docx2020-01-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5189_9.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5208_9.docx2022-03-03 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531   
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑ-ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_5245_9.docx2022-03-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΛΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5327_9.docx2022-03-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_5330_9.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_5332_9.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_5339_9.odt2022-03-23 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_5344_9.odt 
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_5345_9.odt2022-03-28 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟup/pr_5400_9.docx2022-04-07 13:17:28
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_5404_9.docx2022-04-08 08:25:18
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 2022-05-06 09:27:36
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531 up/pr_5428_9.docx2022-05-06 10:06:14
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑup/pr_5429_9.docx2022-05-06 10:07:26
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑup/pr_5437_9.docx2022-06-02 11:16:59
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΡΗΤΗup/pr_5527_9.docx2022-10-19 10:09:02
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531 ΕΚΔΡΟΜΗ ΒΕΛΓΙΟ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ rnup/pr_5583_9.docx2022-11-07 11:46:10
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟup/pr_5801_9.docx2023-01-23 14:14:51
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_5802_9.docx2023-01-23 14:15:33
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟup/pr_5803_9.docx2023-01-24 08:03:15
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_5804_9.docx2023-01-24 08:04:54
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟup/pr_6032_9.docx2023-03-06 12:32:45
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ Λυκείου στην Κρήτη up/pr_6383_9.pdf2023-10-27 08:52:33
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (4-7.2.2024)up/pr_6503_9.pdf2023-11-23 18:53:29
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165313ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_6868_9.pdf2024-02-21 16:22:49
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_6869_9.pdf2024-02-21 16:25:14
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣup/pr_6870_9.pdf2024-02-21 18:15:38
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr2106016531ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_6901_9.pdf2024-02-27 12:31:13
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ήμερη εκδρομή σε Ελβετία-Γαλλία (Οκτώβριος 2024)up/pr_6994_9.pdf2024-03-21 13:07:30
3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@3lyk-ag-parask.att.sch.gr21060165314ήμερη εκδρομή σε Ελβετία-Γαλλία (Οκτώβριος 2024)-ανακοινοποίηση στο ορθόup/pr_6996_9.pdf2024-03-21 13:13:53
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝup/pr_1914_10.doc2017-10-11 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗup/pr_2163_10.doc2017-12-15 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟup/pr_2334_10.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298EΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣrnΣΤΗ ΛΕΣΒΟup/pr_2363_10.doc2018-01-31 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_2903_10.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298EKΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ up/pr_2906_10.doc2018-10-08 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3378_10.doc2019-01-16 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟup/pr_4147_10.docx2019-10-17 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗup/pr_4719_10.docx2020-01-30 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣup/pr_4720_10.docx2020-01-30 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr21065312984ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟup/pr_4781_10.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr21065312984ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΔΤΟΠ ΒΟΛΟ up/pr_4782_10.doc2020-02-07 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟup/pr_5088_10.docx 
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr21065312985ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Ρόδοup/pr_5090_10.docx2021-11-12 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_5335_10.docx2022-03-22 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑup/pr_5353_10.docx2022-03-29 13:04:05
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 13-14/4/22up/pr_5358_10.docx2022-03-31 12:52:55
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298Διόρθωση προκήρυξης εκδρομής Β τάξης στην Πάτραup/pr_5362_10.docx2022-03-31 14:43:08
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298Διόρθωση προκήρυξης εκδρομής Α τάξης στην Πάτρα (13-15/3)up/pr_5363_10.docx2022-03-31 14:54:30
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr21065312985ήμερη εκδρομή Γ τάξης στη Θεσσαλονίκηup/pr_5534_10.docx2022-10-20 13:57:37
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298Τετραήμερη Συμμετοχή σε Συνέδριο στη Βερόνα Ιταλίαςup/pr_5702_10.pdf2022-12-15 09:36:31
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298Τετραήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Βερόνα Ιαταλίαςup/pr_5762_10.pdf2023-01-13 13:34:24
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298Τετραήμερη Εκδρομή Β τάξης στο Βόλο 2023-01-27 09:44:57
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298Τετραήμερη Εκδρομή Β τάξης στο Βόλοup/pr_5832_10.pdf2023-01-27 09:46:51
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298Μονοήμερη εκδρομή Α τάξης στην Αίγιναup/pr_6137_10.pdf2023-04-04 13:56:57
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298Μαθητικό Συνέδριο στην ΡΩΜΗ 26/11/2023 εως 29/11/2023up/pr_6265_10.pdf2023-10-11 10:57:53
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr21065312985ημερη εκδρομή Γ Λυκείου στα ΧΑΝΙΑup/pr_6432_10.pdf2023-11-03 14:38:18
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298Συνέδριο στην Πράγαup/pr_6556_10.pdf2023-12-13 13:32:34
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr21065312984ημερη εκδρομή Β Λυκείου στον Βόλο 4/4/2024 με 7/4/2024up/pr_6916_10.pdf2024-02-28 13:18:45
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr2106531298ΔΙΟΡΘΩΣΗ προηγούμενης ανάρτησης: 4ημερη εκδρομή Β Λυκείου στον Βόλο 4/4/2024 με 7/4/2024up/pr_6918_10.pdf2024-02-29 12:06:54
4ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@4lyk-ag-parask.att.sch.gr21065312983ημερη εκδρομή A Λυκείου στην Πάτρα 12/4/2024 με 14/4/2024up/pr_6944_10.pdf2024-03-04 14:02:26
ΤΕΕ ΚΩΦΩΝ - ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 27 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@tee-ekv-ag-parask.att.sch.gr2106002044Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά γραφεία για τη διοργάνωση 3ημερης μετακίνησης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών (ΚΠΕ Ελασσόνας-Βόλος) του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Αγίας Παρασκευής και για Κωφούς Βαρήκοους μαθητές στup/pr_2727_11.doc2018-03-22 00:00:00
ΤΕΕ ΚΩΦΩΝ - ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 27 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@tee-ekv-ag-parask.att.sch.gr2106002044ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:Διαπιστώσαμε ότι δεν ελήφθη υπόψη το πρόγραμμα μετακίνησης της παρούσας προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, το κατάλυμα έχει οριστεί εκ του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ Ελασσόναςup/pr_2752_11.doc2018-03-27 00:00:00
ΤΕΕ ΚΩΦΩΝ - ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 27 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@tee-ekv-ag-parask.att.sch.gr2106002044ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΕΛΛΑΣΩΝΑΣ - ΒΟΛΟup/pr_2767_11.doc2018-04-16 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα πλαίσια Περιβαλλοντικού Προγράμματος 28 και 29 Μαρτίου 2018up/pr_2194_13.doc2018-01-08 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Εκπαιδευτική επίσκεψη της Α' Λυκείου στην Καλαμάτα στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματοςup/pr_2770_13.doc2018-04-17 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου στην Κρήτη από 14-12-2018 έως 19-12-2018up/pr_3129_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου στην Κρήτη από 14-12-2018 έως 19-12-2018up/pr_3131_13.doc2018-11-14 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή τομέων της Β΄Λυκείου στα Ιωάννινα από 31-03-19 έως και 02-04-2019up/pr_3278_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή Τομέων στα Ιωάννινα, από τις 31-03-2019 έως και τις 02-04-2018up/pr_3279_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή Τομέων της Β' Λυκείου στα Ιωάννινα από 31-03-2019 έως 02-04-2019up/pr_3280_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή Τομέων της Β' Λυκείου στα Ιωάννινα από 31-03-2019 έως 02-04-2019up/pr_3281_13.doc2018-12-14 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη πολυήμερης εκδρομής τομέων της Β' Λυκείου στα Ιωάννινα από τις 30/03/2019 έως και 02/04/2019up/pr_3309_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη πολυήμερης εκδρομής τομέων της Β' Λυκείου για τα Ιωάννινα από 31-03-2019 έως και 02-04-2019up/pr_3317_13.doc2018-12-21 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Διήμερη εκδρομή στα πλαίσια Περιβαλλοντικού προγράμματος στις 9 και 10 Απριλίου 2019 στη Στυλίδα και Λαμία νομού Φθιώτιδαςup/pr_3548_13.doc2019-02-06 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη (λόγω μη υποβολής επαρκών προσφορών) διήμερης εκδρομής στη Στυλίδα - Λαμία στα πλαίσια Περιβαλλοντικού προγράμματος στις 9 και 10 Απριλίου 2019up/pr_3628_13.doc2019-02-14 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή Γ' Λυκείου στη Θεσσαλονίκη από 03-03-2020 έως 07-03-2020up/pr_4380_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή Γ' Λυκείου στη Θεσσαλονίκη από 03-03-2020 έως 07-03-2020up/pr_4385_13.doc2019-11-29 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη Πολυήμερης εκδρομής της Γ' Λυκείου για Θεσσαλονίκη από 03-03-2020 έως και 07-03-2020up/pr_4431_13.doc2019-12-05 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια Πολιτιστικών Προγραμμάτων από τις 05-03-2020 έως και τις 08-03-2020up/pr_4608_13.doc2020-01-15 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη (λόγω μη υποβολής επαρκών προσφορών) πολυήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη, από τις 05-03-20 έως 08-03-20up/pr_4651_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Επαναπροκήρυξη (λόγω μη υποβολής επαρκών προσφορών) πολυήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη, από τις 05-03-20 έως 08-03-20up/pr_4652_13.doc2020-01-21 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Προκήρυξη Πολυήμερης εκδρομής στην Καλαμάτα στα πλαίσια Περιβαλλοντικού Προγράμματος, από την Κυριακή 05-04-2020 έως την Τρίτη 07-04-2020.up/pr_4722_13.doc2020-01-31 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή τομέων και ειδικοτήτων της Β' ΕΠΑΛ στη Σύρο από 1-4-2020 έως 3-4-2020up/pr_4935_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή τομέων και ειδικοτήτων της Β' ΕΠΑΛ στη Σύρο από 1-4-2020 έως 3-4-2020up/pr_4953_13.doc2020-02-24 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Τριήμερη εκδρομή της Α' Λυκείου στην Πάτρα, 05-07 Απριλίου 2022up/pr_5176_13.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Τριήμερη εκδρομή της Α΄Λυκείου στην Πάτρα, από τις 05 έως και τις 07 Απριλίου 2022up/pr_5182_13.docx 
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Τριήμερη εκδρομή της Α΄Λυκείου στην Πάτρα, από τις 05 έως και τις 07 Απριλίου 2022up/pr_5199_13.docx2022-03-02 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, από τις 05-04-2022 έως τις 08-04-2022up/pr_5270_13.doc2022-03-14 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πολυήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη τμημάτων ειδικότητας της Γ’ Λυκείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής στα Πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος στην Πάτραup/pr_5372_13.docx2022-04-01 15:17:38
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πενταήμερη εκδρομή της Γ΄Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, από 12-12-2022 έως 16-12-2022up/pr_5571_13.doc2022-11-01 19:59:22
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Τριήμερη εκδρομή της Α Λυκείου στη Θεσσαλία από τις 2 έως τις 4 Μαϊου 2023up/pr_6121_13.doc2023-03-30 22:37:33
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Τριήμερη εκδρομή στην Πιερία- Θεσσαλία της Α΄Λυκείου από τις 2 έως τις 4 Μαϊου 2023up/pr_6140_13.doc2023-04-06 10:39:57
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 17 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗmail@1epal-ag-parask.att.sch.gr2106523968Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Β’ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη από 24-4-2024 έως 27-4-2024.up/pr_6988_13.pdf2024-03-20 07:11:57
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας 4μερη Γιάννενα up/pr_2278_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409234μερη Ιωάννινα Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας up/pr_2286_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409234μερη Έδεσσα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ομάδας up/pr_2287_14.doc2018-01-22 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409234HMEΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣup/pr_2299_14.doc2018-01-22 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Ανακοινοποίηση στο Ορθό / Αλλαγή στον αριθμό μαθητών up/pr_2300_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Τροποποίηση Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Έδεσσα 4μερη up/pr_2309_14.doc2018-01-23 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_2388_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ up/pr_2389_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_2390_14.doc2018-02-01 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ up/pr_2430_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_2469_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923 up/pr_2470_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣup/pr_2471_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣup/pr_2472_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ up/pr_2486_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ up/pr_2488_14.doc2018-02-13 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ up/pr_2572_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ up/pr_2579_14.doc2018-02-26 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ up/pr_2942_14.docx2018-10-12 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ up/pr_3111_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ up/pr_3117_14.docx2018-11-06 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923 up/pr_3244_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΜΟΝΟΠΟΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣrnΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS up/pr_3249_14.doc2018-12-11 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409234/μερη εκπαιδευτική επίσκεψη Γ΄τάξης στη Σύρο up/pr_3553_14.docx2019-02-07 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ up/pr_3606_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΕΒΡΟΥ up/pr_3607_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ up/pr_3612_14.docx2019-02-13 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ up/pr_3613_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ up/pr_3618_14.docx2019-02-13 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409233ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ up/pr_3919_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409233ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3920_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409233ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ0Σ  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr21061409233ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ up/pr_3922_14.docx2019-03-29 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_3994_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_3995_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ /ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_3997_14.docx2019-09-24 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_4011_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Επαναπροκήρυξη ευρωπαϊκής εκδρομής ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ λόγω αλλαγής ημέρας αναχώρησης up/pr_4032_14.docx 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_4328_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ up/pr_4344_14.doc2019-11-21 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) up/pr_4387_14.doc2019-11-29 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_4472_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Κροατία Ευρωπαίκό πρόγραμμα up/pr_4482_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ up/pr_4532_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_4533_14.doc2019-12-23 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ up/pr_4549_14.doc 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923   
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ up/pr_4551_14.doc2020-01-09 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Γ γυμνασίου Καλαμάτα up/pr_5286_14.docx2022-03-16 00:00:00
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Πολυήμερη μετακίνηση στο Διαστημικό σταθμό της Ολλανδίας up/pr_5600_14.pdf2022-11-10 21:21:42
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Πολυήμερη μετακίνηση στο Διαστημικό σταθμό της Ολλανδίας (συνέχεια)up/pr_5601_14.pdf2022-11-10 21:22:33
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Πολυήμερη στην Ισπανία στο πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράμματος up/pr_5620_14.pdf2022-11-16 19:46:44
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Επαναπροκήρυξη για Ισπανία , διότι η πρώτη ήταν άγονη up/pr_5638_14.pdf2022-11-24 08:42:06
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Ισπανία αλλαγή ημερομηνίας up/pr_5658_14.docx2022-12-05 19:12:05
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Θεσσαλονίκη / Επίσκεψη σε Περιβαλλοντικό Κέντρο Αρναίας up/pr_5853_14.pdf2023-01-30 17:36:02
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Πολυήμερη στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος στην Τζια up/pr_6010_14.pdf2023-03-01 13:49:17
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Ορεινή Κορινθία Μονοήμερη up/pr_6099_14.pdf2023-03-24 12:32:25
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923 up/pr_6141_14.pdf2023-04-06 11:34:04
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (αδελφοποίηση) 22-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023up/pr_6168_14.pdf2023-09-11 11:30:55
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΑΔΕΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 22-28/10/2023up/pr_6173_14.pdf2023-09-19 13:55:46
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΩΜΗup/pr_6240_14.doc2023-10-05 13:55:31
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΜΑΔΡΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ up/pr_6544_14.rtf2023-12-11 10:58:58
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑup/pr_6558_14.rtf2023-12-13 13:53:48
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ΑΝΤΙ ΜΑΔΡΙΤΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ)up/pr_6559_14.rtf2023-12-13 14:04:01
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ - ΚΟΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛup/pr_6575_14.pdf2023-12-15 14:10:07
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_6602_14.pdf2024-01-08 14:23:13
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923ΠΑΤΡΑ 19-21/4/2024up/pr_6768_14.pdf2024-02-06 13:03:41
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1gym-amarous.att.sch.gr2106140923Πρόσκληση πολυήμερης στην Καλαμάταup/pr_7028_14.pdf2024-04-15 14:19:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΡΧΑΝΕΣup/pr_2310_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΑΡΧΑΝΕΣup/pr_2313_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο εγκεκριμένου περιβαλλοντικού προγράμματος στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτηςup/pr_2314_15.docx2018-01-23 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ τάξης, με διανυκτερεύση, στα Ιωάννινα   
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Γ΄τάξης, με διανυκτέρευση, στα Ιωάννινα.rnΗμερομηνία ανάχώρησησης 13-5-2018 / Επιστροφή 15-5-2018up/pr_2737_15.docx2018-03-23 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ.rnΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:13-5-2018/rnΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 15-5-2018up/pr_2738_15.docx2018-03-23 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/up/pr_2895_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/up/pr_2901_15.docx2018-10-08 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_2955_15.docx2018-10-15 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933 up/pr_3172_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933   
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας».rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.201up/pr_3175_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας».rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.201up/pr_3176_15.docx2018-11-27 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933 «Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμεup/pr_3220_15.docx2018-12-07 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933«Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμε up/pr_3222_15.pdf 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933«Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμε up/pr_3223_15.pdf 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933«Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμε up/pr_3224_15.pdf 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933«Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών στις προσφορές που δεχτήκαμε up/pr_3225_15.pdf2018-12-07 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄up/pr_3380_15.docx2019-01-17 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_3447_15.docx2019-01-25 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_3531_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ up/pr_3534_15.docx2019-02-04 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Τρίτη Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_3593_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Τρίτη Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών και καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, β) συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βασική δράση ΚΑ2) " rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚup/pr_3605_15.docx2019-02-12 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rnup/pr_3768_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rnup/pr_3769_15.docx 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rnup/pr_3770_15.docx2019-02-28 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου, στο εσωτερικό, με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rn  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου, στο εσωτερικό, με διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος" rnΣχετ.: "Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/06.03.2017")rnup/pr_3784_15.docx2019-03-01 00:00:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Θέμα: "Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση καθηγητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, project KA101 –Μετακίνηση εκπαιδευτικών σχολικής εκπαίδευσης (School education staff mobility) με αριθμό KA1 201  
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Τριήμερη εκδρομή Γ Γυμνασίουup/pr_5355_15.pdf2022-03-29 14:36:28
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Διόρθωση προηγούμενης ανάρτησης της τριήμερης εκδρομής της Γ' Γυμνασίου στη Λάρισαup/pr_5364_15.pdf2022-03-31 15:26:17
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥup/pr_5988_15.pdf2023-02-24 13:51:10
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Διόρθωση προηγούμενης ανάρτησης της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ Γυμνασίου στα Ιωάννινα . up/pr_5991_15.pdf2023-02-25 08:22:28
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933 up/pr_6082_15.pdf2023-03-20 10:37:04
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β Γυμνασίου στο Πόρτο-Χέλι στις 5 και 6 Απριλίου 2023. up/pr_6084_15.pdf2023-03-20 10:44:26
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τετραήμερης εκδρομής (Θεσσαλονίκη )up/pr_6803_15.pdf2024-02-12 14:28:34
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2gym-amarous.att.sch.gr2108027933ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ rn4-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024.up/pr_6966_15.pdf2024-03-12 08:49:32
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑup/pr_2376_16.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑup/pr_2386_16.docx2018-02-01 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο.up/pr_3554_16.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ.up/pr_3565_16.docx2019-02-07 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3668_16.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (4-7/5/2019)up/pr_3682_16.docx2019-02-20 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο CERN στη Γενεύηrnup/pr_3953_16.docx 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο CERN στη Γενεύη και στη Γαλλίαrnup/pr_3954_16.docx2019-05-09 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο CERN στη Γενεύηrn  
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο CERN στη Γενεύηrnup/pr_3956_16.docx2019-05-15 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ.up/pr_4563_16.pdf 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ.up/pr_4568_16.pdf2020-01-09 00:00:00
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ' τάξης στην Κέρκυρα.up/pr_5873_16.pdf2023-02-02 14:25:56
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΥΔΡΑΣ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3gym-amarous.att.sch.gr2106127266Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ' τάξης στην Καλαμάτα. up/pr_6846_16.pdf2024-02-20 08:59:24
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗup/pr_2464_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_2465_17.pdf2018-02-12 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393ήμερη ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393 ήμερη στο Καρπενήσι στα Πλαίσια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139 up/pr_2558_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393 ήμερη στο Καρπενήσι στα Πλαίσια Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσηςup/pr_2559_17.pdf2018-02-22 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ   
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟrn"ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ"up/pr_3183_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟrn"ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ"up/pr_3184_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139 up/pr_3195_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139Συμμετοχή μαθητών και καθηγητών στο Συνέδριο με τίτλοrn3η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο rn«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη»rnup/pr_3196_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139Συμμετοχή μαθητών και καθηγητών στο Συνέδριο με τίτλοrn3η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο rn«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη»rnup/pr_3197_17.pdf2018-11-30 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΚΡΗΤΗ 4ήμερη (ΕΚΠ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΣΩΤ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)up/pr_3392_17.pdf 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΚΡΗΤΗ 2019 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_3397_17.docx2019-01-18 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥrnΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗςup/pr_3925_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393ΉΜΕΡΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΚΑΛΑ, ΠΕΡΤΟΥΛΙ, ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_3933_17.docx2019-04-02 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΤΡΙΚΑΛΑ Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑrn10/5/19 ΕΩΣ 12/5/19up/pr_3944_17.docx2019-04-10 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στον UN στη Γενεύη και στην Ολυμπιακή Επιτροπή Λωζάνη  
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο UN στη Γενεύη και στην Ολυμπιακή Επιτροπή Λωζάνηup/pr_4749_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στα UN στη Γενεύη και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπήup/pr_4758_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ up/pr_4852_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΑΣup/pr_4861_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051394ήμερη Εκπαιδευτική μετακίνηση στην Ελβετία στο πλαίσιο ευρωπαϊκων και διεθνών δράσεωνup/pr_4874_17.docx2020-02-14 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051394ήμερη επίσκεψη σε Ζάκυνθοup/pr_4875_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051394ήμερη εκδρομή σε Δυτική Πελοπόνησσο και Ζάκυνθο Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ στα Πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματοςup/pr_4876_17.docx2020-02-14 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣup/pr_4879_17.docx 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α-Β-Γup/pr_4897_17.docx2020-02-18 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393ήμερη ΣΥΡΟΣ Γ'ΓΥΜΝΑΣΙΟΥup/pr_5317_17.pdf2022-03-18 00:00:00
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_5420_17.docx2022-04-15 13:48:56
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑup/pr_5779_17.pdf2023-01-18 11:05:54
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑup/pr_5930_17.pdf2023-02-15 14:47:49
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑup/pr_5948_17.pdf2023-02-17 11:14:07
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139 up/pr_6039_17.pdf2023-03-07 13:20:29
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3/5/23-6/5/23up/pr_6041_17.pdf2023-03-07 13:22:30
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2023-04-25 11:06:32
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139 up/pr_6151_17.docx2023-04-25 14:12:11
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ up/pr_6152_17.docx2023-04-25 14:13:17
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139 up/pr_6153_17.pdf2023-04-25 14:23:16
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣup/pr_6154_17.pdf2023-04-25 14:23:40
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_6656_17.doc2024-01-17 12:28:10
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟup/pr_6765_17.docx2024-02-06 09:48:23
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr2106105139ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑup/pr_6887_17.docx2024-02-26 13:31:16
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝ. ΖΕΚΑΚΟΥ 3 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4gym-amarous.att.sch.gr21061051393ήμερη εκδρομή στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων στην Αρχαία Ολυμπίαup/pr_6959_17.doc2024-03-08 11:47:40
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374 up/pr_2262_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Νυρεμβέργη και στο Μόναχο - 2/3-5/3/2018up/pr_2264_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Νυρεμβέργη και στο Μόναχο - 2/3-5/3/2018up/pr_2267_18.docx2018-01-18 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374 up/pr_2268_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Χίο στο πλαίσιο εγκεκριμένου Πολιτιστικού Προγράμματοςup/pr_2270_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΕΚΔΡΟΜΉ ΤΕΣΣΆΡΩΝ ΗΜΕΡΏΝ ΣΤΗΝ ΧΙΟup/pr_2271_18.docx2018-01-18 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκύρηξη λογω ανεπαρκούς αριθμού προσφορών.rn4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Χίοup/pr_2311_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκύρηξη λογω ανεπαρκούς αριθμού προσφορών.rn4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Χίοup/pr_2312_18.docx2018-01-23 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟup/pr_2425_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟup/pr_2427_18.docx2018-02-07 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΧΑΝΙΑ)up/pr_2640_18.docx2018-03-09 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη τριήμερηςup/pr_2694_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη τριήμερης εκδρομήςup/pr_2695_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη τριήμερης εκδρομήςup/pr_2696_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κρήτη  
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης για επίσκεψη στην Κρήτηup/pr_2702_18.docx2018-03-16 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr21080503744ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2927_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr21080503744ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Γάνδη(Βέλγιο)-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2928_18.doc2018-10-10 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr21080503744ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Μπρυζ ή Γάνδη ή Βρυξέλλες(Βέλγιο)-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2977_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υποβολής προσφορών για την 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Μπρυζ ή Γάνδη ή Βρυξέλλες(Βέλγιο)-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2984_18.doc2018-10-18 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στις Βρυξέλλες-Μπρυζ-Γάνδη(Βέλγιο)-Φλάνδρα-Λουξεμβούργο με πρόσκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.up/pr_2996_18.doc2018-10-18 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σύρο στο πλαίσιο εγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος (4 έως 6 Απριλίου).up/pr_3608_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σύρο (4 έως 6 Απριλίου, συμμετέχοντες 55)up/pr_3614_18.docx2019-02-13 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374επαναπροκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Σύρο για 4,5 και 6 Απριλίου 2019up/pr_3712_18.docx2019-02-22 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδαrn31/3-2/4/2019up/pr_3741_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα rn 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3742_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3749_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3750_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Προκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3751_18.doc2019-02-27 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τετραήμερη διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3754_18.odt 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τετραήμερη διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3755_18.odt 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τετραήμερη διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3757_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Τετραήμερη διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3761_18.docx2019-02-28 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα 31/3/2019-2/4/2019  
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκύρηξη λογω ανεπαρκούς αριθμού προσφορών.rn4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Χίοup/pr_3823_18.doc 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Επαναπροκήρυξη περιβαλλοντικού προγράμματος τριήμερης μετακίνησης στη Λαμία-ΚΠΕ Στυλίδας-Βόρεια Εύβοια-Χαλκίδα 31/3/2019-2/4/2019up/pr_3826_18.doc2019-03-06 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΞΡΥΞΗ Τετραήμερης διδακτική επίσκεψη στην Κύπρο με αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο της Λάρνακαςrn6/5/2019 - 9/5/2019up/pr_3836_18.docx2019-03-07 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄Γυμνασίου στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-30/2020up/pr_4511_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄Γυμνασίου στο πλαίσο του αναλυτικού προγράμματος στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-30/20up/pr_4512_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄Γυμνασίου στο πλαίσο του αναλυτικού προγράμματος στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-30/20up/pr_4513_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄Γυμνασίου στο πλαίσο του αναλυτικού προγράμματος στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-30/20up/pr_4514_18.docx2019-12-16 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση μετακίνησης στην ΚΡΗΤΗ για τετραήμερη εκπαιδευτικής σχολικής εκδρομής της Τρίτης Γυμνασίου ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4/22 - ΤΡΙΤΗ 3/5/22. up/pr_5112_18.docx 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση μετακίνησης στην ΚΡΗΤΗ για τετραήμερη εκπαιδευτικής σχολικής εκδρομής της Τρίτης Γυμνασίου ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4/22 - ΤΡΙΤΗ 3/5/22.up/pr_5114_18.docx2022-01-14 00:00:00
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 28-11-2022 έως 1-12-2022 2022-10-10 15:19:55
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥup/pr_5492_18.docx2022-10-10 15:20:31
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5909_18.doc2023-02-10 13:39:30
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3-6/5/2023 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2023-02-28 08:37:20
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3-6/5/2023 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_6021_18.doc2023-03-03 11:00:07
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ 3-5/5/23up/pr_6122_18.doc2023-03-31 10:17:23
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΡΩΜΗ up/pr_6246_18.docx2023-10-06 11:24:38
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374 up/pr_6610_18.docx2024-01-09 12:43:37
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙup/pr_6611_18.docx2024-01-09 12:44:41
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374 up/pr_6612_18.pdf2024-01-09 12:52:38
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙup/pr_6613_18.pdf2024-01-09 12:53:29
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5gym-amarous.att.sch.gr2108050374 up/pr_7013_18.jpg2024-04-01 11:19:15
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2598_19.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2599_19.doc2018-02-28 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_3481_19.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr2106105554ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_3499_19.doc 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_3502_19.doc2019-01-31 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr2106105554ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗrn6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.up/pr_3573_19.doc2019-02-08 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_5321_19.docx 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_5323_19.docx2022-03-21 00:00:00
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2023-02-06 19:52:08
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr2106105554ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5896_19.pdf2023-02-06 19:53:57
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr2106105554 up/pr_5898_19.pdf2023-02-07 09:05:52
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥup/pr_5899_19.pdf2023-02-07 09:07:30
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr2106105554 up/pr_6698_19.pdf2024-01-24 14:17:40
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑup/pr_6699_19.pdf2024-01-24 14:20:52
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055546ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑup/pr_6796_19.pdf2024-02-12 11:49:45
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055546ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΑΙΟΥ - 3ΗΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ- ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗup/pr_6797_19.pdf2024-02-12 11:55:18
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6gym-amarous.att.sch.gr21061055543ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗup/pr_6851_19.pdf2024-02-20 13:28:39
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριων του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στα πλαίσια περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο Καρπενήσι στις 24,25&26 Φεβρουαρίου 2018  
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288 up/pr_2241_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Καρπενήσι, στα πλαίσια Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων.up/pr_2242_20.docx2018-01-12 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριων του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στα πλαίσια περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο Καρπενήσι στις 24,25&26 Φεβρουαρίου 2018up/pr_2251_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόσκλησης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριων του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στα πλαίσια περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο Καρπενήσι στις 24,25&26 Φεβρουαρίου 2018up/pr_2252_20.docx2018-01-16 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 27,28,29& 30 Απριλίου 2018  
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 27,28,29& 30 Απριλίου 2018up/pr_2510_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 27,28,29& 30 Απριλίου 2018up/pr_2514_20.docx2018-02-14 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNrnAPO 21/2 ΕΩΣ 21/2/2018up/pr_3200_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNrnAPO 21/2 ΕΩΣ 21/2/2018up/pr_3201_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ CERNrn ΑΠΟ 21/2 ΕΩΣ 25/2/2019up/pr_3202_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ CERNrn ΑΠΟ 21/2 ΕΩΣ 25/2/2019up/pr_3203_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 21/2/2019 ΕΩΣ 25/2/2018up/pr_3205_20.doc2018-12-03 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠ/ΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ up/pr_3276_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΕΚΠ/ΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣup/pr_3277_20.docx2018-12-13 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr21068422884/ήμερη εκπ/τικη εκδρομή στο ευροκοινοβούλιο στο Στρασβούργο ύστερα απο πρόσκληση ευρωβουλευτή στις 15/3/2019 έωςrn18/3/2019up/pr_3407_20.docx 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr21068422884/ήμερη εκδρομή στο ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο ύστερα απο πρόσκληση ευρωβουλευτή στις 15/3/2019 έως18/3/2019up/pr_3408_20.docx2019-01-22 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΣΤΙΣ 12/3/2020 ΕΩΣ 16/3/2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣup/pr_4825_20.docx2020-02-10 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 7,8,9 Απριλίου 2022  
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 7,8,9 Απριλίου 2022up/pr_5258_20.doc 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288 Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Τήνο -Δήλο -Μύκονο στις 7,8,9 Απριλίου 2022up/pr_5259_20.doc2022-03-14 00:00:00
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στη Φωκίδα στις 4,5,6,7 Μαίου 2023up/pr_5999_20.doc2023-02-28 14:11:52
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Αίγινα στις 27&28 Απριλίου 2023up/pr_6073_20.doc2023-03-16 12:29:15
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Αίγινα στις 27&28 Απριλίου 2023up/pr_6074_20.doc2023-03-16 12:35:13
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΑΜΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@7gym-amarous.att.sch.gr2106842288Πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στην Λακωνια στις 5-7 Απριλίου 2024up/pr_6943_20.pdf2024-03-04 13:45:47
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MILANMUNup/pr_2080_21.doc 
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MILANMUNup/pr_2081_21.doc2017-11-21 00:00:00
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Συμμετοχή σε Συνέδριο MUN στο Αρνεμ της Ολλανδίας (RIMUN2019)up/pr_3312_21.doc 
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Συμμετοχή σε Συνέδριο MUN στο Αρνεμ της Ολλανδίας (RIMUN2019)up/pr_3314_21.doc2018-12-21 00:00:00
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367ΕΚΔΡΟΜΗ στο πλαίσιο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367   
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367ΕΚΔΡΟΜΗ στο πλαίσιο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣup/pr_3562_21.doc 
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Εκδρομή στο ΚΠΕ Μουζακίου στο πλαίσιο Περιβαλλοντικού Προγράμματοςup/pr_3564_21.docx 
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Κατερίνη-Αγωγή Υγείαςup/pr_3566_21.doc2019-02-07 00:00:00
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Μουζάκι-Περιβαλλοντικήup/pr_3567_21.docx2019-02-07 00:00:00
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Προκήρυξη εκδρομής στις Βρυξέλλες  2023-02-15 14:16:42
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Προκήρυξη εκδρομής στις Βρυξέλλεςup/pr_5929_21.docx2023-02-15 14:27:55
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής στη Λακωνική Μάνη up/pr_6058_21.docx2023-03-13 14:11:09
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣup/pr_6081_21.pdf2023-03-17 15:01:15
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Προκήρυξη πολυήμερης μετακίνησης στο εξωτερικό (Ιταλία) στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος up/pr_6197_21.pdf2023-09-27 14:00:28
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8gym-amarous.att.sch.gr2106841367Προκήρυξη εκδρομής στη Λακωνική Μάνη up/pr_7001_21.pdf2024-03-26 13:22:31
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τιμής-πούλμαν για πέντε διδακτικές επισκέψεις -περίπατους με πούλμαν εντός περιοχής Αττικής για περίπου 220 μαθητές και τους συνοδούς up/pr_1891_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ημερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη 15 έως 17 Δεκεμβρίουup/pr_1990_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ημερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη 15 έως 17 Δεκεμβρίου  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ημερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη 15 έως 17 Δεκεμβρίουup/pr_1993_22.doc2017-10-24 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος τετραήμερης σχολικής μετακίνησης στο εξωτερικό, βάσει πρόσκλησης από σχολείο της Ομογένειας, στη Γερμανία & Αυστρίαup/pr_2217_22.doc2018-01-11 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΠΑΤΡΑ 15-18 Μαρτίου 2018 ΣΥΝΕΔΡΙΟ MUNup/pr_2298_22.doc2018-01-22 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905   
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Τριήμερη εκδρομή Γ Γυμνασίου στο Βόλο/Πήλιο 28-30/4/18up/pr_2538_22.doc2018-02-16 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Διήμερη εκδρομή περιβαλλοντικής εκ/σης στην Άνδρο 23-24 Απριλίου 2018up/pr_2682_22.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Διήμερη εκδρομή περιβαλλοντικής εκ/σης στην Άνδρο 23-24 Απριλίου 2018up/pr_2688_22.docx2018-03-14 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN τετραήμερη για 23-26 Οκτωβρίου 2018up/pr_2800_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN 4ήμερη από 23-26 Οκτωβρίου 2018up/pr_2801_22.doc2018-06-25 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ATSMUN ΠΑΤΡΑ ΑΠΟ 1-11-18 ΈΩς 4-11-18up/pr_2849_22.doc2018-10-01 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ήμερη Συμμετοχή σε Συνέδριο Θεσσαλονικη 14-16/12/18up/pr_3087_22.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ήμερη Συμμετοχή σε Συνέδριο Θεσσαλονικη 14-16/12/18up/pr_3088_22.docx2018-10-31 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905 up/pr_3193_22.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΠΛΟ ΔΗΠΛΩΜΑΤΕΣ' ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14-16 /12/18up/pr_3194_22.docx2018-11-30 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ήμερη Θεσσαλονίκη 28/2 έως 2/3rnup/pr_3415_22.doc2019-01-23 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ήμερη ΒΕΛΓΙΟ από 21-3-19up/pr_3516_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη στο Βέλγιο από 21-3-19up/pr_3521_22.pdf2019-02-01 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη επίσκεψη στη Γερμανίαup/pr_3529_22.doc2019-02-04 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΔΟΥΒΛΙΝΟ 14-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019up/pr_3558_22.doc2019-02-07 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Δουβλίνο 14-19 Απριλίου 2019up/pr_3623_22.doc2019-02-14 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829052ήμερη Επίσκεψη στο ΚΠΕ Καστρίου 14-15 Μαρτίουup/pr_3658_22.docx2019-02-18 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ημερη στην Καλαμάτα 18-20 Μαρτίου 2019up/pr_3792_22.doc2019-03-04 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Διόρθωση του μήνα πραγματοποίησης, στην περιγραφή προκήρυξης, της 3ημερης στην Καλαμάτα 18-20 Απριλίου 2019 up/pr_3811_22.doc2019-03-05 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΠΑΤΡΑ 7-10 Νοεμβρίου Συνέδριο MUNup/pr_4061_22.doc2019-10-07 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ΗΜΕΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 28/11-1/12 2019up/pr_4081_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ΗΜΕΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 28/11-1/12-2019up/pr_4082_22.doc2019-10-10 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN 19-22 Μαϊου 2020up/pr_4452_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905 up/pr_4457_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN 19-22 Μαϊου 2020up/pr_4458_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN 19-22 Μαϊου 2020up/pr_4460_22.doc 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN 19-22 Μαϊου 2020up/pr_4462_22.doc2019-12-10 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905CERN 19-22/5/2019, επανακοινοποίηση ως προς την ημέρα κατάθεσης προσφορώνup/pr_4476_22.doc2019-12-12 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3ημερη Συμμετοχή σε Διαγωνισμό 20-22 Φεβρουαρίου 2020up/pr_4682_22.docx 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20-2-2020 3ημερη συμμετοχή σε διαγωνισμόup/pr_4685_22.docx2020-01-27 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829052ημερη Καλάβρυτα Πάτρα 12-13/3/20up/pr_4886_22.docx2020-02-17 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Διήμερη στη Ναύπακτο μέσω Ρίου, 7-8 Απριλίουup/pr_5278_22.docx2022-03-15 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Διήμερη 7-8 Απριλίου Ναύπακτοup/pr_5280_22.docx2022-03-15 00:00:00
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη Συμμετοχή ομάδας σε Συνέδριο MUN Πάτρα 3-6/11/2022up/pr_5464_22.doc2022-10-04 12:34:55
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ΗΜΕΡΗ ΠΑΤΡΑ 3-6/11/22 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝup/pr_5486_22.doc2022-10-10 12:19:55
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη επίσκεψη CERN ΕΛΒΕΤΙΑ- ΓΑΛΛΙΑup/pr_5774_22.doc2023-01-17 11:04:02
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη επίσκεψη στην ΙΤΑΛΙΑ, 2 έως 5 Μάϊου 2023up/pr_5790_22.doc2023-01-20 10:48:18
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς τις ημερομηνίες 4ήμερη στην ΙΤΑΛΙΑ από 9 έως 12 Μαίουup/pr_5794_22.doc2023-01-20 12:07:17
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Επανάληψη προκήρυξης 4ήμερης στην Ρώμη 9-12 Μάϊου 2023rnup/pr_5840_22.doc2023-01-27 17:31:34
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη επίσκεψη στο Λονδίνο 9-12 Μαίου up/pr_5841_22.docx2023-01-27 17:36:45
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ήμερη επίσκεψη Βερολίνο 16-19 Μάϊουup/pr_5931_22.docx2023-02-15 14:49:44
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-rn3ήμερη εκδρομή Γ΄ Γυμνασίου στα Ιωάννιναup/pr_5937_22.docx2023-02-16 10:12:41
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829052ήμερη Εκδρομή στο Γύθειο Γ΄ Τάξης 16-17 Μαρτίουup/pr_5961_22.docx2023-02-19 00:21:58
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Στο ΟΡΘΟ: Εκδρομή 2ήμερη στο Γύθειο Γ΄ Τάξης 16-17 Μαρτίουup/pr_5962_22.docx2023-02-19 00:45:26
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΔΙΗΜΕΡΗ 16-17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5993_22.docx2023-02-28 10:38:22
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη στη ΒΙΕΝΝΗ 9-12 Μαίου 2023-03-02 14:24:39
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905 up/pr_6017_22.docx2023-03-02 14:25:31
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη στη ΒΙΕΝΝΗ 9-12 Μαίουup/pr_6018_22.docx2023-03-02 14:32:38
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη στη ΒΙΕΝΝΗ 9-12 Μαίου. Στο ορθό ως προς την ημέρα ανοίγματος προσφορών: 8/3/23up/pr_6019_22.docx2023-03-02 15:02:33
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829055ημερη επίσκεψη στη Γερμανία 11-15 /10/2023up/pr_6163_22.docx2023-06-19 15:41:15
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Επαναπροκήρυξη Γερμανία 11-15 Οκτωβρίου 2023up/pr_6164_22.docx2023-06-27 13:21:44
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905Επαναπροκήρυξη Γερμανία 8-12 Νοεμβρίουup/pr_6167_22.pdf2023-07-04 20:45:06
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829053ημερη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15-17 /12up/pr_6396_22.pdf2023-10-30 12:57:56
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15-17/12/2023 στο ορθό ως προς αριθμό συμμετεχόντωνup/pr_6415_22.pdf2023-11-01 11:11:38
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr2108082905ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15-17/12/2023up/pr_6449_22.pdf2023-11-07 17:32:02
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη Επίσκεψη στο CERN Γαλλία- Ελβετία 23-26 Απριλίου 2024up/pr_6455_22.pdf2023-11-09 16:37:26
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ημερη Επίσκεψη στο ΒΕΛΓΙΟ, 23-26/4/2024up/pr_6456_22.pdf2023-11-10 17:17:25
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 23-26/4/2024up/pr_6518_22.pdf2023-11-28 17:38:55
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ- ΠΡΑΓΑ 23-26/4/2024up/pr_6519_22.pdf2023-11-28 17:39:29
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829054ΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 23-26/4/2024up/pr_6520_22.pdf2023-11-28 17:40:55
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@gym-peir-anavr.att.sch.gr21080829052ήμερη εκδρομή Γ΄ τάξης Δελφούς- Αράχωβα 14-15 Μαρτίουup/pr_6664_22.docx2024-01-18 15:06:08
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325Εξαήμερη εκδρομή της Γ' Τάξης στην Ιταλίαup/pr_1959_23.docx 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325Εξαήμερη εκδρομή της Γ Λυκείου στην Ιταλίαup/pr_1963_23.pdf2017-10-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2588_23.pdf2018-02-27 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_2620_23.docx2018-03-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325Επαναπροκήρυξη Τετραήμερης Εκδρομής Β΄Λυκείου στη Σαντορίνηup/pr_2672_23.docx2018-03-13 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_3073_23.pdf 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_3074_23.pdf2018-10-29 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325 up/pr_3686_23.pdf 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_3687_23.pdf2019-02-20 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙup/pr_3704_23.pdf2019-02-21 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ up/pr_3798_23.pdf2019-03-04 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ up/pr_3816_23.pdf2019-03-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ (13-15/4/2019)up/pr_3879_23.pdf2019-03-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑrn8-14/12/2019 up/pr_4105_23.docx 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 8-14/12/2019up/pr_4107_23.docx2019-10-11 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ (4-7/4/2020)up/pr_4736_23.pdf 
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ (4-7/4/2020)up/pr_4737_23.pdf2020-02-03 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ (4-6/4/2020)up/pr_5000_23.pdf2020-03-05 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ_Β ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_5263_23.pdf2022-03-14 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣup/pr_5316_23.pdf2022-03-18 00:00:00
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟup/pr_5557_23.pdf2022-10-26 13:47:20
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟup/pr_5955_23.pdf2023-02-17 13:40:07
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β'ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_5956_23.pdf2023-02-17 13:41:07
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr21080203255ημερη ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_6364_23.pdf2023-10-24 11:49:59
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟup/pr_6681_23.pdf2024-01-23 10:49:44
1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 213 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1lyk-amarous.att.sch.gr2108020325ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟup/pr_6717_23.pdf2024-01-29 12:15:32
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ΗΜΕΡΗ Γ ΤΑΞΗΣup/pr_1968_24.docx2017-10-19 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Α τάξηςup/pr_2380_24.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Β τάξηςup/pr_2381_24.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Α τάξηςup/pr_2382_24.doc2018-02-01 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Β τάξηςup/pr_2383_24.doc2018-02-01 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ΗΜΕΡΗ Γ΄ΤΑΞΗΣup/pr_2987_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ΗΜΕΡΗ Γ ΤΑΞΗup/pr_2989_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_2991_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ΗΜΕΡΗ Γ ΤΑΞΗΣup/pr_2999_24.docx2018-10-18 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_3006_24.docx2018-10-18 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Α΄Τάξηςup/pr_3416_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Β τάξηςup/pr_3417_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034 up/pr_3418_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ΗΜΕΡΗ Α ΤΑΞΗΣ 12-4-2019up/pr_3419_24.docx2019-01-23 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ΗΜΕΡΗ Β ΤΑΞΗΣ 12-4-2019 ΩΣ 15-4-2019up/pr_3420_24.docx2019-01-23 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΠΌ 2-5-2020 ΕΩΣ 5-5-2020.up/pr_4008_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΛΒΕΤΙΑ, CERN ΑΠΟ 2-5-2020 ΕΩΣ 5-5-2020.up/pr_4009_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN, ΕΛΒΕΤΙΑ, 2-5-2020 ΜΕ 5-5-2020.up/pr_4010_24.docx2019-09-27 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ήμερη Γ τάξης Κρήτη.up/pr_4217_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280345ημερη Γ τάξης Κρήτηup/pr_4220_24.docx2019-10-29 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 5ήμερης Γ τάξης λόγω αλλαγής ημερομηνίας up/pr_4260_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 5ήμερης Γ τάξηςup/pr_4270_24.doc2019-11-06 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5΄ΗΜΕΡΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΌΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝup/pr_4351_24.docx2019-11-21 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ΗΜΕΡΗ Α ΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑup/pr_4717_24.docx2020-01-30 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ΗΜΕΡΗ Β ΤΑΞΗΣ ΣΥΡΟΣup/pr_4718_24.docx2020-01-30 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 4ήμερης Α προς Γιάννενα, λόγω αλλαγής ημερομηνιών, πρ. 42/31-1-2020up/pr_4738_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 4ήμερης Β τάξης με βάση την πραξη: 42/31-1-2020, λόγω αλλαγής ημερομηνίας, ήτοι 27 με 30/3/2020 και προορισμού, ήτοι προς Τρίκαλα.up/pr_4739_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη εκδρομής Β τάξης λόγω αλλαγής προορισμού με την πράξη συλλόγου 42/31-2-2020.up/pr_4743_24.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΔΙΟΡΘΩΣΗ 4ΗΜΕΡΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 39/27-01-2020 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:up/pr 4717_24.docx)up/pr_4745_24.doc2020-02-04 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ΗΜΕΡΗ Β ΤΑΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ [ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡ/ΝΙΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ) ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 40/27-01-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΥΡΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 30-01-2020 (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: up/pr 4718_24. docx)]up/pr_4746_24.docx2020-02-04 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 4ήμερης Α τάξηςup/pr_4849_24.doc 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Προκήρυξη νέας εκδρομής 4ήμερη Β τάξηup/pr_4850_24.docx 
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 4ήμερης Α τάξη. ΓΙΑΝΝΕΝΑup/pr_4853_24.doc2020-02-12 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Νέα ανάρτηση 4ήμερη Β τάξη Λευκάδαup/pr_4854_24.doc2020-02-12 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Επαναπροκήρυξη 4ήμερης Β για Λευκάδα -αλλαγή κατηγορίας καταλύματοςup/pr_4911_24.doc2020-02-18 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟup/pr_5159_24.doc2022-02-25 00:00:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Πενθήμερη εκδρομή Γ΄Λυκείου στα Χανιάup/pr_5547_24.pdf2022-10-24 14:52:28
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Τετραήμερη Β΄Λυκείου στα Ιωάννιναup/pr_5914_24.pdf2023-02-13 14:34:00
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟup/pr_5972_24.doc2023-02-21 14:54:48
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280348ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΩΜΗup/pr_6329_24.pdf2023-10-19 15:09:16
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_6372_24.pdf2023-10-25 13:39:20
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Περιβαλλοντική Εκπ/κή εκδρομή Καρπενήσιup/pr_6684_24.pdf2024-01-23 13:03:47
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr21080280344ήμερη Εκδρομή Β΄τάξης Καλαμάταup/pr_6819_24.pdf2024-02-15 11:50:36
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034  2024-02-15 12:23:08
2ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2lyk-amarous.att.sch.gr2108028034Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Στρασβούργο.up/pr_6821_24.pdf2024-02-15 12:25:48
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ανταλλαγήςup/pr_1905_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_1906_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ανταλλαγήςup/pr_1907_25.doc2017-10-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_1908_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_1911_25.doc2017-10-09 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στο Βερολίνο στο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ανταλλαγήςup/pr_2068_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στο Βερολίνο στο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ανταλλαγήςup/pr_2069_25.doc2017-11-10 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_2256_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_2257_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_2258_25.doc2018-01-16 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_2259_25.doc2018-01-16 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του 5ου Μαθητικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίουup/pr_2834_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του 5ου Μαθητικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίουup/pr_2835_25.doc2018-09-26 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_2986_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103   
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 3ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_2993_25.doc2018-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο Προγράμματος Διεθνούς Οργανισμού (Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης Ευρωβουλευτή)up/pr_2994_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο Προγράμματος Διεθνούς Οργανισμού (Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης Ευρωβουλευτή)up/pr_2997_25.doc2018-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τη σύνταξη του εγγράφου για την Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο Προγράμματος Διεθνούς Οργανισμού (Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης Ευρωβουλευτή)up/pr_3002_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου για την Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο Προγράμματος Διεθνούς Οργανισμού (Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης Ευρωβουλευτή)up/pr_3004_25.doc2018-10-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟup/pr_3387_25.doc2019-01-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_3388_25.doc2019-01-18 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βενετία στο πλαίσιο του 6ου Μαθητικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίουup/pr_3993_25.docx2019-09-23 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4141_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4150_25.doc2019-10-17 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη κατόπιν πρόσκλησης σχολείου ομογένειας (Ζωγράφειο Λύκειο)up/pr_4152_25.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη κατόπιν πρόσκλησης σχολείου ομογένειας (Ζωγράφειο Λύκειο)up/pr_4154_25.docx2019-10-17 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_4341_25.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_4342_25.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_4345_25.docx2019-11-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟup/pr_4346_25.docx2019-11-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_5103_25.doc2021-12-01 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5129_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_5130_25.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (επικαιροποίηση στο ορθό)up/pr_5134_25.doc 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (επικαιροποίηση στο ορθό)up/pr_5135_25.docx 
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5136_25.doc2022-02-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_5137_25.docx2022-02-21 00:00:00
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_5465_25.doc2022-10-04 13:08:02
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ στο πλαίσιο της ΥΑ 20883 ΓΔ4 ΦΕΚ 456 13-2-2020 - Άρθρο 5 §1.ιαup/pr_5466_25.docx2022-10-04 13:56:52
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο ΛΟΝΔΙΝΟΥ στο πλαίσιο της ΥΑ 20883 ΓΔ4 ΦΕΚ 456 13-2-2020 - Άρθρο 5 §1.ζup/pr_5572_25.docx2022-11-03 12:10:31
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΟΡΘΟ Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο ΛΟΝΔΙΝΟΥ στο πλαίσιο της ΥΑ 20883 ΓΔ4 ΦΕΚ 456 13-2-2020 - Άρθρο 5 §1.ζup/pr_5574_25.docx2022-11-03 12:26:22
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_5664_25.doc2022-12-07 11:55:01
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_5665_25.docx2022-12-07 11:55:54
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στη ΡΩΜΗ στο πλαίσιο του 8ου Μαθητικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίουup/pr_6190_25.docx2023-09-27 11:45:36
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΠΑΡΙΣΙ στο πλαίσιο της ΥΑ 20883 ΓΔ4 ΦΕΚ 456 13-2-2020 - Άρθρο 5 §1.ιαup/pr_6191_25.docx2023-09-27 11:46:24
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_6192_25.doc2023-09-27 11:46:59
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_6677_25.pdf2024-01-23 10:39:51
3ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 15122 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@3lyk-amarous.att.sch.gr2106141103ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑup/pr_6679_25.pdf2024-01-23 10:40:51
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Λυκείου του 4ου Λυκείου Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_1912_26.docx2017-10-10 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_1915_26.docx2017-10-11 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2195_26.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟup/pr_2196_26.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟup/pr_2203_26.doc2018-01-10 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2204_26.doc2018-01-10 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣup/pr_2269_26.doc2018-01-18 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑup/pr_2343_26.doc2018-01-29 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟup/pr_2459_26.doc 
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟup/pr_2460_26.doc2018-02-12 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2894_26.pdf 
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_2897_26.pdf2018-10-08 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ up/pr_3080_26.pdf2018-10-30 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_3081_26.pdf2018-10-30 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_3138_26.pdf2018-11-15 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4048_26.pdf2019-10-04 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ), ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ up/pr_4570_26.pdf2020-01-10 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣup/pr_4572_26.pdf2020-01-10 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑup/pr_5295_26.pdf2022-03-17 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟup/pr_5296_26.pdf2022-03-17 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΥΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΑΡΔΗΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ up/pr_5334_26.pdf2022-03-22 00:00:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΑΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_5510_26.pdf2022-10-14 12:14:16
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_5511_26.pdf2022-10-14 12:15:08
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥup/pr_5515_26.pdf2022-10-14 13:55:31
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941Εκπαιδευτική Επίσκεψη Β΄Λυκείου στον Βόλο.up/pr_5834_26.pdf2023-01-27 13:09:42
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941Εκπαιδευτική Επίσκεψη Α΄Λυκείου στην Καλαμάταup/pr_5835_26.pdf2023-01-27 13:38:47
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ 15-19/12/2023 2023-10-25 12:20:09
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ 15-19/12/2023up/pr_6370_26.pdf2023-10-25 12:20:49
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ 15-19/12/2023 ΣΤΟ ΟΡΘΟup/pr_6380_26.pdf2023-10-26 11:44:17
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ & ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ)up/pr_6388_26.pdf2023-10-27 14:32:33
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-15/12/2023up/pr_6429_26.pdf2023-11-03 14:18:42
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 11-14/4/2024up/pr_6936_26.pdf2024-03-01 19:34:26
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 11-14/4/2024 (επαναπροκήρυξη)up/pr_6961_26.pdf2024-03-11 10:45:21
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 11-14/4/2024 (επαναπροκήρυξη)up/pr_6963_26.pdf2024-03-11 10:54:54
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 14-17/4/2024up/pr_6965_26.pdf2024-03-11 14:21:10
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 12-15/4/2024 (αλλαγή ημερομηνίας)up/pr_6969_26.pdf2024-03-12 13:31:00
4ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΖΕΚΑΚΟΥ 3 15121 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@4lyk-amarous.att.sch.gr2106104941Τριήμερη εκπ/κής επίσκεψης της Α'τάξης στο Βόλο 25-27/4/2024up/pr_7026_26.pdf2024-04-12 14:48:10
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-15/12/2017up/pr_1964_27.doc2017-10-18 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ) 5/ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-15/12/2017up/pr_2017_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ) 5/ΗΜΕΡΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-15/12/2017up/pr_2018_27.doc2017-10-27 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - 21-24/4/2018up/pr_2567_27.doc2018-02-23 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095576/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-12-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-12-2018up/pr_3058_27.doc2018-10-25 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΥΡΟΣ, ΑΠΟ 30/3/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 2/4/2019up/pr_3684_27.doc2019-02-20 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΥΡΟΣ, ΑΠΟ 30/3/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 2/4/2019-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_3700_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΥΡΟΣ, ΑΠΟ 30/3/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 2/4/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝup/pr_3702_27.doc2019-02-21 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095576/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-12-2019up/pr_4229_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095576/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-12-2019up/pr_4234_27.doc2019-10-29 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574/ΗΜΕΡΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28-31/3/2020up/pr_4775_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574/ΗΜΕΡΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28-31/3/2020. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-2-2020up/pr_4777_27.doc2020-02-06 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574/ΗΜΕΡΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 4-7/4/2020. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 25-2-2020up/pr_4898_27.doc2020-02-18 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095575/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9-13/12/2021up/pr_5062_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095575/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9-13/12/2021up/pr_5063_27.doc 
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095575/ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9-13/12/2021up/pr_5064_27.doc2021-11-03 00:00:00
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7-11/12/2022 up/pr_5476_27.doc2022-10-07 14:01:08
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ 29/3 - 1/4/2023 up/pr_5864_27.doc2023-02-01 15:27:22
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ 1-4/3/2023 up/pr_5865_27.doc2023-02-01 15:29:08
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ 29/3 - 1/4/2023-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝup/pr_5893_27.doc2023-02-06 19:43:08
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ 1-4/3/2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝup/pr_5894_27.doc2023-02-06 19:44:50
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr2106109557ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4-8/12/2023up/pr_6381_27.doc2023-10-26 12:14:52
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6-9/3/2024up/pr_6642_27.doc2024-01-15 10:43:24
5ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ 40 15124 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@5lyk-amarous.att.sch.gr21061095574ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ 3-6/4/2024up/pr_6661_27.doc2024-01-18 13:35:54
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_1978_28.doc 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_1981_28.doc2017-10-23 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πενθήμερη επίσκεψη 20 μαθητών στο Μπιλμπάο (Ισπανία) για MUN.up/pr_2021_28.doc 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πενθήμερη επίσκεψη στο Μπιλμπάο (Ισπανία) για MUNup/pr_2023_28.doc2017-10-27 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκδρομή Β΄Λυκείου στη Θεασσαλονίκηup/pr_2396_28.doc2018-02-02 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τριήμερη εκδρομή Α΄ Λυκείου στον Βόλοup/pr_2498_28.doc2018-02-14 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERN up/pr_2892_28.doc 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERNup/pr_2893_28.doc2018-10-08 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ Λυκείου στα Χανιάup/pr_3019_28.doc 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ Λυκείου στα Χανιάup/pr_3021_28.doc2018-10-22 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Ανακοινοποίηση - Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ Λυκείου στα Χανιάup/pr_3023_28.doc2018-10-22 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκδρομή Β΄Λυκείου στα Ιωάννιναup/pr_3471_28.doc2019-01-29 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τριήμερη εκδρομή Α΄ Λυκείου στην Καλαμάταup/pr_3601_28.doc2019-02-12 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_4093_28.pdf2019-10-11 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ up/pr_4744_28.pdf 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ up/pr_4750_28.pdf2020-02-04 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟ- ΜΥΚΗΝΕΣ- ΝΑΥΠΛΙΟ- ΣΠΕΤΣΕΣup/pr_4880_28.pdf 
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟ- ΜΥΚΗΝΕΣ- ΝΑΥΠΛΙΟ- ΣΠΕΤΣΕΣ up/pr_4889_28.pdf2020-02-17 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τριήμερη εκδρομή της Α΄ Λυκείου στο Πόρτο Χέλι- Αρχαία Επίδαυρο- Μυκήνες- Ναύπλιο- Σπέτσεςup/pr_4891_28.pdf2020-02-17 00:00:00
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231ΓΕΝΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERNup/pr_5436_28.pdf2022-06-02 09:21:14
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή Γ΄τάξης 6ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_5518_28.pdf2022-10-14 15:02:44
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκδρομή στην Ιταλία, Ρώμη - Φλωρεντία, στο πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράμματοςup/pr_5827_28.pdf2023-01-26 14:10:40
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τριήμερη εκδρομή της Β΄ Λυκείου στο Βόλοup/pr_5861_28.pdf2023-02-01 12:59:06
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τριήμερη εκδρομή της Α΄ Λυκείου στο Σύροup/pr_5872_28.pdf2023-02-02 13:50:21
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Ανακοινοποίηση στο ορθό για τριήμερη εκδρομή της Α΄ Λυκείου στο Σύροup/pr_5877_28.pdf2023-02-03 08:32:39
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή Γ΄τάξης 6ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στα Χανιάup/pr_6375_28.pdf2023-10-25 15:25:57
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τετραήμερη εκδρομή στην Ιταλία, Σικελία, στο πλαίσιο Πολιτιστικών Προγραμμάτωνup/pr_6618_28.pdf2024-01-10 14:00:47
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τριήμερη εκδρομή της Α΄ Λυκείου στο Σύροup/pr_6831_28.pdf2024-02-17 11:24:01
6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 39 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@6lyk-amarous.att.sch.gr2106141231Τριήμερη εκδρομή της Β΄ Λυκείου στο Βόλοup/pr_6832_28.pdf2024-02-17 11:24:25
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552277μερη Εκδρομή Γ΄ ταξης 8ου ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑup/pr_1946_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552277/ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ 8ου ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ up/pr_1947_29.docx2017-10-16 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 8ΟΥ ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗup/pr_2543_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 8ΟΥ ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗup/pr_2544_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική επίσκεψη της Β΄τάξης του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στην Κρήτηup/pr_2547_29.docx2018-02-20 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ ΤΆΞΗς του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στην Κρήτηup/pr_2548_29.docx2018-02-20 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ ΤΆΞΗς του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στην Κρήτηup/pr_2549_29.docx2018-02-20 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552277μερη εκδρομή Γ΄ ταξης του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Βουδαπέστηup/pr_2923_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552277μερη εκδρομή της Γ΄τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Βουδαπέστηup/pr_2925_29.docx2018-10-10 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική επίσκεψη Α΄ Τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Θεσσαλονίκηup/pr_3472_29.docx2019-01-29 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική εκδρομή Β΄τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Θεσ/νίκηup/pr_3473_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική εκδρομή Β΄τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Θεσ/νίκηup/pr_3474_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκπαιδευτική εκδρομή Β΄τάξης 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη Θεσ/νίκηup/pr_3475_29.docx2019-01-29 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΣ  
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΣup/pr_4146_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Γ΄ Λυκείου στην Ιταλίαup/pr_4148_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Γ΄ Λυκείου στην Ιταλίαup/pr_4149_29.docx2019-10-17 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552274 ήμερη β΄τάξης στην Κρήτη 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίουup/pr_4812_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552274 ήμερη β΄τάξης στην Κρήτη 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίουup/pr_4813_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552274 ήμερη β΄τάξης στην Κρήτη 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίουup/pr_4814_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552274 ήμερη α΄τάξης στη Θεσσαλονίκη του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίουup/pr_4815_29.docx2020-02-10 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552273ΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ  
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552273ΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑup/pr_4921_29.docx2020-02-19 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552275 μερη γ λυκειου στα Ιωάννιναup/pr_5050_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552275 μερη γ λυκειου στα Ιωάννιναup/pr_5051_29.docx2021-10-25 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Επαναπροκήρυξη εκδρομής Γ τάξης για Ιωάννιναup/pr_5079_29.docx2021-11-05 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552275μερη εκδρομή της Γ τάξης στην Πελοπόνησοup/pr_5099_29.docx2021-11-19 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Β τάξης Σαντορίνηup/pr_5200_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Α τάξης Θεσσαλονίκη  
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Α τάξης Θεσσαλονίκη  
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227εκδρομη β ταξη ΣΑΝΤΟΡΙΝΗup/pr_5211_29.docx2022-03-04 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227   
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Α ταξης στη Θεσσαλονικηup/pr_5216_29.docx2022-03-04 00:00:00
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Α τάξης για Θεσσαλονίκηup/pr_5218_29.docx 
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ τάξης στην Θεσσαλονίκηup/pr_5505_29.doc2022-10-13 11:49:16
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227Εκδρομή Α,Β τάξεων 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου στη ΡΌΔΟup/pr_5995_29.doc2023-02-28 12:06:58
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227κρητη23up/pr_6351_29.doc2023-10-23 12:50:51
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227KRHTH 23up/pr_6353_29.pdf2023-10-23 12:56:55
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227KRHTH 23up/pr_6354_29.pdf2023-10-23 12:56:57
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr2106855227ΡΩΜΗ 23up/pr_6355_29.pdf2023-10-23 12:57:34
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552274ΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 8ΟΥ ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ up/pr_6829_29.doc2024-02-16 11:45:23
8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΡΙΕΖΗ 55 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@8lyk-amarous.att.sch.gr21068552274ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΟΥ 8ΟΥ ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥup/pr_6830_29.doc2024-02-16 11:46:44
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_2052_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_2054_30.docx2017-11-07 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ RIMUN (ΡΩΜΗ)up/pr_2104_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ RIMUN (ΡΩΜΗ)up/pr_2105_30.docx2017-12-04 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361364ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟ up/pr_2662_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361364ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_2665_30.docx2018-03-12 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_3085_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_3086_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_3091_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_3092_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Πολιτιστικό πρόγραμμαup/pr_3828_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑup/pr_3831_30.docx2019-03-06 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗrnΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑup/pr_3892_30.docx2019-03-15 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361363ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤO ΠΗΛΙΟup/pr_3898_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361363ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤO ΠΗΛΙΟ στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματοςup/pr_3899_30.docx2019-03-19 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_4227_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_4231_30.docx2019-10-29 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361364ΗΜΕΡΗ Α,Β ΤΑΞΕΩΝ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4952_30.docx 
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361364ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α,Β ΤΑΞΕΩΝ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑup/pr_4957_30.docx2020-02-25 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης στη ΡΟΔΟup/pr_5089_30.pdf2021-11-12 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361364ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟup/pr_5267_30.pdf2022-03-14 00:00:00
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης στην ΚΡΗΤΗ (Χανιά)up/pr_5624_30.pdf2022-11-18 13:15:40
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr21068361364ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤO ΠΗΛΙΟ στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματοςup/pr_6001_30.pdf2023-02-28 14:53:20
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤO ΠΗΛΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣup/pr_6035_30.pdf2023-03-06 15:27:01
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136  2023-10-31 10:46:11
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ up/pr_6403_30.pdf2023-10-31 10:48:01
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Εκδαιδευτική εκδρομή στις Βρυξέλλες 2023-11-13 13:51:09
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136  2023-11-13 13:51:37
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Βρυξέλλες-Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιουup/pr_6462_30.pdf2023-11-13 13:54:06
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ=ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗup/pr_6489_30.pdf2023-11-20 15:04:06
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136Τριήμερη εκδρομή στην Καλαμάταup/pr_6863_30.pdf2024-02-21 12:28:53
9ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΝΙΚΗΣ 46 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@9lyk-amarous.att.sch.gr2106836136ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_6979_30.pdf2024-03-13 15:20:45
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050 up/pr_3478_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050Πενθήμερη Εκδρομή Γ Λυκείουup/pr_3479_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_3480_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗup/pr_3485_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥup/pr_3486_31.doc2019-01-29 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥrnrnΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗup/pr_3518_31.doc 
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥrnΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗup/pr_3519_31.doc2019-02-01 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_5151_31.docx2022-02-25 00:00:00
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗup/pr_5654_31.docx2022-12-02 11:48:19
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050Τριήμερη Εκδρομή στο Βόλοup/pr_5981_31.docx2023-02-23 12:03:35
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050Τριήμερη εκδρομή στην Καλαμάτα rnΑπό 27/03/23 έως 29/03/23up/pr_6007_31.docx2023-03-01 12:28:28
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050Τετραήμερη Εκδρομή 1ου ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στην Ρόδοup/pr_6452_31.docx2023-11-09 12:27:15
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@1epal-amarous.att.sch.gr2102821050  2023-12-08 09:48:10
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Χανιά περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_2272_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Χανιά περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_2282_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Χανιά περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_2283_32.doc2018-01-19 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 24/2/2019 ΕΩΣ 2/3/2019up/pr_3321_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 24/2/2019 ΕΩΣ 2/3/2019up/pr_3341_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN ΑΠΟ 24/2/2019 ΕΩΣ 2/3/2019up/pr_3342_32.doc2019-01-14 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Τετραήμερη εκδρομή περιβαλλοντικής στη Πάτραup/pr_3603_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Τετραήμερη εκδρομή Περιβαλλοντικών ομάδων στη Πάτραup/pr_3619_32.doc2019-02-13 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟ 16/2/2020 ΕΩΣ 22/2/2020up/pr_4359_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_4642_32.doc 
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου  
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου  
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη περιβαλλοντικών ομάδων - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_4650_32.doc2020-01-21 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βόλο - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου  
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βόλο 7-9 Απριλίου 2022 - 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίουup/pr_5240_32.doc2022-03-09 00:00:00
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr21028261677ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιταλία με το αναλυτικό πρόγραμμα 12-18/2/2023up/pr_5626_32.doc2022-11-21 16:18:56
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr2102826167Τριήμερη εκδρομή - 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ στο ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ 4-6/5 2023up/pr_6092_32.doc2023-03-23 13:48:04
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr21028261677ήμερη Εκδρομή στην Ιταλία-8ο Μαθητικό Συνέδριο Ρώμηςup/pr_6233_32.doc2023-10-05 11:37:59
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15123 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟmail@2epal-amarous.att.sch.gr21028261674ΗΜΕΡΗ περιβαλλοντική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 6-9/3/24 up/pr_6702_32.doc2024-01-24 18:29:28
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ